Så deklarerar du moms

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Momsen ska vara inbetald på skattekontot hos Skatteverket samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad. Datumet finns förifyllt på momsdeklarationen och där framgår det om företaget ska deklarera helårsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Redovisningsperioder

Vilken redovisningsperiod du ska använda styrs av det beräknade beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget vid försäljning av en vara eller en tjänst är det värde på vilket moms ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. Du har vissa möjligheter att själv välja redovisningsperiod. Du hittar alternativen i tabellen nedan.

Möjliga redovisningsperioder beroende på omsättning:


Datum för att deklarera och betala moms

Här kan du se vilka datum som gäller för att deklarera och betala moms beroende på vilken redovisningsperiod du har fått.

Företag utan EU-handel

Du som har helt beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration och inte har haft någon EU-handel ska ha deklarerat och betalat moms i anslutning till att du lämnar in inkomstdeklarationen.

Vilka datum du ska ha deklarerat och betalat bestäms av räkenskapsårets utgång och om du lämnar momsdeklarationen digitalt eller på pappersblankett. I tabellen hittar du datumen för deklaration och betalning.


Företag med EU-handel

Du som har helt beskattningsår som redovisningsperiod, men inte ska lämna inkomstdeklaration eller har handel med andra EU-länder ska ha deklarerat och betalat moms senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperioden (förutom i december då det är 27:e som gäller).

Enskilda näringsidkare

Du som är enskild näringsidkare, lämnar inkomstdeklaration, momsdeklaration för ett beskattningsår och inte har någon handel med andra EU-länder ska redovisa och betala moms senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång. Om ditt företag har deklarationshjälp kan du dock få anstånd med att deklarera och betala momsen, så kallat byråanstånd, längst till den 26 juni.

Du som har kalenderkvartal som redovisningsperiod ska ha deklarerat och betalat momsen senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden. I augusti är senaste datumet den 17:e.

Exempel

Momsdeklarationen för redovisningsperioden januari – mars ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 maj.

Du som har kalendermånad som redovisningsperiod har två olika deklarationstidpunkter:

 • Den 12:e i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden (förutom i januari och augusti då det är den 17:e som gäller). Det gäller om företagets omsättning är högst 40 miljoner kronor och du inte efter din egen begäran har fått beslut om en tidigare deklarationstidpunkt.
 • Den 26:e i månaden efter utgången av redovisningsperioden (förutom i december då det är 27:e som gäller). Det gäller om företagets omsättning är högre än 40 miljoner kronor.

Du behöver inte skicka in några kopior av fakturor med din momsdeklaration. Däremot kan Skatteverket begära att du skickar in kopior av fakturorna för kontroll eller utredning av din momsredovisning. Fakturan är ditt underlag för att företaget har rätt att få tillbaka moms.

Om du upptäcker att du har gjort ett fel i en redan inlämnad momsdeklaration ska du göra en helt ny deklaration för den perioden och lämna in den. Du kan också skicka brev eller e-post till Skatteverket där du skriver vad som ska rättas i deklarationen.

Skatteverket hanterar detta som en begäran om omprövning och du måste därför skicka in rättelsen inom sex år efter beskattningsåret.

Om Skatteverket upptäcker att du har lämnat en felaktig uppgift kan du bli skyldig att betala en avgift, ett så kallat skattetillägg.

Det finns två olika metoder för att bokföra, redovisa och deklarera moms – faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Det finns även specialbestämmelser för vissa transaktioner, till exempel vid redovisning av byggtjänster och vid import.

Är du bokföringsskyldig och har en årlig omsättning som överstiger 3 miljoner kronor ska du löpande bokföra dina affärshändelser i företaget. Då använder du faktureringsmetoden för din momsredovisning.

Rätt period för momsredovisningen

Du tar upp momsen i din momsdeklaration i den redovisningsperiod när försäljningen eller inköpet har bokförts eller skulle ha bokförts.

Huvudprincipen är att du ska bokföra och redovisa

- utgående moms i samband med att du ställer ut en faktura till köparen, vanligtvis på fakturadagen
- ingående moms när du tar emot inköpsfakturan från din leverantör, vanligtvis på ankomstdagen.

Redovisa förskott

Har du tagit emot eller lämnat förskott eller à conto (delbetalning i förskott) ska du redovisa den utgående momsen när du får betalt och den ingående momsen när du betalar. Du får inte dra av momsen förrän förskottsfakturan är betald.

Särskilda regler för redovisningstidpunkt

Det finns specialregler om när moms ska redovisas, till exempel:

 • EU-­handel
 • viss försäljning på kredit med återtaganderätt
 • byggtjänster­ och anläggningstjänster
 • uttag
 • överlåtelse av verksamhet
 • upphörande av verksamhet.

Du som har en årlig omsättning på högst tre miljoner kronor kan välja bokslutsmetoden. Du bokför dina affärshändelser när du får betalt, respektive när du betalar. När du gör bokslutet vid räkenskapsårets slut måste du även bokföra alla kvarvarande obetalda fordringar och skulder.

Rätt redovisningsperiod för momsredovisningen

Du tar upp momsen i din momsdeklaration i den redovisningsperiod när du får betalt för din försäljning eller när du har betalat dina inköp.

För varje redovisningsperiod ska du redovisa moms på

 • kontanta betalningar
 • betalningar i form av varor eller tjänster, det vill säga byten
 • förskott eller à conto för beställda varor och tjänster
 • värdet av gjorda uttag
Sista deklarationen på beskattningsåret

I den deklaration som avser sista redovisningsperioden för beskattningsåret ska du även redovisa momsen på obetalda fakturor. Betalningen styr alltså momsredovisningen förutom vid årsbokslutet. Tänk på att inte redovisa de obetalda fakturorna dubbelt i nästa period.

Särskilda regler för redovisningstidpunkt

Det finns specialregler om när moms ska redovisas, till exempel:

 • EU-­handel
 • viss försäljning på kredit med återtaganderätt
 • byggtjänster­ och anläggningstjänster
 • uttag
 • överlåtelse av verksamhet
 • upphörande av verksamhet.