På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
 • Vad händer om jag inte betalar mitt underskott i tid? 
  Om du inte betalar i tid när du fått ett betalningskrav och skuldbeloppet uppgår till vissa beloppsgränser, (se Skattekontobroschyren) överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning — inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift. Avgift och betalningsanmärkningNär en skuld överlämnas till Kronofogden, tillkommer en avgift på 600 kronor. Uppgift om aktuell avgift finns på Kronofogdens webbplats. Dessutom kan det medföra en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. En sådan anmärkning kan t.ex. leda till att du kan få svårt att låna pengar, skaffa lägenhet eller telefonabonnemang. Underårig och underskott på skattekontotÄven du som är underårig (inte fyllt 18 år) kan få ett underskott på skattekontot ifall du har betalat för lite skatt. Det kan ske till exempel om du sålt värdepapper och försäljningen resulterat i en beskattningsbar vinst.Vad händer om den som är underårig inte betalar?Om du som underårig inte betalar underskottet på skattekontot i tid, är reglerna samma som för en myndig person och skuldbeloppet kan överlämnas till Kronofogden för indrivning. (Se ovan.)
 • Hur mycket lägre skatt ger mina reseavdrag?
  Ett avdrag i deklarationen sänker din inkomst, som skatten beräknas på. Hur mycket ett avdrag ger i lägre skatt beror alltså på hur stor inkomst du har. Med hjälp av tabellerna nedan kan du göra en ungefärlig beräkning av hur mycket din skatt kommer att minska om du har gjort ett avdrag i din deklaration som minskar din förvärvsinkomst, till exempel ett avdrag för resor till och från arbetet.
 • När betalas skattepengarna ut?
  Skatteverket skickar ut skattebesked och betalar ut skatteåterbäring vid följande tillfällen:
  • Juni – Om du har deklarerat via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, Skatteverkets app, telefon eller sms senast den 4 maj får du vanligen dina pengar i juni. Du ska då även ha anmält ett bankkonto till Skatteverket. Är deklarationen inte färdiggranskad får du i stället dina pengar i augusti eller september.
  • Augusti eller september  Om du deklarerade på papper får du dina pengar i augusti eller september.
  • December – I december får företagare som har deklarerat på papper samt de som inte var färdiggranskade i september sina pengar.    
  Pengar att betala?Du som ska betala in mer skatt får ett inbetalningskort med ditt slutskattebesked.Om du är löntagare eller pensionär och ska betala in mer skatt får du ditt slutskattebesked i augusti eller september. Skatten ska då vara betald senast den 12 november respektive den 14 december 2015. Om du är företagare och ska betala in mer skatt får du ditt slutskattebesked i december. Skatten ska då vara betald senast den 14 mars 2016.
 • Vad får jag för ränta på mitt skattekonto?
  På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot.Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.Räntorna på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året.  Räntor i skattekontot från och med 1 januari 2013Förändringar på grund av skatteförfarandelagen:
  • Hög kostnadsränta räknas från första kronan på underskott efter förfallodagen.
  • Fribeloppet (mellan den 12 februari och den 2 maj) vid ränteberäkning av slutlig skatt höjs från 20 000 kr till 30 000 kr.
  • Mellanräntan tas bort.
  • Nya ränteberäkningsdagar för slutlig skatt för juridiska personer med brutet räkenskapsår.

 • Jag har fått ett betalningskrav, vad betyder det?
  Det innebär att om du inte betalar din skuld överlämnas skulden till Kronofogden. När du fått ett betalningskrav måste du betala alla skatter och avgifter i tid – både betalningskravets belopp och övriga skatter och avgifter som förfaller under månaden.
 • Vilken förfallodag blir det när jag fått ett omprövningsbeslut med ytterligare skatt att betala innan grundbeslutet har förfallit till betalning?

