På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Avdrag för uppskovsbelopp

Om du vill ha uppskov med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostad och uppfyller förutsättningarna för att få uppskov ska du begära det i deklarationen det år när du deklarerar försäljningen. Du ska deklarera försäljningen året efter det kalenderår som du och köparen skriver på köpekontraktet.

Du kan få antingen ett preliminärt eller ett slutligt uppskov det år du deklarerar försäljningen. Det som avgör om uppskovet blir preliminärt eller slutligt är

 • när du köper din nya bostad (ersättningsbostaden),
 • när du bosätter dig i ersättningsbostaden, och
 • om du köper en ersättningsbostad som är en fastighet och vill ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad på fastigheten.

Ansökan om preliminärt eller slutligt uppskov gör du på blankett K5 om du har sålt ett småhus eller ägarlägenhet, eller på blankett K6 om du har sålt en bostadsrätt.

Ditt uppskovsbelopp är begränsat både uppåt, genom ett takbelopp, och nedåt genom en lägsta gräns för uppskov, 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning). Detta gäller både preliminära och slutliga uppskov. Begär du slutligt uppskov finns det ytterligare en begränsning uppåt om du har köpt en ersättningsbostad som har ett lägre inköpspris än försäljningspriset för den sålda bostaden (billigare ersättningsbostad).

Hur vet jag om jag har köpt en lika dyr, dyrare eller billigare ersättningsbostad?

För att veta om din ersättningsbostad är lika dyr, dyrare eller billigare än den sålda bostaden måste du känna till vilka utgifter du måste ta hänsyn till när du beräknar försäljningspriset för den sålda, och inköpspriset för den nya bostaden.

Försäljningspriset för den sålda bostaden (ursprungsbostaden)

Försäljningspriset i köpekontraktet minskar du med mäklararvode, utgifter för försäkring mot dolda fel och likande när du beräknar priset för den sålda bostaden (sådana utgifter som du drar av som försäljningsutgifter när du beräknar vinst eller förlust på blankett K5 eller K6). Har du sålt en bostadsrätt minskar du även försäljningspriset med bostadsrättens andel av inre reparationsfond vid försäljningen (framgår av kontrolluppgiften (KU55) från bostadsrättsföreningen). Du använder alltså nettobeloppet när du gör prisjämförelsen mellan den sålda och den nya bostaden.

Inköpspris för den nya bostaden (ersättningsbostaden)

Inköpspriset i köpekontraktet ökar du med utgifter för

 • inköpsprovision
 • lagfart (stämpelskatt)
 • pantbrev (inteckningskostnader)
 • ny, - till- och ombyggnad (inte för reparationer och underhåll) om ersättningsbostaden är en fastighet. Du får inte ta med den delen av utgiften som motsvaras av skattereduktion för rotarbete.
  • Begär du slutligt uppskov när du deklarerar försäljningen får du ta med utgifter från och med förvärvsdagen (tidigast den 1 januari året före försäljningsåret) till och med den 2 maj året efter försäljningsåret.
  • Begär du slutligt uppskov efter ett preliminärt uppskov får du ta med utgifter från och med förvärvsdagen (tidigast den 1 januari året före försäljningsåret) till och med den 2 maj andra året efter försäljningsåret.
  • Du får inte ta med inköpspriset för fastigheten (till exempel tomten) om du har förvärvat fastigheten innan den 1 januari året före försäljningsåret.
 • tillval av inredning om den nya bostaden är en nyproducerad bostadsrätt. Detta gäller bara om du avtalar om tillvalet med bostadsrättsföreningen och inte om du avtalar med byggentreprenören (anses som förbättringsutgift). Har du köpt en nyproducerad bostadsrätt är inköpspriset den insats och den upplåtelseavgift som du har betalat till bostadsrättsföreningen.

Du använder alltså det sammanlagda beloppet när du kontrollerar om du har köpt en lika dyr, dyrare eller billigare ersättningsbostad.

Om du har förvärvat ersättningsbostaden genom arv, bodelning, gåva eller liknande får du använda den skiftes- eller bodelningslikvid som du har betalat som inköpspris. Det kan också vara annan ersättning, till exempel övertagna lån.

