Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket Sitevision Fri, 26 May 2023 10:35:34 +0200 Samfälligheter ska momsregistreras http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/samfalligheterskamomsregistreras.5.21e4ba96188260715e31080.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/samfalligheterskamomsregistreras.5.21e4ba96188260715e31080.html Thu, 25 May 2023 13:43:47 +0200 Ny Mervärdesskattelag från 1 juli http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/nymervardesskattelagfran1juli.5.21e4ba96188260715e3c09.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/nymervardesskattelagfran1juli.5.21e4ba96188260715e3c09.html Tue, 23 May 2023 08:16:13 +0200 Skatteregler - födda 1957 och senare http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skattereglerfodda1957ochsenare.5.21e4ba96188260715e3667.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skattereglerfodda1957ochsenare.5.21e4ba96188260715e3667.html Tue, 16 May 2023 08:54:31 +0200 Hinderspröva i tid för kommande bröllop http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/hindersprovaitidforkommandebrollop.5.7361717f187e3364e411334.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/hindersprovaitidforkommandebrollop.5.7361717f187e3364e411334.html Thu, 11 May 2023 11:30:00 +0200 Första värderingen inför fastighetstaxeringen är klar http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/forstavarderingeninforfastighetstaxeringenarklar.5.7361717f187e3364e41cad.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/forstavarderingeninforfastighetstaxeringenarklar.5.7361717f187e3364e41cad.html Wed, 10 May 2023 11:42:57 +0200 Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/den30majoppnaransokanforelstodtillforetag.5.7361717f187e3364e41c15.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/den30majoppnaransokanforelstodtillforetag.5.7361717f187e3364e41c15.html Fri, 05 May 2023 09:51:08 +0200 Skatteverket prisas för sitt arbete mot penningtvätt http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skatteverketprisasforsittarbetemotpenningtvatt.5.7361717f187e3364e4189.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skatteverketprisasforsittarbetemotpenningtvatt.5.7361717f187e3364e4189.html Thu, 04 May 2023 14:37:13 +0200 Skatteverket utsatt för cyberangrepp http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skatteverketutsattforcyberangrepp.5.7361717f187e3364e415b.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/skatteverketutsattforcyberangrepp.5.7361717f187e3364e415b.html Wed, 03 May 2023 13:10:24 +0200 Rekord i antal digitala deklarationer http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/rekordiantaldigitaladeklarationer.5.4a4da2a918795e864c3108e.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/rekordiantaldigitaladeklarationer.5.4a4da2a918795e864c3108e.html Fri, 28 Apr 2023 09:17:08 +0200 Direktpensioner – går nu att granska tack vare informationsutbyte http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/direktpensionergarnuattgranskatackvareinformationsutbyte.5.4a4da2a918795e864c35ad.html http://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/direktpensionergarnuattgranskatackvareinformationsutbyte.5.4a4da2a918795e864c35ad.html