På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
Innehållsförteckning

Privatpersoner

 • Min make och jag har ett gemensamt lån. Vi vill dela ränteavdraget mellan oss på ett annat sätt i deklarationerna än vad banken gjort i kontrolluppgifterna. Hur gör vi då?
  Om ni vill dela räntorna på ett annat sätt får ni ändra de förifyllda beloppen vid punkt 8.1 i deklarationen. Det gör ni under Ändra i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten. Tänk på att ni båda måste ändra det förifyllda beloppet på era deklarationer även om det nya beloppet är noll för någon av er.I e-tjänsten görs alla uträkningar automatiskt, även skatteuträkningen. I e-tjänsten kan ni alltså göra en omfördelning av räntorna på ett gemensamt lån och direkt se vilken som ger det bästa ekonomiska utfallet.Om ni meddelar banken hur ni vill dela ränteavdraget kommer ni inte att behöva göra en omfördelning av räntorna i nästa års deklaration.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration trots att jag redan har lämnat in den?
  Ja, det går bra. Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutliga skatt räcker det att skicka in en komplettering på det du vill ändra.Om det är ett fel som innebär att du skulle betala för lite skatt och du gör ändringen frivilligt kan du slippa betala skattetillägg. Frivilligt innebär i detta fall att du gör ändringen utan att Skatteverket har varit i kontakt med dig och ställt kontrollfrågor om din deklaration.Logga in i e-tjänsten och justera det du vill ändra. Skicka sedan in deklarationen på nytt. Det är alltid den senast inskickade deklarationen som gäller. Även om du tidigare har lämnat en pappersdeklaration kan du lämna in en ny deklaration med ändrade uppgifter via e-tjänsten om du har e-legitimation.Om du vill göra ändringar i deklarationen efter det att Skatteverket har beslutat om din slutliga skatt får du begära omprövning.Läs vidare för mer information om vad som händer efter du har deklarerat:

