På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Förutsättningar för att få uppskov

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få uppskov om du säljer din bostad med vinst.

 • Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor.
 • Bostaden du säljer ska vara en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt som har varit din permanentbostad.
 • Du måste ha köpt en ny bostad av ett visst slag och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid.
 • Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.

Uppskovsbeloppet ska vara minst 50 000 kronor

För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Är det fråga om en tvångsförsäljning, expropriation eller försäljning till staten på grund av flygbuller räcker det om uppskovsbeloppet är 10 000 kronor. Beloppen gäller varje delägare för sig.

Grunden för ditt uppskovsbelopp är din andel av vinsten, men uppskovsbeloppet kan bli lägre än denna om du har köpt en ny bostad för ett lägre pris än försäljningspriset för din gamla bostad. Detta är skälet till att det inte är vinsten utan uppskovsbeloppet som ska vara minst 50 000 kronor för att du ska få uppskov.

Om du räknar ut ditt uppskovsbelopp och detta blir lägre än 50 000 kan du inte skjuta upp beskattningen alls utan ska beskattas för hela vinsten det år du deklarerar försäljningen av den sålda bostaden.

Bostaden du säljer (ursprungsbostaden)

Det ställs två krav på din gamla bostad: den ska vara en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt som har varit din permanentbostad.  

Med permanentbostad menas att du ska ha bott i bostaden antingen

 • minst ett år omedelbart före försäljningen, eller
 • minst tre av de senaste fem åren.

Din bosättningstid räknas fram till försäljningen, det vill säga fram till dagen då du och köparen skriver på köpekontraktet. Bor du kvar efter denna tidpunkt får du inte räkna denna tid som bosättningstid. Att en bostad ska vara permanentbostad innebär till exempel att du inte kan få uppskov när du säljer en fritidsbostad. Med bosatt menas att du ska ha varit, eller rätteligen skulle ha varit, folkbokförd på bostaden.

Exempel – bosatt minst ett år före försäljningen

Du säljer en bostad, skriver på köpekontraktet den 1 oktober och bor kvar fram till köparens tillträde den 1 december. Du flyttade in i bostaden den 1 december året före försäljningsåret.

Denna bostad kan inte räknas som din permanentbostad. Du har bara bott 10 månader i bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Den tid som du bor kvar får inte räknas som bosättningstid. Om du hade flyttat in i bostaden den 1 oktober året före försäljningsåret hade den däremot räknats som din permanentbostad.

Exempel – bosatt minst tre av de senaste fem åren

Du säljer en bostad och skriver på köpekontraktet den 1 juli. Du har ägt bostaden i 7 år. Eftersom du flyttade ihop med flickvännen i hennes lägenhet redan den 1 mars försäljningsåret har du inte varit bosatt under minst ett år närmast före försäljningen den 1 juli. Du har rätt att räkna din sammanlagda bosättningstid under en period som löper fem år tillbaka i tiden från kontraktsdatumet den 1 juli. Under denna femårsperiod har du bott sammanlagt 3,5 år i bostaden. Du har alltså varit bosatt minst tre av de senaste fem åren i bostaden, och den kan därför räknas som din permanentbostad.

Uppfyller du inte något av ovanstående krav på bosättning finns det ytterligare en möjlighet att få uppskov. Då måste du ha köpt en ny bostad (ersättningsbostad) innan du säljer din ursprungsbostad. Har du varit bosatt minst ett år, eller tre av de senaste fem åren i den sålda bostaden vid den tidpunkt när du skriver på köpekontraktet för ersättningsbostaden kan du begära att den nya bostaden ska anses din ersättningsbostad. Det kan bli aktuellt om du har flyttat från ursprungsbostaden innan du säljer den.

Exempel – bosättningskravet är uppfyllt vid förvärvet av ersättningsbostaden

Du säljer en bostad och skriver på köpekontraktet den 1 november. Redan under mars månad försäljningsåret flyttar du till din nya bostad (ersättningsbostaden). Du skrev på köpekontraktet för den nya bostaden den 31 januari försäljningsåret. Då hade du bott i bostaden under två år.   