  Den 1 september 2014 beslutar och registrerar Skatteverket grundbeslutet om slutlig skatt för beskattningsåret 2013.
  Skatten ska betalas senast den förfallodag som infaller efter det att 90 dagar gått från dagen för beslutet, alltså den 12 december 2014.Därefter beslutar Skatteverket genom ett omprövningsbeslut om du ska betala mer slutlig skatt för beskattningsåret 2013. Omprövningsbeslutet registreras den 15 oktober 2014. Skatten får samma förfallodag som grundbeslutet, det vill säga den 12 december 2014. Detta, trots att förfallodagen i detta fall är senare än 30 dagar efter omprövningsbeslutet.                     I ytterligare ett omprövningsbeslut den 20 december beslutar Skatteverket om du ska betala ännu mer slutlig skatt. Skatten förfaller till betalning den 26 januari 2015 (närmsta förfallodag 30 dagar efter beslutet).
 • Vilka dagar räknas som förfallodagar?
  När Skatteverket ändrat den slutliga skatten genom omprövning och beslutet innebär att du ska betala mer skatt, ska du betala skatten på förfallodagen närmast efter 30 dagar från beslutet.Om du har fått kvarskatt i ett grundbeslut om slutlig skatt och dessutom ska betala mer skatt efter en omprövning så förfaller skatten efter omprövningen till betalning tidigast samma dag som kvarskatten. 
 • När ska skatten vara inbetald efter en omprövning?
  Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om betalningen finns bokförd hos Skatteverket senast på förfallodagen, behöver du bara betala låg kostnadsränta. Är skatten inte betalad senast på förfallodagen kommer hög kostnadsränta att tas ut från och med dagen efter förfallodagen och fram till betalning sker eller skatten överlämnas till Kronofogdemyndigheten.Skattekontot beräknar ränta på inkomstskatt från den 13 i andra månaden efter utgången av beskattningsåret fram till den dag skatten betalas till skattekontot. Då skatten ändras efter en omprövning korrigerar skattekontot räntan bakåt i tiden beroende på saldot på kontot dag för dag. Du kan själv beräkna hur din ränta blir genom vår e-tjänst Skattekonto. Gör så här:1.    logga in på Skattekonto med din e-legitimation2.    välj rubriken Inbetalning3.    välj Belopp att betala och ange den dag du planerar att betala skatten4.    tryck på Beräkna.Har du ingen e-legitimation kan du kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 så hjälper vi dig.Betala via internet Om du betalar via internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Det är mycket viktigt att du anger ditt korrekta nummer. Du hittar ditt OCR-nummer på din deklaration under den preliminära skatteuträkningen. Du kan också själv räkna ut det här på webbplatsen via e-tjänsten OCR-beräkning.
 • Varför har mitt barn fått ett slutskattebesked med skatt att betala trots att hon inte har fått någon deklarationsblankett?

  Slutskattebeskedet som ditt barn har fått visar hur mycket skatt som ska betalas och när pengarna ska vara betalda. Om skatten som ska betalas är lägre än 100 kronor kan du vänta med att betala tills beloppet kommit upp i 100 kronor. Från och med det förfallodatum som framgår av ditt slutskattebesked är räntan 16,25 %. Om du vill betala nu kan du använda inbetalningskortet som följer med slutskattebeskedet.Anledningen till att ditt barn ska betala skatt kan bero på att barnet äger fondandelar och nu har beskattats för en schablonintäkt som inkomst av kapital. Från och med inkomståret 2012 ska alla som äger fondandelar i till exempel aktie- och räntefonder betala skatt för en schablonintäkt.Schablonintäkten uppgår till 0,4 % av fondandelarnas värde den 1 januari 2013. Den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet på fondandelarna.Om ditt barns kapitalinkomster (exempelvis utdelning och schablonintäkt) är lägre än 200 kronor är inkomsterna skattefria. Om kapitalinkomsterna är över 200 kronor ska barnet betala skatt. Ett fondinnehav på till exempel 75 000 kronor ger en schablonintäkt på 300, vilket innebär att skatten blir 90 kronor.Inbetalning För att betala kan du använda inbetalningskortet som följer med slutskattebeskedet. Om du betalar via internet måste du ange det unika OCR-nummer som finns på inbetalningskortet. Du kan också själv räkna ut OCR-numret i vår tjänst OCR-beräkning. När du betalar in pengar till skattekontot ska du använda bankgiro 5050-1055 och ange betalningsmottagare Skatteverket.

