Meny

Just nu är det svårt att ringa in sin deklaration på telefon 020-56100. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt. 

Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel, på grund av tekniska problem.

Logotyp, till startsidan

Socialavgifter i Sverige

Socialavgifter betalar du i det land där du är socialförsäkrad, det vill säga förmånerna och avgifterna ska avse samma land. Eftersom du enligt huvudregeln ska vara socialförsäkrad i det land där arbetet utförs ska också socialavgifterna betalas i detta land.

Observera att reglerna om var du betalar socialavgifter således är helt skilda från reglerna om var du betalar skatt.

Socialavgifter i Sverige

Socialavgifter i Sverige betalas i form av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift.

Din arbetsgivare betalar svenska socialförsäkringsavgifter (arbetsgivaravgifter) enligt de regler som gäller i Sverige. Du betalar själv allmän pensionsavgift. Då inga socialavgifter betalas i Finland ger den svenska inkomsten exempelvis inte rätt till pension i Finland.

Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare betalar i Sverige egenavgifter i stället för arbetsgivaravgifter.

Utsändning, dispens m.m.

Utfärdande av blankett E 101/A1 om att du står kvar i bosättningslandets socialförsäkringssystem innebär att du betalar socialavgifter enligt bosättningslandets bestämmelser. Är du bosatt i Finland och genom E 101/A1 står kvar i finsk socialförsäkring betalar du socialavgifter i Finland.

Arbete i flera länder

Om du är bosatt i Finland och samtidigt arbetar både i Sverige och Finland kan du under vissa förhållanden tillhöra bosättningslandets socialförsäkringssystem. Detta innebär att socialavgifter ska betalas i Finland för samtliga inkomster, såväl inkomsterna från Finland som från Sverige. Din svenske arbetsgivare blir skyldig att betala finska socialavgifter och din svenska inkomst blir pensionsgrundande i Finland - blankett E 101/A1 utfärdas.

Avgifter i Finland – svensk arbetsgivare

Ska samtliga socialavgifter betalas i Finland ska din svenska arbetsgivare registrera sig som arbetsgivare i Finland enligt finska bestämmelser. I vissa fall kan du och arbetsgivaren komma överens om att du själv ska betala socialavgifterna i Finland. Detta förutsätter att din arbetsgivare inte har fast driftställe i det land där du arbetar och att ni gemensamt avtalar om att du själv ska betala dina socialavgifter.

Socialavgifter i Sverige
Skatteverket

Till toppen