Skatteverket | Nyheter och notiser http://skatteverket.se/funktioner/rss/nyheternotiserrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017593.html Skatteverkets nyheter och notiser sv Skatteverket SiteVision 8.1.3 Wed, 20 Oct 2021 16:46:18 +0200 Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/kriminellaforetagutnyttjardesvenskavalfardssystemen.5.96cca41179bad4b1aab4d4.html Mon, 18 Oct 2021 09:49:31 +0200 Skatteverket kommenterar postförmedling vid skyddade personuppgifter http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketkommenterarpostformedlingvidskyddadepersonuppgifter.5.96cca41179bad4b1aaa987.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/skatteverketkommenterarpostformedlingvidskyddadepersonuppgifter.5.96cca41179bad4b1aaa987.html Fri, 01 Oct 2021 09:12:00 +0200 Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/avfallsforbranningsskattenarineffektiv.5.96cca41179bad4b1aa9083.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/avfallsforbranningsskattenarineffektiv.5.96cca41179bad4b1aa9083.html Wed, 22 Sep 2021 08:30:00 +0200 Exempellista för friskvårdsbidrag tas bort http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/exempellistaforfriskvardsbidragtasbort.5.96cca41179bad4b1aa8b46.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/exempellistaforfriskvardsbidragtasbort.5.96cca41179bad4b1aa8b46.html Tue, 21 Sep 2021 15:15:57 +0200 Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.96cca41179bad4b1aa8add.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/budgetpropositioneninlamnadtillriksdagen.5.96cca41179bad4b1aa8add.html Tue, 31 Aug 2021 08:39:46 +0200 Ansökan för omställningsstöd för augusti 2021 öppnar den 1 september http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforaugusti2021oppnarden1september.5.96cca41179bad4b1aa7380.html Mon, 30 Aug 2021 15:51:08 +0200 Falska ombudsregistreringar nu i rätten http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/falskaombudsregistreringarnuiratten.5.96cca41179bad4b1aa7333.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/falskaombudsregistreringarnuiratten.5.96cca41179bad4b1aa7333.html Mon, 16 Aug 2021 15:50:32 +0200 Ansökan för omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag öppnar den 16 augusti http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden16augusti.5.96cca41179bad4b1aa5e88.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforvissasarskiltdrabbadeforetagoppnarden16augusti.5.96cca41179bad4b1aa5e88.html Tue, 10 Aug 2021 12:57:29 +0200 Nytt evenemangsstöd öppnar 10 augusti 2021 http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa56c8.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/nyttevenemangsstodoppnar10augusti2021.5.96cca41179bad4b1aa56c8.html Mon, 02 Aug 2021 13:24:00 +0200 Ansökan för omställningsstöd för juli öppnar 2 augusti http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforjuli2021oppnar2augusti.5.96cca41179bad4b1aa5282.html http://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/ansokanforomstallningsstodforjuli2021oppnar2augusti.5.96cca41179bad4b1aa5282.html