Skatteverket | Pressmeddelanden http://skatteverket.se/funktioner/rss/pressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017652.html Skatteverkets pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 8.1.3 Mon, 18 Oct 2021 09:59:14 +0200 Pressinbjudan: Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/pressinbjudanmyndighetsgemensamtarbetemotorganiseradbrottslighet.5.96cca41179bad4b1aaa994.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/pressinbjudanmyndighetsgemensamtarbetemotorganiseradbrottslighet.5.96cca41179bad4b1aaa994.html Tue, 12 Oct 2021 08:00:00 +0200 Höj skatteavdraget på pensionen för att slippa kvarskatt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/hojskatteavdragetpapensionenforattslippakvarskatt.5.96cca41179bad4b1aaa2d1.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/hojskatteavdragetpapensionenforattslippakvarskatt.5.96cca41179bad4b1aaa2d1.html Mon, 04 Oct 2021 08:31:57 +0200 Pilotkontroller visar att felaktig folkbokföring används för att begå brott http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/pilotkontrollervisarattfelaktigfolkbokforinganvandsforattbegabrott.5.96cca41179bad4b1aa9c2d.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/pilotkontrollervisarattfelaktigfolkbokforinganvandsforattbegabrott.5.96cca41179bad4b1aa9c2d.html Mon, 13 Sep 2021 09:30:00 +0200 Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen 2022 http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nuoppnaretjanstenforhyreshustaxeringen2022.5.96cca41179bad4b1aa8081.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nuoppnaretjanstenforhyreshustaxeringen2022.5.96cca41179bad4b1aa8081.html Fri, 27 Aug 2021 10:00:43 +0200 Flytt till högskoleort – glöm inte anmäla ny adress http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/flytttillhogskoleortglominteanmalanyadress.5.96cca41179bad4b1aa69dc.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/flytttillhogskoleortglominteanmalanyadress.5.96cca41179bad4b1aa69dc.html Tue, 10 Aug 2021 13:46:24 +0200 Nytt evenemangsstöd öppnar 10 augusti 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa5704.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa5704.html Tue, 03 Aug 2021 08:42:04 +0200 Knappt 1,5 miljoner personer får besked om kvarskatt http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/knappt15miljonerpersonerfarbeskedomkvarskatt.5.96cca41179bad4b1aa5299.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/knappt15miljonerpersonerfarbeskedomkvarskatt.5.96cca41179bad4b1aa5299.html Tue, 06 Jul 2021 06:57:07 +0200 Stora fel när Skatteverket granskar nagelsalonger http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/storafelnarskatteverketgranskarnagelsalonger.5.96cca41179bad4b1aa4c30.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/storafelnarskatteverketgranskarnagelsalonger.5.96cca41179bad4b1aa4c30.html Tue, 29 Jun 2021 07:36:46 +0200 Tydliga effekter av pandemin på skatteintäkterna http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/tydligaeffekteravpandeminpaskatteintakterna.5.96cca41179bad4b1aa2d99.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/tydligaeffekteravpandeminpaskatteintakterna.5.96cca41179bad4b1aa2d99.html Wed, 09 Jun 2021 08:00:01 +0200 Ny spärr mot bedrägeri med obehöriga ombud http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nysparrmotbedragerimedobehorigaombud.5.96cca41179bad4b1aa39a.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/nysparrmotbedragerimedobehorigaombud.5.96cca41179bad4b1aa39a.html