Om du har förvärvat ett småhus på ett lantbruk får du bara räkna med den delen av inköpspriset som hör till småhuset med tillhörande tomtmark. Denna del kan du normalt räkna fram enligt följande: inköpspriset * taxeringsvärdet för hus och tomtmark/hela taxeringsvärdet för fastigheten.

Vad innebär takbeloppet?

Du kan inte i något fall få ett högre uppskovsbelopp än takbeloppet. Detta är 1 450 000 kronor om du har ägt hela den sålda bostaden. Är ni flera delägare kan ditt uppskovsbelopp aldrig bli högre än din andel av takbeloppet. Denna andel beräknas enligt följandel: din ägarandel av den sålda bostaden multiplicerad med 1 450 000 kronor. Har du ägt exempelvis 50 procent av den sålda bostaden, blir din andel av takbeloppet 725 000 kronor (50 procent * 1 450 000).

Takbeloppet har tagits bort under tiden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Läs tillsvidare mer om takbeloppet i broschyrerna Försäljning av småhus eller Försäljning av bostadsrätt.

Preliminärt uppskov

När begär jag preliminärt uppskov?

Du kan bara begära preliminärt uppskov det år du deklarerar försäljningen av den sålda bostaden, inte senare. Du begär preliminärt uppskov när

 • du inte har förvärvat en ersättningsbostad under samma kalenderår, eller året innan det kalenderår som du säljer din bostad,  
 • du har förvärvat en ersättningsbostad under samma kalenderår eller året innan det kalenderår som du säljer din bostad, men inte har bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj året efter försäljningsåret, eller när
 • du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast under försäljningsåret och bosatt dig senast den 2 maj året efter försäljningsåret, men vill ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad mellan den 2 maj året efter försäljningsåret och den 2 maj andra året efter försäljningsåret.

Ett preliminärt uppskov varar bara ett år. Du måste förvärva en ersättningsbostad senast året efter försäljningsåret och begära slutligt uppskov (helt eller delvis) eller återföra uppskovsbeloppet till beskattning i deklarationen andra året efter försäljningsåret

Vilka tidpunkter gäller för preliminärt uppskov i deklarationen 2016 om jag har sålt 2015?

 • Du har varken förvärvat en ersättningsbostad 2014 eller 2015.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad 2014 eller 2015, men inte bosatt dig i denna senast den 2 maj 2016.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast 2015 och vill ta med ny-, till- och ombyggnadsutgifter mellan den 2 maj 2016 och 2 maj 2017.

Du måste förvärva en ersättningsbostad senast 2016 och bosätta dig i denna senast den 2 maj 2017 för att få slutligt uppskov (helt eller delvis) i deklarationen 2017. Annars måste du återföra det preliminära uppskovsbeloppet till beskattning i deklarationen 2017.

Vilka tidpunkter gäller för preliminärt uppskov i deklarationen 2017 om jag säljer 2016?

 • Du har varken förvärvat en ersättningsbostad 2015 eller 2016.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad 2015 eller 2016, men inte bosatt dig i denna senast den 2 maj 2017.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast 2016 och vill ta med ny-, till- och ombyggnadsutgifter mellan den 2 maj 2017 och 2 maj 2018.

Du måste förvärva en ersättningsbostad senast 2017 och bosätta dig i denna senast den 2 maj 2018 för att få slutligt uppskov (helt eller delvis) i deklarationen 2018. Annars måste du återföra det preliminära uppskovsbeloppet till beskattning i deklarationen 2018.

Hur stort blir mitt preliminära uppskovsbelopp?

Du får preliminärt uppskov med det lägsta beloppet av din andel av vinsten och din andel av takbeloppet. Du kan inte själv välja ett lägre belopp, utan uppskovsbeloppet är antingen vinsten eller takbeloppet.

Exempel:

Du har sålt din andel, 50 procent av en bostad. Hela vinsten är 1 600 000 kronor och din andel 800 000 kronor. Din andel av takbeloppet är 725 000 kronor (1 450 000 x 50 procent). Eftersom takbeloppet är lägre än vinsten blir ditt preliminära uppskovsbelopp 725 000 kronor. Du kan inte välja ett lägre uppskovsbelopp än 725 000 kronor.

