På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

RSV:s rapport 2001:5

Förord

På uppdrag av chefen för RSVs verksamhetsstödsavdelning, Anna-Lena Österborg, har skattekontoreformen blivit föremål för en utvärdering. Arbetet har utförts av ett projekt med Bodil Halling som projektledare. Projektet har utfört undersökningar av hur olika grupper upplever skattekontoreformen. Undersökningarna har genomförts i form av enkäter och/eller intervjuer.

Rapporten innehåller resultatet av undersökningarna samt förslag på förbättringsåtgärder. Syftet med utvärderingen är att möjliggöra förbättringar på kort och lång sikt för att möta behov hos skattebetalare, användare och andra intressenter.

Projektet har inte begränsats av om förbättringsåtgärden kräver en lagändring eller om dagens tekniska system klarar ändringen. Däremot bygger förslagen på att skattekontots grundprinciper bibehålls.

Förslagen ska ses som inriktningsförslag vilka baseras på vad som kommit fram i utvärderingen och överlämnas till verksamhetsstödsavdelningen för vidarebearbetning. De statsfinansiella aspekterna för några av förslagen bör också utredas vidare.

Rapporten överlämnas härmed till chefen för verksamhetsstödsavdelningen Anna-Lena Österborg.

Solna 6 juni 2001

Bertil Olofsson                              Bodil Halling
Styrgruppens ordförande             Projektledare

Rapporten finns i PDF-format (412k) och har indelats i sju huvudavsnitt.
OBS! Bilagor till rapporten har utelämnats.

Se även RSV:s pressmeddelande 2001-06-21.

Kontaktman för denna rapport: Nils Johansson tel. 08-764 87 90

Utvärdering av skattekontoreformen från ett medborgarperspektiv
Skatteverket

Till toppen