  Använd våra e-tjänster

  OCR-beräkning
 • Min mormor har gått bort. Jag undrar vad som händer med hennes konto för skatteåterbäring nu?
  Ibland avslutar banken automatiskt bankkontots koppling till det anmälda mottagarkontot vid dödsfall. Det kan vara bra att ha kvar det anmälda mottagarkontot för utbetalning av skatteåterbäring eller om dödsboet ska betala kvarskatt. Kontrollera med banken om det anmälda mottagarkontot står kvar.
 • Jag deklarerade på papper, när får jag mina skattepengar?
  Om du har deklarerat på pappersblanketten eller om din e-deklaration tidigare har tagits ut för granskning, kan du få dina skattepengar utbetalade till ditt mottagarkonto under vecka 32.

  Har du inte anmält något mottagarkonto och ska få tillbaka 2 000 kronor eller mer skickas ett utbetalningskort hem till dig under vecka 33.
  Får du tillbaka under 2 000 kronor görs ingen automatisk utbetalning utan du måste själv begära att pengarna ska betalas ut. Det gör du antingen med hjälp av e-tjänsten Skattekonto eller genom att kontakta ditt skattekontor. Tänk på att anmäla ett mottagarkonto så får du in pengarna direkt på kontot nästa år. Om du har e-legitimation kan du logga in på vår e-tjänst Skattekonto från den 6 augusti och se om du får pengar tillbaka. Även om det står i e-tjänsten att pengarna är utbetalade kanske de inte finns på ditt bankkonto (mottagarkonto) ännu. Pengarna kommer att sättas in på ditt bankkonto under vecka 32. Slutskattebeskedet skickas ut veckan efter att pengarna har betalats ut till kontot.Ett fåtal löntagare och pensionärer som har deklarerat på pappersblanketten och vars deklarationer har tagits ut för granskning eller för annan åtgärd, får sina skattepengar i september eller december. Näringsidkare som har deklarerat på pappersblanketten får sina skattepengar i december.

  Använd våra e-tjänster

  Skattekonto
 • Varför har jag inte fått mina skattepengar?
  Om du har deklarerat via telefon, sms, app eller i e-tjänsten, har skatt att få tillbaka och har anmält mottagarkonto men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti, september eller december.De flesta löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare som har e-deklarerat får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 24 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare. Har du e-legitimation kan du från och med den 9 juni logga in på vår e-tjänst Skattekonto och se om du får pengar tillbaka. Även om det i e-tjänsten Skattekonto står att pengarna är utbetalade kanske de ännu inte finns på ditt bankkonto. Pengarna kommer att sättas in på ditt bankkonto i slutet av vecka 24. Det är till din bank du ska vända dig för att kontrollera om pengarna har kommit in. Löntagare och pensionärer som har deklarerat på pappersblanketten får sina skattepengar i augusti eller september. Näringsidkare som deklarerat på pappersblanketten får sina skattepengar i december.

