Så avregistrerar du verksamheten i Sverige

Det är fyra saker som du behöver tänka på när ditt företag ska upphöra med verksamheten i Sverige.

När du inte längre driver verksamhet i Sverige ska du avregistrera er från skatteregistret, och i förekommande fall även hos Bolagsverket (företag som har registrerat en filial i Sverige hos Bolagsverket). Avregistrering ska göras för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Avregistrering och ändring av uppgifter hos Skatteverket kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639).

Skicka din anmälan tillsammans med eventuella bilagor till adressen som står på blanketten.

Företag som har registrerat en filial i Sverige behöver även meddela Bolagsverket för att avregistrera filialen.

Företag som har fått en debiterad preliminärskatt behöver ta ställning till om den ska ändras. Behöver den ändras så måste du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket kommer att fortsätta debitera den preliminära skatten om du inte lämnar nya uppgifter.

Om företaget har ett fast driftställe ska företaget lämna en inkomstdeklaration fram till dess att verksamheten avslutas. Om företaget inte har ett fast driftställe i Sverige kan företaget behöva lämna särskilda uppgifter. Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller för företag som inte lämnar inkomstdeklaration men som

  • är godkända för F-skatt eller
  • ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete eller
  • är skyldiga att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.
Det innebär att företaget måste göra en egen bedömning om de ska lämna inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter.

Du som är momsregistrerad ska lämna momsdeklarationer för alla redovisningsperioder fram till och med dagen då du är avregistrerad från moms i Sverige.

Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i deklarationen.

Du som är registrerad som arbetsgivare i Sverige ska lämna arbetsgivardeklarationer för alla redovisningsperioder fram till och med dagen då du är avregistrerad som arbetsgivare i Sverige.

Har du ingen avdragen skatt och inga arbetsgivaravgifter att redovisa fyller du i noll (0) i deklarationen.

När ska jag avregistrera min verksamhet i Sverige?

Det är viktigt att du lämnar in en anmälan om avregistrering om företagets verksamhet upphör i Sverige. Annars riskerar du att få förseningsavgifter och skattetillägg. Så länge företaget är registrerat i Sverige ska du lämna deklarationer och redovisa skatter och avgifter.

Du ska avregistrera din verksamhet om

  • din verksamhet i Sverige upphör
  • din verksamhet i Sverige slås ihop, överlåts, eller ingår i en momsgrupp
  • din svenska filial upphör
  • det utländska företaget upphör.

Om du återupptar din verksamhet i Sverige registrerar du verksamheten på nytt. Företaget ska då ange sitt tidigare organisationsnummer/GD-nummer vid anmälan.