Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Räkna ut skatten vid försäljning av privatbostad

Vinster och förluster beskattas i inkomstslaget kapital hos fysiska personer (privatpersoner) och dödsbon. Vinsten eller förlusten vid försäljning av en bostad räknas samman med dina inkomster/utgifter i inkomstslaget kapital.

Hur räknar jag ut ett överskott eller underskott i inkomstslaget kapital?

Du lägger ihop dina kapitalinkomster (räntor, utdelningar, schablonintäkter, uthyrningsinkomster m.m.) med dina kapitalvinster (vinst vid bostadsförsäljning, försäljning av värdepapper m.m.) och drar bort dina kapitalutgifter (ränteutgifter, förvaltningsutgifter m.m.) och dina kapitalförluster (förlust vid bostadsförsäljning, försäljning av värdepapper m.m.). Då får du antingen ett överskott eller ett underskott i inkomstslaget kapital.

Vilken skatt betalar jag på överskottet?

Vid överskott av kapital betalar du statlig skatt på detta belopp med 30 procent.

Hur räknas skattereduktionen ut om jag har ett underskott?

Vid underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen dras av från kommunal och statlig inkomstskatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet och från fastighetsavgift och fastighetsskatt. Skattereduktionen är 30 procent av underskottet om det är högst 100 000 kronor. Om underskottet är större får du skattereduktion med 30 000 kronor (100 000 * 30 procent) plus 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kronor.

Om din sammanlagda skatt (kommunal och statlig skatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt) är exempelvis 80 000 kronor och din skattereduktion i kapital är 30 000 kronor blir din slutliga skatt 50 000 kronor (80 000 – 30 000). Skulle skattereduktionen överstiga den sammanlagda skatten bortfaller det överskjutande beloppet. Du kan inte utnyttja detta belopp ett senare år.

Försäljning av privatbostad

Under menyalternativet Försäljning av privatbostad kan du se hur du räknar fram vinst eller förlust när du säljer småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt. Säljer du däremot en andel i ett oäkta bostadsföretag ska du läsa under Försäljning av andel i oäkta bostadsföretag. Där framgår också hur du ska räkna ut skatten vid en sådan försäljning.

Hur räknar jag ut skatten på vinsten?

Om du har sålt en privatbostad med vinst ska 22/30 av vinsten beskattas. Med detta menas att du ska betala en statlig skatt som är 30 procent på beloppet 73 333 kronor om din vinst är 100 000 kronor (100 000 * 22/30 = 73 333). Skatten blir då 21 999 kronor (73 333 * 30 procent). Du kan alternativt räkna ut skatten på vinsten genom att multiplicera vinsten med 22 procent (22/30 * skattesatsen i kapital 30 procent = 22 procent). Vinsten 100 000 kronor * 22 procent = 22 000 kronor skatt. Har du gjort avdrag för uppskovsbelopp är det på vinsten efteravdrag för uppskovsbeloppet som du räknar ut skatten.

Hur räknar jag ut skattereduktionen på förlusten?

Om du har sålt en privatbostad med förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Med detta menas att ditt avdrag blir 50 000 kronor om din förlust är 100 000 kronor (100 000 * 50 procent). Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet 50 000 kronor, alltså 15 000 kronor. Observera dock vad som sägs om skattereduktion på underskott av kapital som överstiger 100 000 kronor ovan.


Räkna ut skatten vid försäljning av privatbostad
Skatteverket

Till toppen