På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Räkna ut arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

På den här sidan kan du läsa om hur du räknar ut hur mycket du ska betala i arbetsgivaravgift och vad du ska göra för skatteavdrag. Vill du läsa i detalj om det underlag som behövs till respektive uträkning kan du läsa i menyn under rubriken Arbetsgivaravgifter respektive Skatteavdrag.

Våra e-tjänster

I tjänsten moms- och arbetsgivardeklarationer kan företag och arbetsgivare lämna moms- och arbetsgivardeklarationer genom företrädare eller genom ett deklarationsombud.

Du som är utbetalare av lön eller motsvarande kan ta reda på dina mottagares preliminärskatteuppgifter genom att skicka en förfrågan till Centrala skatteregistret, CSR.

Så beräknar du arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaravgifterna beräknas enklast i e-tjänsten moms- och arbetsgivardeklarationer, där underlaget som du räknat fram vid löneutbetalningen ska redovisas i vänsterkolumnen på arbetsgivardeklarationen.

Fyll i det underlag du har kommit fram till i respektive fält. När du fyller i dessa summor sker en automatisk beräkning av de vanligaste arbetsgivargifterna i högerkolumnen som summeras i fält 78.

Summan i fält 78 är den summa du ska betala in i arbetsgivaravgift för dina anställda.

Använder du blanketten istället för e-tjänsten har du de vanligaste procentsatserna vid fälten för de olika åldersintervallen. Du gör en manuell beräkning, fyller i dessa summor i högerkolumnen och summerar ner dessa belopp till fält 78.

Så tar du reda på vilket skatteavdrag som gäller

Beroende på om du ska betala ut ersättning för tillfälligt arbete eller som huvudsaklig inkomst gäller olika regler. Skatteavdraget görs på något av följande sätt:

  • enligt skattetabellen, om ersättningen är en huvudsaklig inkomst för mottagaren,
  • med 30 procent, om ersättningen är en sidoinkomst för mottagaren
  • enligt ett särskilt beslut från Skatteverket.

Det är betalningsmottagaren (till exempel en anställd) som ska tillhandahålla sin A-skattsedel som visar vilken skattetabell du ska utgå ifrån och om det finns ett särskilt beslut om skatteavdrag från Skatteverket. Tänk på att den siffra som anges indikerar vilken skattetabell som gäller, inte den procentsats som du ska göra skatteavdrag på. Skattetabell 32 innebär alltså att du hittar rätt skatteavdrag i tabell 32, inte att du ska göra ett skatteavdrag på 32 procent.

Om du som arbetsgivare använder ett löneprogram kan du själv via vår e-tjänst ta reda på vilken skattetabell som gäller för din anställda. Du skapar då en fil i ditt löneprogram som du skickar in i e-tjänsten CSR-förfrågan.

Så beräknar du skatteavdraget att betala på bruttolön och förmåner

Skatteavdraget beräknas vid löneutbetalning och ska i arbetsgivardeklarationen summeras för alla anställda och fyllas i fält 82. Deklarerar du i e-tjänsten summeras högerkolumnen automatiskt till fält 88.

Summan i fält 88 är summan avdragen skatt du ska betala in till Skatteverket.

Vid varje löneutbetalning ska du lämna uppgift till din anställda om vilket skatteavdrag du gjort, exempelvis med en lönespecifikation.

» Läs mer om lönespecifikation

Hur gör jag skatteavdrag från lön till skolungdomar?

Den studerande kan fylla i en särskild blankett och där intyga att personen uppfyller villkoren för befrielse från skatteavdrag (SKV 434). Sedan ska den anställda lämna denna blankett till utbetalaren, som då inte behöver göra något skatteavdrag.

Detta blir aktuellt om mottagaren av ersättningen uppfyller följande kriterier:

  • mottagaren är studerande
  • mottagaren är bosatt i Sverige hela året
  • den sammanlagda inkomsten under året kommer att vara högst ett visst belopp, vilket för beskattningsår 2017 uppgår till 18 950 kr.

Hur gör jag om jag inte har en angiven tabell eller ett beslut?

Om du inte fått en uppgift om vilken skattetabell som gäller från din anställda och du inte har fått ett beslut från Skatteverket kan du bli skyldig att dra av ett högre belopp i skatt. Dra då av 110 procent av beloppet som framgår av den skattetabell som gäller för den ort där du som arbetsgivare är verksam.

När behöver jag inte göra skatteavdrag?

Betalar du mindre än 1 000 kronor i total ersättning under ett år till en betalningsmottagare behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgift. Om den totala ersättningen till betalningsmottagaren kommer att uppgå till 1 000 kronor eller mer på ett år ska du dock betala arbetsgivaravgift oavsett summans storlek.  Betalar du ut ersättning på mer än 100 kronor måste du lämna kontrolluppgift.

Om du som utbetalare representerar en idrottsförening och mottagaren är en idrottsman och ersättningen är mindre än ett halvt prisbasbelopp per år behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgift.

Hur hanterar jag skatteavdragen om du betalat ut för mycket i ersättning

Om du som arbetsgivare betalar ut för mycket ersättning till en anställd av misstag så kan du begära att ersättningen betalas tillbaka. Till exempel om du betalat ut lön någon månad efter det att den anställde avslutat sin anställning. Hur de gjorda skatteavdragen ska hanteras är dock beroende av när i tiden ett återkrav görs.

Om felet upptäcks och åtgärdas redan samma år som utbetalningen gjorts så räcker det att du begär tillbaka det utbetalade nettobeloppet, det vill säga den ersättning som den anställde fick ut efter att du gjort skatteavdrag. Reglera sedan skattebeloppet och arbetsgivaravgifterna i nästa arbetsgivardeklaration.  

Om felet upptäcks så sent att den sista arbetsgivardeklarationen för året är lämnad och ersättningen och skatteavdraget ingår i en kontrolluppgift som du redan lämnat, ska du i stället begära tillbaka bruttobeloppet från den anställde, det vill säga hela beloppet inklusive det gjorda skatteavdraget. Du ska även lämna en ny rättad kontrolluppgift på den rätta bruttoersättningen, men beloppet för ”Avdragen skatt” får inte ändras. Anledningen är att det faktiskt gjorda skatteavdraget då redan hänförts till den anställde och därför kan du inte få tillbaka skatteavdraget på den felaktigt utbetalda lönen.  Men eftersom den anställdes lön sänks och då minskar underlaget för arbetsgivaravgifter så kan du begära återbetalning av den sänkta arbetsgivaravgifte från Skatteverket. Det innebär att du kan begära tillbaka hela bruttobeloppet från den anställde.

Skatteverket

Till toppen