Skatteverket | Alla nyheter http://skatteverket.se/funktioner/rss/allanyheternotiserpressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017640.html Skatteverkets nyheter, notiser och pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 5.2.1 Mon, 21 Dec 2020 12:07:16 +0100 Ändrade skatter vid årsskiftet http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradeskattervidarsskiftet.5.5b35a6251761e6914203ba5.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradeskattervidarsskiftet.5.5b35a6251761e6914203ba5.html Mon, 21 Dec 2020 08:55:50 +0100 Se din skattetabell för år 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/sedinskattetabellforar2021.5.5b35a6251761e6914203b35.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/sedinskattetabellforar2021.5.5b35a6251761e6914203b35.html Fri, 18 Dec 2020 08:00:00 +0100 Informationsbrev ökade redovisningen av kapitalinkomster http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/informationsbrevokaderedovisningenavkapitalinkomster.5.5b35a6251761e6914203a35.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/informationsbrevokaderedovisningenavkapitalinkomster.5.5b35a6251761e6914203a35.html Wed, 16 Dec 2020 10:00:00 +0100 Nu öppnar Skatteverkets e-tjänst för att ansöka om bostadsuppskov i efterhand http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nuoppnarskatteverketsetjanstforattansokaombostadsuppskoviefterhand.5.5b35a6251761e69142035fe.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nuoppnarskatteverketsetjanstforattansokaombostadsuppskoviefterhand.5.5b35a6251761e69142035fe.html Mon, 14 Dec 2020 09:00:00 +0100 Ny webbplats öppnar det digitala Europa http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nywebbplatsoppnardetdigitalaeuropa.5.5b35a6251761e6914202ef2.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/nywebbplatsoppnardetdigitalaeuropa.5.5b35a6251761e6914202ef2.html Mon, 30 Nov 2020 08:28:03 +0100 Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nyskattereduktionforprivatpersonersominstallerargronteknik.5.676f4884175c97df4192b91.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nyskattereduktionforprivatpersonersominstallerargronteknik.5.676f4884175c97df4192b91.html Thu, 26 Nov 2020 10:36:02 +0100 Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/slopadrantapauppskovvidbostadsforsaljning.5.676f4884175c97df4191d16.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/slopadrantapauppskovvidbostadsforsaljning.5.676f4884175c97df4191d16.html Tue, 17 Nov 2020 08:00:00 +0100 Redovisningsbyråer får enklare att lämna deklaration http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/redovisningsbyraerfarenklareattlamnadeklaration.5.477abf63175b28eb54458c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/redovisningsbyraerfarenklareattlamnadeklaration.5.477abf63175b28eb54458c.html Tue, 17 Nov 2020 07:00:00 +0100 Förändringar i allmänhetens terminal http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/forandringariallmanhetensterminal.5.676f4884175c97df41934e.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/forandringariallmanhetensterminal.5.676f4884175c97df41934e.html Mon, 16 Nov 2020 09:59:51 +0100 Undvik skattechock 2021 – lämna preliminär inkomstdeklaration http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/undvikskattechock2021lamnapreliminarinkomstdeklaration.5.676f4884175c97df419a8.html http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/undvikskattechock2021lamnapreliminarinkomstdeklaration.5.676f4884175c97df419a8.html