Skatteverkets skatteuträkning   (fysiska personer och dödsbon)
 
Inkomståret 2011 (2012 års taxering)

Fyll i födelseår För dödsbo ange även dödsår för person som avlidit före 12-01-01.
Kommunal skatt
%
Kyrkoavgift
%
Begravningsavgift
%
Avgift till trossamfund
%
Fyll i din preliminära skatt.
1 Inkomster - Tjänst
Lön, förmåner m.m. lön 
Sjukpenning, akassa, m.m. sjp 
Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning sja 
 Summa          03 
Lön m.m. (inte sjukpenning) understigande 1 000 kr un 
Kostnadsersättningar. 05 
Allmän pension och tjänstepension 14 
Privat pension och livränta 15 
Andra inkomster som inte är pensionsgrundande 16 
   Varav ersättningar från vinstandelstiftelse m.m. vis 
Inkomster, t.ex. hobby, som du sjäv ska betala egenavgifter m.m. för. Läs i hjälptexten. 19 
   Varav sjukpenning 20 
Inkomst enligt blankett K10/K10A/K13 22 
2 Avdrag - Tjänst
Resor till och från arbetet. Fyll i totalbeloppet. Programmet drar automatiskt av 9000 kr. 01 
Tjänsteresor 08 
Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor. 09 
Övriga utgifter. Fyll i totalbeloppet. Programmet drar automatiskt av 5000 kr. 06 
3 Allmänna avdrag
Pensionssparande m.m. 43 
4 Skattereduktion - Husarbete
Skattereduktion enligt meddelande eller skattereduktion för förmån. Läs i hjälptexten. 46 
Preliminär skattereduktion. Läs i hjälptexten. phu 
5/6 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
Småhus hel avgift  Läs i hjälptexten hur du ska fylla i underlaget. 0,75 % 80 
Småhus halv avgift  Läs i hjälptexten hur du ska fylla i underlaget. 0,375 % 82 
Småhus/Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande. 1,0 % 84 
Har du rätt till skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer?Läs i hjälptexten.
Har du under 2011 fått sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning? JaNej
Min del av reduktionsfastighetens underlag för fastighetsavgift, småhus hel avgift rde  
Min del av reduktionsfastighetens underlag för fastighetsavgift, småhus halv avgift rda  
7 Inkomster - Kapital
Ränteinkomster, utdelningar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt C, K9 avsnitt B. 50 
Överskott vid uthyrning av privatbostad 51 
Vinst fondandelar. Vinst enligt blankett K4 avsnitt A och B, K10, K10A, K12 avsnitt B, K13. 54 
Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst enligt blankett K4 avsnitt D, K9 avsnitt A, K12 avsnitt E, K15A/B. 64 
Vinst enligt blankett K5 och K6. Återfört uppskov från blankett K2. 65 
Vinst enligt blankett K7 och K8. 75 
8 Avdrag - Kapital
Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt C, K9 avsnitt B. 53 
Förvaltningsutgifter. Fyll i totalbeloppet. Programmet räknar automatiskt av 1000 kr. 61 
Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B, K13. 81 
Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B. 83 
Förlust enligt blankett K5 och K6. 85 
Förlust enligt blankett K7 och K8. 88 
9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt
Skatteunderlag för kapitalförsäkring 62 
Skatteunderlag för pensionsförsäkring 63 
Klicka här om du inte har näringsverksamhet eller inkomst i ruta 19.
10 Näringsverksamhet
Räkenskapsår  fr.o.m.t.o.m.  
 Enskild firmaHandelsbolag 
Överskott av aktiv näringsverksamhet 100  117 
Summa sjukpenning som redovisas i aktiv näringsverksamhet spa  
 
Överskott av passiv näringsverksamhet 102  119 
Summa sjukpenning som redovisas i passiv näringsverksamhet spp 
 
Gemensamma uppgifter för enskild firma och handelsbolag
Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar socialavgifter (bruttoinkomst) 127 
Kostnader hänförliga till bruttoinkomsten i ruta 127 131 
 
Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda 104 
Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. 120 
Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 121 
 
Underlag för expansionsfondsskatt, ökning av expansionsfond 128 
Underlag för expansionsfondsskatt, minskning av expansionsfond 132 
11 Räntefördelning
Positiv räntefördelning. Inkomst av kapital enligt blankett NE/N3A 52 
Negativ räntefördelning. Avdrag av kapital enligt blankett NE/N3A 55 
12 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
Underskott av aktiv näringsverksamhet som får kvittas mot förvärvsinkomst
45 
13 Nedsättning av egenavgifter
Programmet beräknar automatiskt maximal nedsättning om du inte fyller i nedsättningsbelopp i ruta 143. Läs i hjälptexten.
Fyll i nedsättningsbelopp i ruta 143 om du är delägare i handelsbolag/enkelt bolag och inte har rätt till maximal nedsättning. Läs i hjälptexten. 143 
Regionalt nedsättningsbelopp Läs i hjälptexten. 141 
14 Moms
Utgående moms enligt momsbilagan 109 
Avdragsgill ingående moms 110 
15/16 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
Hyreshus, bostäder hel avgift0,4 % 93 
Hyreshus, bostäder halv avgift0,2 % 94 
Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 % 86 
Hyreshus, lokaler 1,0 % 95 
Industri/Elproduktionsenhet,värmekraftverk 0,5 % 96 
Elproduktionsenhet,vattenkraftverk 2,8 % 97 
Elproduktionsenhet,vindkraftverk 0,2 % 98 
Uppgifter för dig som har fyllt i inkomst i ruta 19, 100 eller 117
Har du under någon del av 2011 fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning?
Förväxla inte sjukpenning med sjukersättning!Läs i hjälpen.
 JaNej
Har du under hela 2011 fått hel ålderspension (förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension)?  JaNej
Fyll i hur många karensdagar du anmält till försäkringskassan avseende sjukpenning av annat förvärvsarbete än anställning.
Du ska ange det antal dagar du haft för respektive karenstid.
Karenstid:
7 dagar  
14 dagar  
30 dagar  
60 dagar  
90 dagar  
Övriga uppgifter 
Jämställdhetsbonus för 2011 Läs i hjälpen.  jam 
Har du in- eller utvandrat under 2011?   Nej  Invandrad  Utvandrad
Hur många månader var du bosatt i Sverige under 2011?     
Uppgifter för sjömän
Antal dagar i närfart   
Antal dagar i fjärrfart   
Stäng fönstret