På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

RSV:s rapport 2001:3

Sammanfattning RSV Rapport 2001:3 Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta

- Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001

Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet enkätundersökningar till allmänheten, den senaste under januari och februari 2001. I denna rapport avrapporteras den del av undersökningen 2001 som syftar till att ge underlag för bedömning av kvaliteten i skattemyndigheternas arbete. Urvalet bestod av 34 100 personer, fördelat på de tio skatteregionerna. Det stora urvalet beror på att resultatet även skall kunna redovisas på lägre nivå än skatteregion, t.ex. skattekontor eller avdelning. I den här rapporten redovisas dock bara resultat på, som lägst, regionnivå.

Undersökningsmetoden var en postenkät med bortfallsuppföljning i form av telefonintervjuer och svarsfrekvensen var 62 procent.

Färre har kontakt med skattemyndigheterna
Det finns en tendens att allt färre bland allmänheten har kontakter med skattemyndigheterna (kontakt per telefon, e-post, fax eller personligt besök). År 1996 var det 50 procent, 1998 45 procent och 2001 39 procent som haft kontakt under de senaste 12 månaderna. Att kontakterna minskat kan till en del bero på det ökande användandet av Servicetelefonen och RSV:s hemsida på Internet för att t.ex. beställa hem broschyrer och blanketter. En majoritet (60 procent) är nöjda med kontakten, 11 procent är missnöjda.

Egenföretagarna är den grupp som oftast har haft många kontakter med skattemyndigheterna (SKM). Mest nöjda är de äldre (65-74 år), tätortsbor och de som haft folkbokföringsärenden. Mer missnöjda med kontakten är privatanställda.

Högre förtroende
SKM får inom flera områden bättre betyg 2001 än 1998. Förtroendet för SKM har blivit högre, tillgängligheten har blivit bättre och man tycker i större utsträckning att SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna.

Även om betygen har blivit bättre så finns det områden som blivit sämre i förhållande till andra områden. Detta gäller främst personalens sakkunskap och SKM:s förmåga att kommunicera med allmänheten (bl.a. motivering av beslut och skriftspråk).

Skattekontrollen viktigast för helhetsomdömet men får sämst betyg
Skattekontrollen betyder mest för attityderna till hur SKM sköter sin uppgift totalt sett enligt en analys av svaren inom olika frågeområden. Tillgängligheten har minst betydelse.

Bemötandet hos SKM är det som allmänheten är mest nöjd med; medelvärdet är 3,8 och 48 procent tycker att bemötandet är bra på det hela taget. Därefter kommer sakkunskap, tillgänglighet, kommunikation, snabbhet i handläggning och sämst betyg får skattekontrollen. (se 1. Tabell).
Allmänhetens förtroende för SKM är ganska stort; medelvärdet är 3,7 och 51 procent har förtroende för SKM totalt sett.

Återkommande svarsmönster
Svarsmönstret är likartat inom de olika frågeområdena. Mer positiva än genomsnittet är ofta de äldre, de lågutbildade och de med de lägsta inkomsterna. Mer negativa är särskilt privatanställda, höginkomsttagare och de som varit i kontakt många gånger med SKM. Egenföretagarna avviker inte särskilt ofta från snittet men några undantag finns. De tror t.ex. i större utsträckning att om man skattefuskar och blir upptäckt skulle det ge allvarliga konsekvenser och anser i mindre grad att SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna.

Regionala jämförelser
Betyget för tillgängligheten skiljer sig mellan olika regioner. Här avviker skatteregionerna Linköping och särskilt Växjö och Luleå positivt. Stockholm får här sämre betyg av allmänheten.

Särskilt positiv till SKM:s förmåga att utöva skattekontroll är man i Östersund och Luleå men positiva avvikelser finns även i Växjö, Göteborg, Örebro och Gävle. I Stockholm har man mindre tilltro till kontrollen. Totalomdömet om SKM:s sätt att sköta sin uppgift är lägre i Stockholm än totalt i riket. Positiva avvikelser finns i Växjö, Örebro, Östersund och Luleå.

 

1. Tabell Alla påståenden i enkäten rangordnade efter medelvärden

PåståendenInstäm- mer, %Instäm- mer inte, %Vet ej/ Ej svar, %Medel- värde
Det är troligt att SKM skulle upptäcka om jag skattefuskade458354
Om SKM skulle upptäcka att jag skattefuskat blir konsekvenserna allvarliga427354
Personalen är trevlig och hjälpsam558183,9
På det hela taget är bemötandet bra4810213,8
Jag får den hjälp jag behöver428343,8
Totalt sett har jag förtroende för SKM5110163,7
Jag får snabbt besked på mina frågor4914193,7
Den tjänsteman jag får kontakt med kan svara på mina frågor4612243,7
SKM har telefontider som passar mig4112273,7
Personalen är kunnig439313,7
På det hela taget har personalen bra sakkunskap429313,7
SKM strävar efter att förenkla för skattebetalarna4611203,6
Personalen är intresserad och försöker sätta sig in i mina ärenden4312263,6
Jag kan lita på att de svar/besked jag får är korrekta4313293,6
Personalen använder ett enkelt och begripligt talspråk4312253,6
SKM informerar bra4111263,6
SKM har öppettider som passar mig3813303,6
Totalt sett utför SKM sin uppgift på ett bra sätt347353,6
På det hela taget är tillgängligheten bra4214203,5
På det hela taget är det lätt att kommunicera med SKM3914243,5
SKM ger bra förklaringar på mina frågor3614283,5
SKM håller utlovade tider för besked eller beslut3211423,5
SKM handlägger ärenden snabbt3317313,4
På det hela taget har SKM snabb handläggning3214343,4
SKM är bra på att kontrollera deklarationer2912403,4
Totalt sett fungerar kontrollen bra2713423,4
SKM är bra på att upptäcka fel2411473,4
SKM fattar korrekta beslut2211483,3
Det är enkelt att få kontakt med rätt person3321273,2
Det är lätt att komma fram på telefon3222243,2
Personalen använder ett enkelt och begripligt skriftspråk3124273,2
SKM motiverar sina beslut på ett bra sätt2417403,2
Under senare år har skattekontrollen blivit effektivare så att skattefusk i högre grad upptäcks2013543,2
SKM är bra på att upptäcka fusk2016483,1
SKM ger alla en likvärdig och rättvis behandling2018493
När SKM gjort något fel rättar man snabbt felet1716553
SKM är bra på att kontrollera fusket med folkbokföring1414593
SKM är bra på att bekämpa skattefusket1426422,7
Man får en ursäkt när fel begåtts av SKM1220602,7
RSV:s skrivelse 010627 Rapportnummer 2001:3
Skatteverket

Till toppen