Du bodde inte i bostaden när du sålde den (det vill säga har inte bott där minst ett år närmast före kontraktsdatum) och har inte heller bott där under tre av de senaste fem åren. Däremot hade du bott i bostaden minst ett år när du förvärvade ersättningsbostaden. Du kan därför begära att den sålda bostaden ska anses som din permanentbostad.

Den nya bostaden (ersättningsbostaden)

Följande krav ska vara uppfyllda för att den nya bostaden ska kunna vara din ersättningsbostad:

 • Bostaden ska vara ett småhus, en ägarlägenhet, en bostadsrätt i ett privatbostadsföretag eller en tomt under förutsättning att det uppförs ett småhus eller en ägarlägenhet på tomten. Bostaden ska vara av detta slag när du skriver på köpekontraktet.
 • En nybyggd bostadsrättslägenhet i ett oäkta bostadsföretag kan vara ersättningsbostad om nybyggnationen har pågått i sådan omfattning att arbetet kan bedömas som en byggnad under uppförande.
 • Bostaden ska ligga i Sverige eller övriga EES-området.
 • Bostaden ska ha förvärvats tidigast den 1 januari året innan försäljningsåret och senast den 31 december året efter försäljningsåret.
 • Om du har köpt en fastighet (småhus eller tomtmark för småhus) före den 1 januari året före försäljningsåret kan den räknas som ersättningsbostad om du utför ny-, till- eller ombyggnad (inte reparationer och underhåll) på fastigheten mellan den 1 januari året före försäljningsåret och den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Denna situation uppstår exempelvis när du har köpt en obebyggd tomt. Observera att du som inköpspris enbart får räkna utgifter för ny-, till- eller ombyggnad som du har haft från den 1 januari året före försäljningsåret till och med senaste bosättningsdagen, det vill säga den 2 maj andra året efter försäljningsåret. Fastigheten anses i detta fall vara köpt den 1 januari året före det år du sålde din ursprungsbostad.
 • Du ska ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret.
 • Under förutsättning att förvärvet görs mot en ersättning, till exempel en skifteslikvid, kan även ett förvärv genom arv, gåva eller bodelning räknas som förvärv av en ersättningsbostad.

Vilka tidpunkter gäller om jag har sålt en bostad under 2015?

 • Du ska ha förvärvat den nya bostaden tidigast den 1 januari 2014 och senast den 31 december 2016.
 • Du ska ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj 2017.
 • Du ska ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad mellan den 1 januari 2014 och den 2 maj 2017 för att du ska kunna räkna en fastighet förvärvad före den 1 januari 2014 som ersättningsbostad. Bostaden anses vara förvärvad den 1 januari 2014.

Förvärvstidpunkten och inflyttningstidpunkten avgör om du kan begära preliminärt uppskov eller slutligt uppskov vid deklarationen 2016. Vill du ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har mellan den 2 maj 2016 och 2 maj 2017 på en förvärvad fastighet, måste du begära preliminärt uppskov.

Vilka tidpunkter gäller om jag säljer en bostad under 2016?

 • Du ska ha förvärvat den nya bostaden tidigast den 1 januari 2015 och senast den 31 december 2017.
 • Du ska ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj 2018.
 • Du ska ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad mellan den 1 januari 2015 och den 2 maj 2018 för att du ska kunna räkna en fastighet förvärvad före den 1 januari 2015 som ersättningsbostad. Bostaden anses vara förvärvad den 1 januari 2015.

Förvärvstidpunkten och inflyttningstidpunkten avgör om du kan begära preliminärt uppskov eller slutligt uppskov vid deklarationen 2017. Vill du ta med utgifter för ny-, till- och ombyggnad som du har mellan den 2 maj 2017 och 2 maj 2018 på en förvärvad fastighet, måste du begära preliminärt uppskov.

Flera ersättningsbostäder

Om du sålt din permanentbostad och, inom ovanstående tidsramar, förvärvat flera bostäder, som var och en uppfyller kraven för att vara en ersättningsbostad, kan du fritt välja vilken som ska vara din ersättningsbostad när du ansöker om uppskov med vinsten.

Förutsättningar för att få uppskov vid bostadsförsäljning
Skatteverket

Till toppen