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade den försäljningen förra året?  
  Har du redan redovisat försäljningen i deklarationen 2015 (för att kontraktet skrevs på under 2014) behöver du inte redovisa den i år igen. I stället gör du så här:
  • I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 väljer du att bort den bilaga (K5) som vi har lagt upp åt dig.
  • På pappersblanketten fyller du i under rubriken "Övriga upplysningar" att du deklarerade försäljningen 2015.
  Varför kan det bli så här?Du deklarerar försäljningen året efter det kalenderår som du och köparen skrev på köpekontraktet. Lantmäteriet meddelar Skatteverket att din fastighet är såld först när du och köparen har skrivit på köpebrevet. Skatteverket får inte någon uppgift om köpekontraktets datum från Lantmäteriet. Därför har Skatteverket uppmanat alla som har en försäljning med köpebrevsdatum under 2015 att deklarera försäljningen i inkomstdeklarationen 2016.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Hur ser jag hur mycket pengar jag ska betala eller få tillbaka?
  När du loggat in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 kan du redan på startsidan se resultatet från den preliminära skatteuträkningen som Belopp att få tillbaka eller betala. Resultatet uppdateras om du gör ändringar i deklarationen, till exempel lägger till eller tar bort belopp eller fyller i bilagor.Har du gjort en egen skatteinbetalning ingår den inte i resultatet (belopp att få tillbaka eller betala).För att göra en komplett skatteuträkning väljer du fliken Skatteuträkning i menyn. Där fyller du i din egen skatteinbetalning så räknas den med i resultatet.I appen ser du hur mycket du ska få tillbaka eller betala under fliken Din skatt, som finns under menyvalet Skatteuträkning.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Jag har anmält mig till Mina meddelanden, hur deklarerar jag?
  Har du senast den 29 februari valt att få din myndighetspost digitalt via tjänsten Mina meddelanden får du ingen pappersdeklaration hemskickad för 2016. Eftersom du inte får någon pappersdeklaration får du heller inte några säkerhetskoder. Du deklarerar i stället med e-legitimation i vår app eller e-tjänst.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Varför får jag kvarskatt varje år?
  Att du får kvarskatt kan ha flera orsaker. Din arbetsgivare kan ha dragit för lite skatt under året vilket leder till att du får kvarskatt.Om du har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget bli för lågt. Den utbetalare som betalar den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan de andra utbetalarna ska göra avdrag med 30 procent.Du som har fonder, bostadsuppskov eller investeringssparkonto ska betala skatt på en schablonintäkt. Den är ifylld på din deklaration. Du som äger fastighet ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Detta är inkomster som inte skattetabellerna tar hänsyn till. Därför kan det hända att ditt skatteavdrag blir för lågt.För att undvika kvarskatt kan du antingen
  • begära ändrad beräkning av preliminär A-skatt (så kallad jämkning) hos Skatteverket eller
  • begära att huvudutbetalaren gör ett förhöjt skatteavdrag
  Jämkningen innebär att Skatteverket beslutar om att höja (eller sänka) din preliminära skatt till rätt nivå. När du fått beslutet om jämkning av Skatteverket lämnar du det till din arbetsgivare, som ändrar den skatt som dras från din lön.Enklast begär du jämkning via e-tjänsten med samma namn.Jämkning
 • Hur ska jag kunna visa mina avdrag för bilkostnader mellan min bostad och mitt arbete, vilka beviskrav gäller?
  Det är du som deklarerar som ska kunna visa att du faktiskt har haft motsvarande kostnad som du gjort avdrag för. När det gäller avdrag för bilkostnader ska du kunna visa att du har haft en bil som har rullat minst så många mil som du yrkar avdrag för. Det ska också finnas utrymme för privata mil. Du kan visa hur långt bilen körts under året genom att visa upp besiktningsprotokoll eller servicebok med mätarställningar för bilen. Även uppgiven total årlig körsträcka i bilförsäkringen kan ha visst bevisvärde.Du får också vara beredd att visa dina bensinkostnader för den totala körsträckan under året. Det kan du göra genom årsbesked från bensinbolaget där du har ditt bensinkort eller genom kontantkvitton.Om du har bytt bil under året eller kört med en bil som du har lånat av släktingar eller vänner är det ännu viktigare att du kan visa hur många mil du har kört med varje bil du har använt under inkomståret.Domstolarna ställer relativt höga krav när det gäller avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats.
 • Hur gör jag för att beräkna vinst eller förlust på de aktier som haft inlösenprogram med split och inlösenaktier?
  Under 2015 har ett antal börsbolag genomfört inlösenprogram (inlösen eller återköp av aktier). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför måste du lämna blankett K4 och göra en beräkning av vinst eller förlust.Du kan ta hjälp av Skatteverkets aktiehistorik för att hitta information och exempel för dina inlösta aktier. Information och exempel finns också i broschyren Försäljning av värdepapper. Om du deklarerar via e-tjänsten får du hjälp med att beräkna vinst eller förlust direkt i bilagan.
 • Kan jag lämna in pappersbilagor med min elektroniska deklaration och ändå få pengar före midsommar?
  För att du ska ha möjlighet att få dina skattepengar före midsommar måste du lämna hela din deklaration elektroniskt samt ha anmält konto senast den 2 maj. Det gäller även alla bilagor. Finns inte bilagorna tillgängliga i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 måste de lämnas via filöverföring. Filerna ska då vara i formatet .sru.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Vad innebär det att deklarera elektroniskt?
  Du deklarerar elektroniskt om du deklarerar genom att ringa, skicka sms, använda Skatteverkets app eller e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Att deklarera elektroniskt går snabbt, är enkelt och säkert. Du får hjälp med summeringar och överföringar, du får alltid en kvittens på att deklarationen är inlämnad och har dessutom möjlighet att få dina skattepengar före midsommar. För att kunna deklarera via e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Om du inte redan har en, skaffar du en enkelt via din bank.För att du ska ha möjlighet att få pengarna före midsommar måste du lämna hela din deklaration elektroniskt, även alla bilagor, och ha anmält ett mottagarkonto senast den 2 maj 2016.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Vad innebär en schablonintäkt?
  Har du fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas du för en schablonintäkt. Du behöver inte själv redovisa schablonintäkten i din deklaration, den är redan ifylld vid punkt 7.1, ”Schablonintäkter”. Schablonintäkten för fondandelar och investeringssparkonto beräknas av din bank eller ditt fondbolag, för bostadsuppskov beräknas den av Skatteverket.FondandelarSchablonintäkten för fondandelar är 0,4 % av värdet av dina fondandelar den 1 januari 2015. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar 0,12 % av fondandelarnas värde. Har du till exempel fondandelar som är värda 100 000 kronor vid ingången av 2015 blir skatten 120 kronor.InvesteringssparkontoSchablonintäkten för investeringssparkonto är 0,90 % av ett kapitalunderlag. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar cirka 0,27 % av underlaget. Har du till exempel ett kapitalunderlag på 100 000 kronor för 2015 blir skatten 270 kronor.BostadsuppskovSchablonintäkten för bostadsuppskov är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2015. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar cirka 0,5 % av uppskovet. Har du till exempel ett bostadsuppskov på 100 000 kronor blir skatten 501 kronor. Observera att schablonintäktens storlek inte påverkas om du gör en återföring av uppskov i årets deklaration.
 • Hur gör jag om jag inte vill få pappersdeklarationen hemskickad nästa år?
  Gå in på minameddelanden.se och välj en säker digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden för post från Skatteverket. Då får du inkomstdeklarationen digitalt i stället för på papper nästa år. När det är det är dags att deklarera kommer ett meddelande till din digitala brevlåda med en länk till Skatteverkets e-tjänst, Inkomstdeklaration 1 och där kan du deklarera. Observera att du då inte får några säkerhetskoder att deklarera med via sms, telefon eller app.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1 Mina meddelanden.se
 • Vad ska jag göra om jag inte får svar eller får tekniskt fel när jag använder min e-legitimation?
  I ett fåtal fall kan det förekomma driftstörningar när du använder
  BankID/e-legitimation. Inträffar detta ber vi dig försöka igen.

