Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Folkbokföringen igår och idag

Den svenska folkbokföringen har gamla anor. Under lång tid var det kyrkan som skötte folkbokföringen.

Registren fanns i kyrkoböcker m.m. De kyrkoböcker som tidigare fördes hos pastorsämbetena har i stor utsträckning överförts till landsarkiven eller motsvarande arkiv. Arbetet med att föra över kyrkoböckerna är dock ännu inte avslutat. Kyrkoböcker kan därför fortfarande finnas kvar i vissa församlingar. Landsarkiven kan lämna information om detta och om dina möjligheter att få information ur kyrkoböckerna. Du hittar information om landsarkiven och deras adresser hos Riksarkivet.

Folkbokföringen i dag

Från och med den 1 juli 1991 ansvarar Skatteverket för folkbokföringen. Skatteverket registrerar folkbokföringsuppgifterna i en folkbokföringsdatabas.

Skatteverkets huvudkontor har det centrala ansvaret för rättsligt och administrativt stöd inom folkbokföringsområdet.

Folkbokföringen i går och i dag
Skatteverket

Till toppen