Dessa regler berör dig som har utländskt företag som

  • betalar ut lön och andra ersättningar till anställda som arbetar i Sverige
  • fakturerar ett annat företag för arbete i Sverige.