På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Petrogrand AB

Organisationsnummer 556615-2350

Namnändringar och notering på lista
ÅrKommentarer
 Aktien är avnoterad
2016Avnoterad från First North den 4 februari. Senast betalt denna dag var 0,45 kr.
2010Namnändring från Malka Oil AB till Petrogrand AB 25 maj
2007Ny notering på First North 20 november. Överförd från Nordic MTF.
2007Uppförd på Nordic MTF 19 februari
Emissioner m.m.
ÅrVillkor1:a dag exkl. em.rätt/efter split
20150,5513 Shelton Petroleum (unä Petrosibir):117/12
2010S 1:100 (omvänd)18/8
2009N 6:1, kurs 0,07 kr 23/3
Övrigt
ÅrKommentarer
2015För en (1) aktie i Petrogrand erhålls 0,5513 aktier i Shelton Petroleum AB (unä Petrosibir). För de aktieägare som erhåller andelar av en aktie i Shelton kommer sådana andelar att sammanläggas till hela aktier och säljas på Nasdaq Stockholm. Försäljningspriset för dessa andelar tillfaller den aktieägare som är berättigad till andelen vid utdelningen.
 Bolaget uppger att Lex Asea är tillämpligt. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Petrogrand bör 56 procent hänföras till aktier i Petrogrand och 44 procent till aktier i Petrosibir.
 Brevsvar: Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Petrogrand AB:s utdelning år 2015 av aktier i Petrosibir AB (tidigare Shelton Petroleum AB)
Allmänna råd/Rekommendationer
AktieAnledningNummer
För närvarande finns inga Allmänna råd  
Annan information
ÅrKommentarer
2014/15Shelton Petroleum AB (publ) (”Shelton”) offentliggjorde den 22 januari 2014 ett erbjudande till aktieägarna i Petrogrand AB (publ) (”Petrogrand”) att överlåta samtliga aktier i Petrogrand till Shelton (”Erbjudandet”). Den 26 februari 2014 offentliggjorde Shelton en höjning av det erbjudna vederlaget i Erbjudandet från 0,30 till 0,34 aktier av Serie B i Shelton per aktie i Petrogrand samt en förlängning av acceptperioden till och med den 12 mars 2014. Den 14 mars 2014 offentliggjorde Shelton ett fullföljande av Erbjudandet, en höjning av det erbjudna vederlaget i Erbjudandet från 0,34 till 0,44 aktier av Serie B i Shelton per aktie i Petrogrand samt en förlängning av acceptperioden till och med den 28 mars 2014.
 Shelton Petroleum och Petrogrand har den 26 juni ingått ett avtal för att skapa tid och förutsättningar att lösa upp korsägandet.
 Sammanfattning av information lämnad den 7 oktober 2015: Shelton Petroleum och Petrogrand kommer slå ihop verksamheterna. Shelton kommer förvärva ett dotterbolag till Petrogrand. Det nya Shelton Petroleum kommer att byta namn efter sammanslagningen. Som ett led i transaktionen kommer Shelton att dela ut tillgångarna i Ukraina till bolagets aktieägare. Utdelning av Petrogrands aktier i Shelton. Petrogrand avser att byta namn efter transaktionen och byta affärsinriktning för att bli ett fastighetsbolag.
2007Malka Oil AB har i samband med noteringen genomfört en riktad nyemission om 17,6 miljoner aktier till en begränsad krets av skandinaviska och andra europeiska investorer. Emissionskursen blev 7,25 SEK per aktie och därmed tillförs Malka netto omkring 120 MSEK efter sedvanliga emissionskostnader.
Petrogrand AB
Skatteverket

Till toppen