Slutligt uppskovsbelopp

När begär jag slutligt uppskovsbelopp?

Du begär slutligt uppskov när

 • du har förvärvat en ersättningsbostad under samma kalenderår, eller året innan det kalenderår som du säljer din bostad, och bosatt dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter försäljningsåret, eller när
 • du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast under det kalenderår som du säljer bostaden och vill lägga till utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har från och med förvärvsdagen (tidigast den 1 januari året före försäljningsåret) till och med den 2 maj året efter försäljningsåret.

Ett slutligt uppskovsbelopp varar tills du säljer ersättningsbostaden. Det finns andra situationer när uppskovsbeloppet också måste återföras till beskattning utan att det har skett en försäljning.

Vilka tidpunkter gäller för slutligt uppskov i deklarationen 2016 om jag har sålt 2015?

 • Du har förvärvat en ersättningsbostad 2014 eller 2015 och bosatt dig i denna senast den 2 maj 2016.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast 2015 och vill ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har mellan förvärvsdagen (tidigast den 1 januari 2014) och den 2 maj 2016.

Vilka tidpunkter gäller för slutligt uppskov i deklarationen 2017 om jag säljer 2016?

 • Du har förvärvat en ersättningsbostad 2015 eller 2016 och bosatt dig i denna senast den 2 maj 2017.
 • Du har förvärvat en ersättningsbostad som är en fastighet senast 2016 och vill ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har mellan förvärvsdagen (tidigast den 1 januari 2015) och den 2 maj 2017.

Hur stort blir mitt slutliga uppskovsbelopp?

Storleken på ditt slutliga uppskovsbelopp beror på vinstens storlek, takbeloppet, priset på den sålda bostaden och priset för ersättningsbostaden.

Dyrare eller lika dyr ersättningsbostad

Har du köpt en ersättningsbostad som har ett högre inköpspris, eller ett inköpspris som motsvarar försäljningspriset för den sålda bostaden (dyrare eller lika dyr ersättningsbostad), får du uppskov med det lägsta beloppetav din andel av vinsten och din andel av takbeloppet. Du kan själv välja att begära uppskov med ett lägre belopp, men inte lägre än 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Exempel:

Du har sålt din andel, 50 procent av en bostad. Hela vinsten är 1 400 000 kronor och din andel 700 000 kronor. Din andel av takbeloppet är 725 000 kronor (1 450 000 x 50 procent). Eftersom vinsten är lägre än din andel av takbeloppet blir ditt slutliga uppskovsbelopp 700 000 kronor. Du kan välja ett lägre uppskovsbelopp än 700 000 kronor om du vill ”skatta av” en del av vinsten, men inte lägre uppskovsbelopp än 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Billigare ersättningsbostad

Reglerna har ändrats så att du kan räkna ut ditt uppskovsbelopp på två sätt om du har sålt din bostad under tiden 21 juni – 31 december 2016 och har köpt en billigare ersättningsbostad. Om du har sålt din bostad den 1 januari 2017 eller senare och köper en billigare ersättningsbostad räknas uppskovsbeloppet ut med kvoteringsregeln. Läs tillsvidare mer om hur du räknar ut uppskovsbeloppet vid deklarationen 2017 och vad kvoteringsregeln innebär i broschyrerna Försäljning av småhus eller Försäljning av bostadsrätt.

 

Har du köpt en ersättningsbostad som har ett lägre inköpspris än försäljningspriset för den sålda bostaden (billigare ersättningsbostad), får du uppskov med det lägsta beloppet av

 • din andel av vinsten
 • din andel av takbeloppet, och
 • din andel av vinsten minskad med prisskillnaden mellan den sålda bostaden och ersättningsbostaden, under förutsättning att resterande belopp blir ett positivt belopp på 50 000 kronor eller mer (10 000 kronor vid tvångsförsäljning). Blir det resterande beloppet lägre än 50 000 kronor eller negativt kan du inte få något uppskov alls utan ska beskattas för din andel av vinsten det år när du deklarerar försäljningen av den sålda bostaden.

