På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Vostok Nafta Investment Ltd. SDB

Organisationsnummer
Namnändringar och notering på lista
År Kommentarer
  Depåbevisen är noterade på Nordiska listan
2007 Ny notering på Nordiska listan 4 juli, introduktionskurs 22 kr
Emissioner m.m.
År Villkor 1:a dag exkl. em.rätt/efter split
2013 Split samt automatisk inlösen, S 3:1, se under Övrigt 30/5
2012 Split samt automatisk inlösen av ett inlösendepåbevis, S 2:1, 18 kr 4/9
2009 N 1:1, kurs 12 kr 12/1
Övrigt
År Kommentarer
2013 Ett befintligt Depåbevis delas upp i tre depåbevis: ett vanligt Depåbevis, ett Inlösendepåbevis Serie I och ett Inlösendepåbevis Serie II. Varje hundratal Inlösendepåbevis Serie I kommer att bli automatiskt inlöst mot 58 Black Earth Farming-depåbevis. Varje tusental Inlösendepåbevis Serie II kommer att bli automatiskt inlöst mot 111 RusForest-aktier. Inlösen av Inlösendepåbevis Serie I som inte är jämna hundratal och Inlösendepåbevis Serie II som inte är jämna tusental kommer att generera kontantbetalning istället för Black Earth Farming-depåbevis respektive RusForest-aktier. Efter inlösenförfarandet kommer Depåbevisinnehavare att äga lika många Depåbevis som de gjorde tidigare.
  Uppdelning av anskaffningsutgift för depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd: Av anskaffningsutgiften för ett ursprungligt depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd bör 86,7 procent hänföras till kvar­varande depåbevis och 12,8 procent till inlösendepåbevis av serie I och 0,5 procent till inlösendepåbevis av serie II.
  Avyttringspris för depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd: Varje depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd som har lösts in mot likvid i form av depåbevis i Black Earth Farming Limited bör anses avyttrat för 4,43 kr. Varje depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd som lösts in mot likvid i form av aktie i RusForest AB bör anses avyttrat för 0,21 kr.
  Anskaffningsutgift för depåbevis i Black Earth Farming Limited och aktie i RusForest AB: Varje depåbevis i Black Earth Farming Limited som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 7,65 kr. Varje aktie i RusForest AB som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 1,94 kr.
  Vostok Nafta Investment split med obligatorisk inlösen - exempel
2012 Ett befintligt Depåbevis delas upp i två depåbevis. Ett av dessa depåbevis kommer att vara ett så kallat Inlösendepåbevis. Varje Inlösendepåbevis kommer automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 18,00 SEK. Av anskaffningsutgiften för ett ursprungligt depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd bör 45 procent hänföras till kvarvarande depåbevis och 55 procent till inlösendepåbeviset.
  Vostok Nafta Investment split med obligatorisk inlösen - exempel
2007 För att genomföra omstruktureringen har styrelsen för Vostok Nafta (numera Vostok Gas) beslutat om en aktiesplit i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Aktiespliten kommer att ske i förhållandet 2:1, vilket innebär att varje aktie i Vostok Nafta delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie och den andra en vanlig aktie. För aktier som representeras av depåbevis som är noterade på Stockholmsbörsen kommer inlösenaktierna att representeras av s.k. inlösendepåbevis, vilka automatiskt kommer att bokas ut på respektive VP-konto. Handel i inlösendepåbevisen kommer att äga rum på Stockholmsbörsen. Varje inlösendepåbevis i Vostok Nafta kommer därefter att automatiskt lösas in mot en likvid i form av en teckningsoption i Nya Vostok Nafta. Innehav av ett (1) inlösendepåbevis i Vostok Nafta (Vostok Gas) på avstämningsdagen den 13 juni 2007 berättigar innehavaren till en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av ett (1) nyemitterat depåbevis i Nya Vostok Nafta till kursen 22 SEK. Varje teckningsoption i Vostok Nafta Investment Ltd som har erhållits genom inlösen anses anskaffad för 46,70 kr. Om man utnyttjar sin teckningsoption blir anskaffningsutgiften för depåbeviset i Vostok Nafta 68,70 kr (46,70 kr + 22 kr). Det är detta Nya Vostok Nafta som numera heter Vostok Nafta Investment Ltd. Det ursprungliga Vostok Nafta Investment Ltd heter numera Vostok Gas Ltd.
Allmänna råd/Rekommendationer
Aktie Anledning Nummer
Vostok Nafta Inlösen SKV M 2013:14
    SKV A 2013:16
Vostok Nafta Inlösen SKV M 2012:19
    SKV A 2012:24
Vostok Gas - Vostok Nafta Inlösen SKV M 2007:22
    SKV A 2007:26

Annan information

Vostok Nafta Investment Ltd. SDB
Skatteverket

Till toppen