Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

Belopp och procentsatser

Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet?

Prisbasbeloppet, som bland annat används för att beräkna grundavdrag, är 44 400 för inkomstår 2014 och 44 500 kronor för inkomståret 2013.

Inkomstbasbeloppet som används för beräkning av det s.k. PGI-taket och beräkning av den allmänna pensionsavgiften, är 56 900 kronor för inkomstår 2014 och 56 600 kronor för inkomstår 2013.

Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet?
Skatteverket

Till toppen