Vinsten minskad med prisskillnaden beräknas på följande sätt:

+ Din andel av vinsten
+ Inköpspriset för ersättningsbostaden (din andel)
- Försäljningspriset för den sålda bostaden (din andel)
= Positivt (+) eller negativt (-) belopp

Du kan själv välja ett lägre uppskovsbelopp än ”det lägsta beloppet” (maxbeloppet) enligt ovan om du vill ”skatta av” en del av vinsten, men uppskovsbeloppet får inte vara lägre än 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Exempel:

Du har sålt din andel, 50 procent av en bostad. Hela vinsten är 1 200 000 kronor och din andel 600 000 kronor. Din andel av takbeloppet är 725 000 kronor (1 450 000 x 50 procent). Din andel av försäljningspriset för den sålda bostaden är 1 000 000 kronor och din andel av inköpspriset för ersättningsbostaden 800 000 kronor (= en prisskillnad på 200 000 kronor). Du har alltså förvärvat en billigare ersättningsbostad.

Din andel av vinsten minskad med prisskillnaden blir följande:

+ 600 000
+  800 000
-1 000 000
=  400 000

Det lägsta beloppet av: vinsten (600 000 kronor), takbeloppet (725 000 kronor) och vinsten minskad med prisskillnaden (400 000 kronor) blir alltså 400 000 kronor, och detta är ditt maximala slutliga uppskovsbelopp. Du kan välja ett lägre uppskovsbelopp, men inte lägre än 50 000 kr (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Slutligt uppskov året efter preliminärt uppskov

När får jag slutligt uppskov och när måste jag återföra det preliminära uppskovet?

Du måste omvandla det preliminära uppskovsbeloppet till ett slutligt uppskov, helt eller delvis, eller återföra det preliminära uppskovsbeloppet till beskattning i deklarationen som lämnas andra året efter försäljningsåret. Det gör du på blankett K2.

Förvärvar du ingen ersättningsbostad senast under kalenderåret efter försäljningsåret och/eller flyttar in i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter försäljningsåret måste du återföra hela det preliminära uppskovet till beskattning.

Vilka tidpunkter gäller för slutligt uppskov eller återföring av det preliminära uppskovet i deklarationen 2016 om jag har sålt 2014 och fått preliminärt uppskov i deklarationen 2015?

 • Du måste ha förvärvat en ersättningsbostad senast under 2015 och bosatt dig i denna senast den 2 maj 2016 för att få slutligt uppskov i deklarationen 2016. Annars ska hela det preliminära uppskovet återföras till beskattning i deklarationen 2016.
 • Kan du inte få slutligt uppskov med hela det preliminära uppskovsbeloppet i deklarationen 2016 (vid förvärv av billigare ersättningsbostad), ska resterande del återföras till beskattning i denna deklaration.

Vilka tidpunkter gäller för slutligt uppskov eller återföring av det preliminära uppskovet i deklarationen 2017 om jag har sålt 2015 och får preliminärt uppskov i deklarationen 2016?

 • Du måste förvärva en ersättningsbostad senast under 2016 och bosätta dig i denna senast den 2 maj 2017 för att få slutligt uppskov i deklarationen 2017. Annars ska hela det preliminära uppskovet återföras till beskattning i deklarationen 2017.
 • Kan du inte få slutligt uppskov med hela det preliminära uppskovsbeloppet i deklarationen 2017 (vid förvärv av billigare ersättningsbostad), ska resterande del återföras till beskattning i denna deklaration.

Vilka tidpunkter gäller för slutligt uppskov eller återföring av det preliminära uppskovet i deklarationen 2018 om jag säljer 2016 och får preliminärt uppskov i deklarationen 2017?

 • Du måste förvärva en ersättningsbostad senast under 2017 och flytta in senast den 2 maj 2018 för att få slutligt uppskov i deklarationen 2018. Annars ska hela det preliminära uppskovet återföras till beskattning i deklarationen 2018.
 • Kan du inte få slutligt uppskov med hela det preliminära uppskovsbeloppet i deklarationen 2018 (vid förvärv av billigare ersättningsbostad), ska resterande del återföras till beskattning i denna deklaration.

