Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Volvo AB

Organisationsnummer 556012-5790
Namnändringar och notering på lista
År Kommentarer
  A och B aktien är noterad på Nordiska listan
Emissioner m.m.
År Villkor 1:a dag exkl. em.rätt/efter split
2007 S 6:1, där en aktie blir en inlösenaktie som kan lösas in mot 25 kr 26/4
2004 2 Ainax:31 27/5
2000 Återköp 1:10 24/5
1997 Inlösen 1:20, 257 kr 6/5
1996 1 Sw.Match:1 9/5
1994 S 5:1 10/8
1984 F 1:10, S 2:1  
1982 N 1:5, kurs 100 kr  
Övrigt
År Kommentarer
2007 Inlösen utan inlösenrätt. Varje aktie i Volvo, serie A och B, delas upp i sex aktier; fem ordinarie och en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 25 kr. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Volvo 96 % - inlösenaktien 4 %.
  Se exempel på Volvos split med obligatorisk inlösen i broschyren "Försäljning av aktier m.m" SKV 332 sid. 14
2004 Utdelning Volvo - Ainax, fraktionsandel säljs direkt, utdelningen ska beskattas 2004. Varje aktie i Volvo anses gett en utdelning på 14,52 kr. För mer info. se SKV M 2004:07.
2000 Återköp av aktier 1:10, serie A kurs 264 kr, serie B kurs 271 kr. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Volvo 98% - Säljrätt 2%
1997 Inlösen 1:20, kurs 257 kr. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Volvo 99% - Inlösenrätt 1%
1996 Utdelning av Swedish Match. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Volvo 88% - Swedish Match 12%
1984 Vid innehav av aktier i Volvo erhölls aktier i Catena
Allmänna råd/Rekommendationer
Aktie Anledning Nummer
Volvo AB Inlösen SKV M 2007:08
    SKV A 2007:12
Volvo AB - Ainax Utdelning SKV M 2004:07
    SKV A 2004:18
Volvo AB Återköp RSV S 2000:37
Volvo AB Inlösen RSV S 1997:16
Volvo AB - Swedish Match Utdelning RSV S 1996:29
Volvo AB - BCP Byte RSV S 1995:07
Volvo AB Inköpsrätter RSV Dt 1984:33
Volvo AB Inköpsrätter RSV Dt 1983:36
Volvo AB - STC - STC Vent. Inköpsrätter RSV Dt 1982:36
Volvo AB Anställdas förvärv RSV Dt 1982:35
Volvo AB Byte RSV Dt 1981:22
Volvo AB Byte RSV Dt 1981:21
Volvo AB
Skatteverket

Till toppen