 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, mina bilagor, skatteuträkning och kvittens?
  Om du deklarerat via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 kan du logga in igen med hjälp av dina säkerhetskoder eller din e-legitimation och klicka på knappen för kvittenser. Där kan du välja att skriva ut allt eller välja kvittens för de avsnitt i deklarationen som du vill skriva ut, till exempel försäljning av värdepapper (K4) eller näringsverksamhet (NE). Vill du skriva ut din skatteuträkning gör du det via skatteuträkning i menyraden.
 • Hur kan jag kontrollera något i deklarationen i efterhand?
  Om du deklarerat genom att ringa, sms:a eller använda appen, kan du återanvända dina säkerhetskoder eller logga in med din e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om dina kontrolluppgifter har ändrats sedan du skrev under och skickade in deklarationen kan du skicka in en ny via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Jag har tappat bort mina säkerhetskoder. Hur får jag nya?
  Du kan tyvärr inte få nya koder. Koderna skapas vid förtryckningen av inkomstdeklarationen och går därefter inte att få fram på nytt. Du måste därför deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 med e-legitimation, eller lämna din inkomstdeklaration på papper.
 • Kan jag titta på min inkomstdeklaration utan att skicka in den via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1?
  Ja, det går bra. Efter att du har loggat in och tittat på din deklaration klickar du på "Logga ut utan att skicka in deklarationen".
 • Kan jag e-deklarera från utlandet?
  Ja, under förutsättning att du kan deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om du har fått säkerhetskoder förtryckta och inte behöver ändra något kan du också deklarera på telefon från utlandet om du ringer +46 10 494 00 40 . Då måste du själv betala samtalet. Du kan också deklarera från utlandet via sms om du har ett svenskt mobilabonnemang. Skicka ditt sms till 71144 utan att ange landskod före numret. Du betalar själv kostnaden för ditt sms.
 • Kan jag ändra eller lägga till uppgifter i Inkomstdeklaration 1 om jag loggar in med säkerhetskod?
  Ja, om du ska göra avdrag för resor till och från arbetet. Ska du göra några andra ändringar eller tillägg måste du logga in med e-legitimation.
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?
  Stämmer uppgifterna behöver du inte göra någonting. De ändrade uppgifterna kommer att framgå av ditt slutskattebesked. Har du deklarerat genom att ringa, skicka sms, använda appen eller e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 kan du ändå få dina pengar före midsommar. Om uppgifterna inte stämmer ska du kontakta den person eller det företag som skickat in kontrolluppgiften. Uppgift om vem som skickat in kontrolluppgiften framgår av meddelandet som skickats ut av Skatteverket. Är kontrolluppgiften felaktig måste en ny rättad kontrolluppgift lämnas.
 • Vem får broschyren Dags att deklarera?
  Till gifta par och till registrerade partner skickas broschyren jämna år till den yngsta partnern och udda år till den äldsta. Par som lever i samboförhållanden får var sitt exemplar av broschyren.Den som får broschyren med sin deklaration får hela deklarationsutskicket i ett plastomslag medan den som bara får deklarationsblanketten får utskicket i ett kuvert.
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år?
  Deklarationen för barn under 16 år ska skrivas under av barnets förmyndare, det vill säga oftast barnets föräldrar.Deklarationen för barn som fyllt 16 år, men inte 18 år, ska skrivas under av barnets förmyndare om barnet endast har kapitalinkomster. Om barnet har haft både kapitalinkomster och arbetsinkomster ska både barnet och förmyndaren skriva under. Om barnet bara haft arbetsinkomster får barnet skriva under själv. Om säkerhetskoder finns förtryckta på inkomstdeklarationen kan den lämnas via telefon, sms, appen eller e-tjänsten. Om inga säkerhetskoder finns kan deklarationen lämnas i e-tjänsten av ett deklarationsombud som lämnar deklarationen via sin egen e-legitimation. För att du som förmyndare ska kunna deklarera i e-tjänsten, måste du alltså ansöka om att bli deklarationsombud. Det gör du på blanketten SKV 4809.
 • Jag har deklarerat, vad händer nu?
  Om vi ändrar något i deklarationenOm Skatteverket behöver fler uppgifter för att kunna räkna ut din slutliga skatt hör vi av oss. Beslutar vi att ändra något i deklarationen så skickar vi slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet. Du som ska få pengar tillbaka får dem i samband med slutskattebeskedet. Om du ska få pengar tillbaka får du dem direkt till ditt konto och har du skatt att betala så ska du göra det inom 90 dagar.Om vi inte ändrar något i deklarationenOm du bara har godkänt din deklaration eller har gjort ändringar som vi godkänner så kommer slutskattebeskeden i den här ordningen:
  • Får du pengar tillbaka, har anmält konto och har deklarerat genom att sms:a, ringa, eller via Skatteverkets app eller e-tjänst så får du slutskattebeskedet i juni.
  • Har du skatt att betala, inte anmält konto eller deklarerat på papper så får du slutskattebeskedet i augusti om du är privatperson.
  • Är du företagare (enskild näringsidkare eller delägare i aktie- eller handelsbolag) och har skatt att betala, inte har anmält konto eller har deklarerat på papper så får du slutskattebeskedet i september.

