Så deklarerar du inkomst

Du redovisar inkomst i en inkomstdeklaration. Enklast är att lämna en digital inkomstdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.


Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället inkomstdeklarera på en blankett. Adressen dit du ska skicka deklarationen står på blanketten.

Utländska företag som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna inkomstdeklaration här. Utländska företag som inte har ett fast driftställe kan i vissa fall behöva lämna in en inkomstdeklaration, till exempel om företaget har en fastighet i Sverige.

Lämna preliminär inkomstdeklaration

Du behöver lämna en preliminär inkomstdeklaration:

• När du startar din verksamhet i Sverige och ansöker om godkännande för F-skatt.
• Om det sker en förändring i din verksamhet
• När du avslutar din verksamhet.

Den som ansöker om godkännande för F-skatt är ska lämna en preliminär inkomstdeklaration. Preliminär inkomstskatt betalas varje månad i Sverige. Syftet är att du ska slippa betala all skatt på en gång. När du har lämnat in din preliminära inkomstdeklaration räknar Skatteverket ut den preliminära skatten och meddelar dig därefter hur mycket skatt du ska betala varje månad. Oftast behöver du bara lämna en preliminär inkomstdeklaration en gång, eftersom Skatteverket året efter räknar ut den preliminära skatten schablonmässigt med utgångspunkt i föregående års resultat.

Du måste dock lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om skillnaden mellan den preliminära och den slutgiltiga skatten är betydande. Det innebär att om du räknar med att den slutliga skatten efter att du har lämnat en inkomstdeklaration över- eller understiger den preliminära skatten med cirka 30 procent (dock lägst ett prisbasbelopp) ska du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration.

Observera att när du avslutar ditt företag ändras inte den preliminära skatten automatiskt för det beskattningsår då du avslutar din verksamhet. Du behöver därför ta ställning till om den behöver ändras och vid behov lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.


Lämna inkomstdeklaration

Året efter beskattningsåret lämnar företaget in en inkomstdeklaration och redogör för föregående års resultat. Med inkomstdeklarationen som grund räknar Skatteverket ut den slutliga skatten och den jämförs med den preliminära skatten för beskattningsåret. Av det slutskattebesked som sänds ut framgår om företaget ska betala in eller få tillbaka skatt.

Inkomstdeklaration för företag lämnas en gång per år. Deklarationsdatumet styrs av vilket räkenskapsår företaget har. I tabellen nedan ser du datumen för när du senast ska deklarera.

Då ska du senast deklarera

Räkenskapsåret slutar

Deklarera senast

Januari-april

1 december samma år

Maj-juni

15 januari följande år

Juli-augusti

1 april följande år

September-december

1 augusti följande år

Om inlämningsdagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag så flyttas inlämningstidpunkten till närmast följande vardag.

Utländska företag med ett fast driftställe behöver räkna ut vilken inkomst som kommer från det fasta driftstället och som ska deklareras i Sverige. Det kallas vinstallokering.

Här får du översiktlig information om hur företaget bör gå till väga för att fördela resultat till det fasta driftstället.

Utländska företag som beskattas som utländsk juridisk person betalar statlig inkomstskatt med 20,6 procent för beskattningsår som börjar efter 31 december 2020. För beskattningsår som börjar före den 1 januari 2021 är den statliga inkomstskatten 21,4 procent.

Så deklarerar du inkomst

Du redovisar inkomst i en inkomstdeklaration. Om du ska redovisa enskild näringsverksamhet ska du lämna inkomstdeklaration 1 och näringsbilaga NE.

Enklast är att lämna en digital inkomstdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.


Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten för att deklarera kan istället deklarera via den blanketten (Inkomstdeklaration 1) du fått skickad till dig från Skatteverket i början av året.

Om du inte fått en inkomstdeklaration och är osäker på om du ska deklarera kan du kontakta Skatteupplysningen på telefonnummer:

0771-567 567 eller + 46 8 564 851 60 (från utlandet).

Om du ska deklarera i Sverige beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige och vilka inkomster du har. Du är obegränsat skattskyldig om du bor i, vistas stadigvarande i eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om du inte är obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig.

Du som är obegränsat skattskyldig ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster oavsett om de kommer från Sverige eller från något annat land.

Du som är begränsat skattskyldig betalar skatt bara för vissa inkomster. Som begränsat skattskyldig betalar du skatt på inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige.

Sveriges rätt att beskatta en inkomst kan begränsas i skatteavtal.

