På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

Inkomst av tjänst

Jag har förmån av fri bil. Hur beräknas förmånsvärdet?

Värdet av bilförmån beräknas enligt en schablon där samtliga kostnader ingår, utom kostnaden för drivmedel.

För att kunna beräkna förmånsvärdet behöver du känna till nybilspriset för bilmodellen. Nybilspriset framgår av Skatteverkets föreskrifter. Till nybilspriset ska du lägga inköpspriset för extrautrustning.

Förmånsvärdet beräknas som summan av tre delar.

  • Den första delen är 31,7 procent av prisbasbeloppet.
  • Den andra delen är ett ränterelaterat belopp som multipliceras med nybilspriset för bilmodellen
  • Den tredje delen är ett prisrelaterat belopp och beräknas till 9 procent av nybilpriset. Om nybilspriset är högre än 7,5 prisbasbelopp görs ett tillägg till det prisrelaterade beloppet. Tillägget är 20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Vill du själv räkna ut förmånsvärdet för din bil kan du göra det med hjälp av e-tjänsten

Även om förmånsbilen är sex år eller äldre ska värdet beräknas som för yngre bilar. Underlaget för förmånsvärdet kan dock inte bli lägre än prisbasbeloppet multiplicerat med fyra. Detta gäller om det verkliga nybilspriset inklusive extrautrustning är lägre än fyra gånger prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet för inkomståret 2016 är 44 300 kronor och för inkomståret 2017 är det 44 800 kronor.

Om arbetsgivaren har kostnader för drivmedel för din privata körning ska den förmånen värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska arbetsgivaren sätta ned förmånsvärdet till 75 procent.

Om du bara använder förmånsbilen vid högst tio tillfällen per år och kör högst 100 mil med den, behöver du inte skatta för bilförmånen.

Jag har förmån av fri bil. Hur beräknas förmånsvärdet?
Skatteverket

Till toppen