På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Premieobligationer

Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men inlösen eller försäljning av premieobligationer ska beskattas.

Premieobligationslån 2008:2

Under år 2013 har premieobligationslån 2008:2 gått till inlösen (inlösendag 2013-10-24).

Du som under 2013 har löst in premieobligationer i detta lån behöver inte redovisa detta på blankett K4. Detta framgår av din specifikation.

Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på blankett K4 avsnitt D. Se nedan under Redovisning i din deklaration.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter lämnas vid försäljning och inlösen av premieobligationer. På kontrolluppgiften får du information om ersättningen för obligationerna efter avdrag för courtage.

Redovisning i din deklaration

Har premieobligationerna lösts in, dvs. lånet har återbetalats, ska du ta upp erhållet belopp som försäljningspris.

Har en försäljning skett, ska du ta upp det belopp som du fick betalt (minskat med courtage) som försäljningspris.

Från inlösen/försäljningsbeloppet får du sedan göra avdrag för vad du betalat för premieobligationerna när du köpte dem, omkostnadsbeloppet, inklusive eventuellt courtage.

Om du har köpt premier av samma slag vid olika tillfällen ska du använda genomsnittsmetoden vid beräkningen av omkostnadsbeloppet.

Genomsnittsmetoden innebär att du räknar ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga premieobligationer av samma slag, oavsett hur och när du har förvärvat dem.

Blanketter

Redovisa avyttringen på blankett K4, avsnitt D. Kapitalvinst eller kapitalförlust tar du upp i inkomstslaget kapital på sidan 1 vid punkt 7.5 respektive 8.4 i inkomstdeklarationen.

Tänk på att det på inkomstdeklarationen kan finnas förtryckta uppgifter om vinster eller förluster på andelar i ej marknadsnoterade fonder. Du måste då själv summera ihop dessa med vinster eller förluster från K4 blanketten och skriva in detta på huvudblanketten.

Premieobligationer
Skatteverket

Till toppen