Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket Sitevision Thu, 08 Dec 2022 15:26:40 +0100 Stora förändringar väntar inom momsområdet i EU http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/storaforandringarvantarinommomsomradetieu.5.1997e70d1848dabbac91ce5.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/storaforandringarvantarinommomsomradetieu.5.1997e70d1848dabbac91ce5.html Fri, 02 Dec 2022 11:20:51 +0100 Alla vi konsumenter har ett ansvar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/allavikonsumenterharettansvar.5.1997e70d1848dabbac914ae.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/allavikonsumenterharettansvar.5.1997e70d1848dabbac914ae.html Tue, 29 Nov 2022 12:19:16 +0100 Skatteverket är positivt inställt till rekonstruktioner http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/skatteverketarpositivtinstallttillrekonstruktioner.5.1997e70d1848dabbac9102a.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/skatteverketarpositivtinstallttillrekonstruktioner.5.1997e70d1848dabbac9102a.html Thu, 17 Nov 2022 15:28:14 +0100 Uppgift om tjänsteställe i individuppgift från 1 januari 2023 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/uppgiftomtjanstestalleibadeindividuppgiftochkontrolluppgiftfran1januari2023.5.6e8a1495181dad540847924.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/uppgiftomtjanstestalleibadeindividuppgiftochkontrolluppgiftfran1januari2023.5.6e8a1495181dad540847924.html Thu, 17 Nov 2022 12:19:27 +0100 3 tips för dig som ska flytta http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/3tipsfordigsomskaflytta.5.6e8a1495181dad540847905.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/3tipsfordigsomskaflytta.5.6e8a1495181dad540847905.html Tue, 20 Sep 2022 13:31:56 +0200 Skattekontroll som underkänt reseavdrag påverkar även deklarationen året efter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/skattekontrollsomunderkantreseavdragpaverkaravendeklarationenaretefter.5.6e8a1495181dad540842eb8.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/skattekontrollsomunderkantreseavdragpaverkaravendeklarationenaretefter.5.6e8a1495181dad540842eb8.html Wed, 27 Jul 2022 08:30:00 +0200 Förenkling kring samordningsnummer för flyktingar från Ukraina http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/forenklingkringsamordningsnummerforflyktingarfranukraina.5.6e8a1495181dad5408447c.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/forenklingkringsamordningsnummerforflyktingarfranukraina.5.6e8a1495181dad5408447c.html Thu, 30 Jun 2022 14:24:40 +0200 Nya lagar och regler i sommar http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyalagarochreglerisommar.5.1df9c71e181083ce6f62a6a.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyalagarochreglerisommar.5.1df9c71e181083ce6f62a6a.html Wed, 29 Jun 2022 08:00:00 +0200 Ny rapport om bilförmån och hur reglerna följs http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyrapportombilformanochhurreglernafoljs.5.1df9c71e181083ce6f626f7.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/nyrapportombilformanochhurreglernafoljs.5.1df9c71e181083ce6f626f7.html Wed, 08 Jun 2022 11:28:08 +0200 Säkrare inloggning till Skatteverkets e-tjänster http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/sakrareinloggningtillskatteverketsetjanster.5.1df9c71e181083ce6f628b.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2022/nyheter/sakrareinloggningtillskatteverketsetjanster.5.1df9c71e181083ce6f628b.html