Du som är bosatt i, vistas stadigvarande i eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Var du obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret ska du deklarera om du har fått en inkomstdeklaration. Om du inte har fått en blankett ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden om beskattningsåret:

  • du har haft intäkter i din näringsverksamhet som överstiger 42,3 procent av prisbasbeloppet (22 208 kr för året 2023)
  • du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kr eller mer
  • du har haft kapitalinkomst på 200 kr eller mer. Som kapitalinkomst räknas bland annat ränta, utdelning eller att du har sålt en bostad eller fonder
  • du ägde en fastighet när beskattningsåret började.

Du ska även deklarera inkomster som du har haft från utlandet.

Du som är bosatt i, vistas stadigvarande i eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Var du obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret ska du deklarera om du har haft skatte- eller avgiftspliktig intäkt på 100 kronor eller mer i din näringsverksamhet.

Det kan också finnas andra anledningar till att du ska lämna inkomstdeklaration som att:

  • du ägde en fastighet i Sverige när beskattningsåret började
  • du under tiden som du var bosatt i eller vistades stadigvarande i Sverige hade en kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Som kapitalinkomst räknas bland annat ränta, utdelning eller att du har sålt en bostad eller fonder.

Du ska även deklarera inkomster som du har haft från utlandet under tiden som du var bosatt i Sverige.

Du som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig ska du betala skatt på näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige. Du ska då deklarera när du har skatte- och avgiftspliktig intäkt på 100 kr eller mer från det fasta driftstället under beskattningsåret.

Det kan också finnas andra anledningar till att du ska lämna inkomstdeklaration som att du ägde en fastighet i Sverige när året började.

Lämna preliminär inkomstdeklaration


Du behöver lämna en preliminär inkomstdeklaration:

  • När du startar din verksamhet i Sverige och ansöker om godkännande för F-skatt.
  • Om det sker en förändring i din verksamhet.
  • När du avslutar din verksamhet.

Den som ansöker om godkännande för F-skatt ska lämna en preliminär inkomstdeklaration. Preliminär inkomstskatt betalas varje månad i Sverige. Syftet är att du ska slippa betala all skatt på en gång. När du har lämnat in din preliminära inkomstdeklaration räknar Skatteverket ut din preliminära skatt och meddelar dig därefter hur mycket skatt du ska betala varje månad. Oftast behöver du bara lämna en preliminär inkomstdeklaration en gång, eftersom Skatteverket året efter räknar ut den preliminära skatten schablonmässigt med utgångspunkt i föregående års resultat.

Du måste dock lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om skillnaden mellan din preliminära och slutgiltiga skatt är betydande. Det innebär att om du räknar med att din slutliga skatt efter att du har lämnat en inkomstdeklaration över- eller understiger din preliminära skatt med cirka 30 procent (dock lägst ett prisbasbelopp) ska du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration.

Observera att när du avslutar ditt företag ändras inte din preliminära skatt automatiskt för det beskattningsår då du avslutar din verksamhet. Du behöver därför ta ställning till om den behöver ändras och vid behov lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Lämna inkomstdeklaration


Året efter beskattningsåret lämnar du in en inkomstdeklaration och redogör för föregående års resultat.

Med inkomstdeklarationen som grund räknar Skatteverket ut den slutliga skatten och den jämförs med den preliminära skatten för beskattningsåret. Av det slutskattebesked som sänds ut framgår om företaget ska betala in eller återfå skatt.

Inkomstdeklarationen för ditt företag lämnas i regel en gång per kalenderår. Som enskild näringsidkare lämnar du inkomstdeklaration den 2 maj året efter inkomståret.

Utländska enskilda näringsidkare med ett fast driftställe behöver räkna ut vilken inkomst som kommer från det fasta driftstället och som ska deklareras i Sverige. Det kallas vinstallokering.

Här får du översiktlig information om hur företaget bör gå till väga för att fördela resultat till det fasta driftstället.

Vilken skatt du ska betala i Sverige beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Du är obegränsat skattskyldig om du bor i, vistas stadigvarande i eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om du inte är obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig.

Du betalar vanlig inkomstskatt i Sverige. Det innebär att du betalar inkomstskatt med ca 30 procent på ditt överskott av näringsverksamhet och tjänsteinkomster.

Utöver detta betalar du ytterligare 20 procent statlig inkomstskatt på inkomster över 598 500 kronor (2023).

Om du är begränsat skattskyldig under hela året betalar du kommunal inkomstskatt med 25 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Utöver detta betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt på inkomster över 598 500 kr (2023).

Om du tillhör svensk socialförsäkring betalar du egenavgifter med 28,97 procent av ditt överskott av näringsverksamhet. Du ska inte betala egenavgifter om avgiftsunderlaget, det vill säga överskottet i näringsverksamheten, understiger 1000 kronor.