Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Taxeringsbevis

Skatteverket utfärdar inte längre "taxeringsbevis" som intyg på en fastighets taxeringsvärde och typkod eftersom de myndigheter och andra aktörer som behöver dessa uppgifter oftast har tillgång till dem via sina datasystem eller Internet.

Undantagsvis kan du vara tvungen att visa fastighetens taxeringsvärde och typkod. Du kan då använda den underrättelse om beslut om fastighetstaxering som Skatteverket har skickat till varje fastighetsägare.

Taxeringsbevis
Skatteverket

Till toppen