Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

Bouppteckning

Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och en efterarvinge?
Dödsbodelägare kallas man om man har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. Dödsbodelägaren kan vara legal arvinge eller universell testamentstagare.
 
Efterarvinge kallas man om man har rätt till arv först efter att dödsbodelägaren har avlidit.
 
Om det finns rätt till efterarv efter en tidigare avliden person blir efterarvingen i den tidigare avlidnes dödsbo delägare i dödsboet efter den nu avlidne. Om efterarvingen har hunnit avlida träder dennes arvingar i stället etc.
Vad är det för skillnad mellan en dödsbodelägare och en efterarvinge?
Skatteverket

Till toppen