Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten under lång, obestämd tid. Du som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare och vanligtvis är ändamålet med en tomträtt boende i så kallade egnahem.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt

Vid beskattningen jämställs tomträtt med fastighet och du som tomträttshavare med ägare till fastigheten. Det innebär t.ex. att en tomträttshavare betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus enligt samma regler som den som själv äger sin småhusfastighet.

Tomträttsavgäld

Du som tomträttshavare får betala en årlig avgift till ägaren, en s.k. avgäld. Den är avdragsgill under inkomst av kapital på samma sätt som ränteutgifter.

Försäljning m.m.

Vid avyttring (till exempel köp eller byte) av tomträtt gäller samma regler för kapitalvinst som för en ägd fastighet.

Tomträtt
Skatteverket

Till toppen