  Använd våra e-tjänster

  Skattekonto
 • Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?
  Om du har deklarerat med säkerhetskoder kan du logga in i e‑tjänsten för Inkomstdeklaration 1 och kontrollera uppgifterna om mottagarkonto under menyalternativet Bankkonto. Om du inte har fått eller inte har kvar dina säkerhetskoder kan du med hjälp av en e‑legitimation kontrollera uppgifterna om ditt mottagarkonto via Skatteverkets e‑tjänst Skattekonto. Du kan dock inte kontrollera mottagarkontot hos Skatteupplysningen, eftersom kontouppgiften är sekretesskyddad. 
 • Mitt mottagarkonto är nyligen avslutat då jag bytt bank. Var hamnar mina pengar?
  Om uppgifterna om ditt tidigare mottagarkonto inte har hunnit avregistrerats hos Skatteverket kommer pengarna att hamna i balans hos din tidigare bank. Meddela i så fall den tidigare banken om vart de ska överföra pengarna.
 • När ska kvarskatten för beskattningsåret 2014 vara inbetald?
  Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Ibland kan också andra faktorer påverka kostnaden, som till exempel att räntesatsen ändras från när vi gjorde den preliminära beräkningen. Därför är det alltid bra att själv kontrollera vad räntan blir innan du betalar in. Du kan själv beräkna vad räntan blir i vår e-tjänst Skattekonto. FörfallodagarNedanstående förfallodagar gäller för deklarationen 2015 (inkomstår 2014). Observera att inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast angiven dag.
  • Får du slutskattebesked i augusti är förfallodagen 12 november 2015.
  • Får du slutskattebesked i september är förfallodagen 14 december 2015.
  • Får du slutskattebesked i december är förfallodagen 14 mars 2016.
  Betala via internetOm du betalar via internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Det är mycket viktigt att du anger ditt korrekta nummer. Du hittar ditt OCR-nummer på din deklaration under den preliminära skatteuträkningen. Du kan också själv räkna ut det här på webbplatsen. Betala med inbetalningskortOm du väljer att betala med inbetalningskort ska du i första hand använda förtryckta inbetalningskort. Dem beställer du från Skatteverket på något av följande sätt:
  • Via vår beställningstjänst (underrubrik/kategori: Inbetalningskort).
  • Via Servicetelefonen 020-567 000, direktval 6704.
  • Genom Skatteupplysningen 0771-567 567.
  Beställningstjänstenlänk till annan webbplats

  Använd våra e-tjänster

  OCR-beräkning Skattekonto
 • Kan jag göra en extra inbetalning av skatt, en så kallad fyllnadsinbetalning, för att undvika kvarskatt?
  Du kan göra en egen inbetalning, tidigare kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto för att inte få underskott och kostnadsränta. Inbetalningen ska göras på särskilt inbetalningskort som du beställer via Beställningstjänsten. Inbetalningskort skickas också ut tillsammans med slutskattebeskedet till dem som har skatt att betala. Det är viktigt att du inte använder gamla inbetalningskort eftersom de kan ha inaktuella OCR-nummer. Du kan även göra din inbetalning via internet. Du ska då ange ett särskilt referensnummer. Du får fram ditt referensnummer via e-tjänsten OCR-beräkning.Tänk på att om du har gjort en egen inbetalning till skattekontot kommer den inte med på den preliminära skatteuträkningen som du får tillsammans med deklarationsblanketterna.Exempel Låt oss säga att du har sålt aktier med vinst under beskattningsåret och du räknar med att få ett underskott på skattekontot som är större än 30 000 kronor. Om du betalar in den del av beloppet som är över 30 000 kronor senast den 12 februari året efter beskattningsåret slipper du kostnadsränta. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast den dagen. De resterande 30 000 kronorna ska du sedan betala så att de finns på Skatteverkets bankgiro senast den 3 maj året efter beskattningsåret.Har du betalat in för lite skatt och kommer att få ett underskott på skattekontot som är högst 30 000 kronor slipper du kostnadsränta om du betalar beloppet så att det är bokfört på Skatteverkets bankgiro senast den 3 maj året efter beskattningsåret.

