Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Medborgarskap

Uppgift om ditt medborgarskap får registreras i folkbokföringsregistret. Registreringen utgör en väsentlig del av informationen om din identitet.


Medborgarskapet har även betydelse vid registrering av bosättnings- och familjerättsliga förhållanden, som exempelvis inflyttning från utlandet, äktenskap, vårdnad, adoption, faderskap och namn.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap för att du flyttar utomlands och avregistreras från folkbokföringen som utvandrad.

Barn

När ett nyfött barn registreras i folkbokföringen gör Skatteverket en bedömning av barnets medborgarskap. Barnet förvärvar svenskt medborgarskap i följande fall:

  • Modern är svensk medborgare.
  • Fadern är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Det svenska medborgarskapet registreras i detta fall när faderskapsbekräftelse kommit in till Skatteverket.
  • Fadern är svensk medborgare och gift med barnets mor.
  • Fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föds i Sverige.
  • Fader är avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mor.

Barn under 12 år som adopteras av svenska medborgare förvärvar svenskt medborgarskap vid adoptionen.

Flera medborgarskap

Även om du, utöver det svenska medborgarskapet, har ett eller flera utländska medborgarskap registreras endast ditt svenska medborgarskap i folkbokföringsregistret.

Om du har ett eller flera utländska medborgarskap, men inte svenskt, registreras samtliga utländska medborgarskap i folkbokföringsregistret.

Anmälan eller ansökan om svenskt medborgarskap

Om du är medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan du, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till länsstyrelsen.

Till anmälan ska du bifoga ett personbevis. Du kan beställa personbeviset som heter Ansökan om svenskt medborgarskap här.

Du som är medborgare i land utanför Norden ska kontakta Migrationsverket för anmälan eller ansökan om att få bli svensk medborgare.

Du hittar mer information om svenska medborgarskapsregler på Migrationsverkets webbplats.

Medborgarskap
Skatteverket

Till toppen