Hur stort blir mitt slutliga uppskovsbelopp?

Storleken på ditt slutliga uppskovsbelopp beror på vinsten vid försäljningen, storleken på det preliminära uppskovsbeloppet, priset på den sålda bostaden och priset för ersättningsbostaden.

Dyrare eller lika dyr ersättningsbostad

Har du köpt en ersättningsbostad som har ett högre inköpspris, eller ett inköpspris som motsvarar försäljningspriset för den sålda bostaden (dyrare eller lika dyr ersättningsbostad), ska du inte ta upp något belopp till beskattning alls utan får slutligt uppskov med hela det preliminära uppskovsbeloppet. Du kan själv välja att begära slutligt uppskov med ett lägre belopp, men inte lägre än 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Exempel:

Du sålde din andel, 50 procent av en bostad under kalenderåret före det år som du förvärvade ersättningsbostaden. Du fick preliminärt uppskov när du deklarerade försäljningen, och uppskovsbeloppet är 300 000 kronor. Din andel av den sålda bostadens försäljningspris är 1 000 000 kronor och din andel av inköpspriset för ersättningsbostaden är 1 200 000 kronor (du har förvärvat en dyrare ersättningsbostad). Du får slutligt uppskov med hela det preliminära uppskovsbeloppet 300 000 kronor. Du kan välja ett lägre uppskovsbelopp än 300 000 kronor om du vill ”skatta av” en del av det preliminära uppskovsbeloppet, men du kan inte välja ett lägre uppskovsbelopp än 50 000 kronor (10 000 kronor vid tvångsförsäljning).

Billigare ersättningsbostad

Har du köpt en ersättningsbostad som har ett lägre inköpspris än försäljningspriset för den sålda bostaden (billigare ersättningsbostad), får du slutligt uppskov med det lägsta beloppet av

 • det preliminära uppskovsbeloppet, och
 • din andel av vinsten från försäljningen, minskad med prisskillnaden mellan den sålda bostaden och ersättningsbostaden. Det spelar ingen roll om resterande belopp blir ett positivt belopp på mindre än 50 000 kronor. Du kan däremot inte själv välja ett slutligt uppskovsbelopp som är mindre än 50 000 kr (10 000 kronor vid tvångsförsäljning). Blir det resterande beloppet noll eller negativt kan du inte få något slutligt uppskov alls. Den del av det preliminära uppskovet som du inte kan få slutligt uppskov med, ska återföras till beskattning.

Vinsten från försäljningen, minskad med prisskillnaden, beräknas på följande sätt:

+ Din andel av vinsten (den vinst som du redovisade när du deklarerade försäljningen, avsnitt B punkt 9 på blankett K5 och avsnitt B punkt 12 på blankett K6)
+ Inköpspriset för ersättningsbostaden (din andel)
- Försäljningspriset för den sålda bostaden (din andel)
= Positivt (+) eller negativt (-) belopp

Exempel:

Du sålde din andel, 50 procent av en bostad under kalenderåret före det år som du förvärvade ersättningsbostaden. Du fick preliminärt uppskov när du deklarerade försäljningen och uppskovsbeloppet är 400 000 kronor, alltså samma belopp som din andel av vinsten vid försäljningen. Din andel av försäljningspriset för den sålda bostaden är 1 000 000 kronor och din andel av inköpspriset för ersättningsbostaden är 700 000 kronor (= en prisskillnad på 300 000 kronor). Du har alltså förvärvat en billigare ersättningsbostad.

Din andel av vinsten från försäljningen, minskad med prisskillnaden, blir följande:

+  400 000
+  700 000
-1 000 000
= 100 000

Det lägsta beloppet av det preliminära uppskovsbeloppet (400 000 kronor) och din andel av vinsten minskad med prisskillnaden (100 000 kronor) blir alltså 100 000 kronor, och detta är ditt maximala slutliga uppskovsbelopp. Du kan välja ett lägre uppskovsbelopp, men inte lägre än 50 000 kr (10 000 kronor vid tvångsförsäljning). Minst 300 000 kronor av det preliminära uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning.

Avdrag för uppskovsbelopp
Skatteverket

Till toppen