  Använd våra e-tjänster

  OCR-beräkning Räkna ut din skatt
 • Vad händer om jag får underskott på mitt skattekonto?
  Vad händer om du inte betalar?Om du inte betalar i tid när du fått ett betalningskrav och skuldbeloppet uppgår till vissa beloppsgränser, (se Skattekontobroschyren) överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Det är underskottet på skattekontot som lämnas för indrivning — inte en viss obetald skatt, ränta eller avgift.Avgift och betalningsanmärkningNär en skuld överlämnas till Kronofogden, tillkommer en avgift på 600 kronor. Uppgift om aktuell avgift finns på Kronofogdens webbplats. Dessutom kan det medföra en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. En sådan anmärkning kan t.ex. leda till att du kan få svårt att låna pengar, skaffa lägenhet eller telefonabonnemang. Underårig och underskott på skattekontotÄven du som är underårig (inte fyllt 18 år) kan få ett underskott på skattekontot ifall du har betalat för lite skatt. Det kan ske till exempel om du sålt värdepapper och försäljningen resulterat i en beskattningsbar vinst.Vad händer om den som är underårig inte betalar?Om du som underårig inte betalar underskottet på skattekontot i tid, är reglerna samma som för en myndig person och skuldbeloppet kan överlämnas till Kronofogden för indrivning. (Se ovan.)Om du har betalat för lite skatt 2014 och inte gjort någon egen inbetalning, tidigare kallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto kommer du att få ett underskott. På det betalar du kostnadsränta.Underskottet och kostnadsräntan framgår av kontoutdraget som du får i samband med att slutskattebeskedet skickas ut. Om du har underskott ska du betala in det tillsammans med kostnadsräntan. Av kontoutdraget framgår när du senast ska betala. Betalar du före förfallodagen blir räntekostnaden mindre.Är underskottet högst 30 000 kronor betalar du låg kostnadsränta. Räntan räknas till och med förfallodagen.Om underskottet är högre än 30 000 kronor räknas räntan i två steg. På underskott upp till 30 000 kronor betalar du låg kostnadsränta. Den räknas från och med den 6 maj 2015 till förfallodagen.På den del som överstiger 30 000 kronor betalar du låg kostnadsränta. Räntan räknas från och med den 13 februari 2015 till och med förfallodagen. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast på förfallodagen. Om du gör en inbetalning efter förfallodagen får du betala ytterligare kostnadsränta.
 • Vad händer med överskottet på mitt skattekonto?
  Om kontoutdraget som du får i samband med slutskattebeskedet visar att du har ett överskott på skattekontot, betalas pengarna i regel ut automatiskt.Om du har anmält ett bankkonto för återbetalning (mottagarkonto), sätts pengarna in där. Insättning på konto är det snabbaste och tryggaste sättet att få tillbaka pengarna. Ditt mottagarkonto framgår av kontoutdraget.
  Har du inte anmält ett bankkonto får du ett utbetalningskort under förutsättning att beloppet uppgår till minst 2 000 kronor. Belopp under 2 000 kronor står kvar på skattekontot och kan användas för betalning av kommande skatter och avgifter. Vill du ha pengarna utbetalda får du skriva till Skatteverket och begära detta.Belopp under 100 kronor betalas inte ut, utan står kvar på skattekontot och ränteberäknas. En återbetalning görs inte heller om pengarna kan komma att behövas för att betala skatteskulder. Det innebär t.ex. att överskott kan överföras till Kronofogden. Om det finns hinder mot återbetalning framgår det av utbetalningsspecifikationen på kontoutdraget.Har du överskott på skattekontot får du intäktsränta. Inäktsräntan är skattefri. Räntorna på skattekontot kan förändras under året då de är knutna till basräntan. De aktuella räntesatserna kan du se på sidan nedan: Efter tio år tillfaller överskottet staten om inget annat än ränta har bokförts på kontot.På överskott, som uppkommer vid avstämningen av slutlig skatt för inkomståret 2014 beräknas intäktsräntan från och med den 13 februari 2015.Ett överskott på skattekontot kan förekomma även vid andra tidpunkter på året än i samband med att slutskattebeskedet skickas ut. Du kan t.ex. ha gjort en extra inbetalning av skatt till skattekontot. Ett sådant överskott återbetalas först efter det att du skickat in en skriftlig begäran till ditt skattekontor. Läs mer om skattekontot här:
Skattekonto och slutlig skatt
Skatteverket

Till toppen