 • Kan jag låta någon annan lämna elektronisk inkomstdeklaration åt mig?
  Om det är någon annan som hjälper dig med ekonomin kan du använda tjänsten Anmäla behörig person. Då kan den person du anmält lämna in din preliminära inkomstdeklaration och andra deklarationer samt även ha koll på ditt skattekonto via tjänsten Skattekonto.Om ett dödsbo ska ansöka om deklarationsombud så måste samtliga dödsbodelägare skriva under ansökan.Om ett minderårigt barn ska utse deklarationsombud så ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

  Använd våra e-tjänster

  Anmäla behörig person
 • I vilka fall ska mina barn deklarera?
  Om barnen bara har inkomst av kapital, till exempel ränteinkomster eller utdelning, och banken har dragit skatt och lämnat kontrolluppgift behöver barnen inte deklarera.Har värdepapper/fonder sålts så ska dessa deklareras oavsett barnets ålder.Den som äger andelar i fonder, svensk eller utländsk, ska ta upp en schablonintäkt. Läs mer om fonder och hur schablonintäkten beräknas. Schablonintäkten kommer att förtryckas i deklarationen. Detsamma gäller för den som har ett investeringssparkonto. Gränsen för när statlig inkomstskatt ska beräknas (det s.k. gränsbeloppet) är 200 kronor. Beloppsgränsen för när kapitalinkomster ska deklareras är 200 kronor. Detta innebär att barn som till exempel enbart har fonder till ett värde som understiger 50 000 kronor inte kommer betala någon skatt för schablonintäkt. Om fondinnehavet överstiger 50 000 kronor eller om det finns andra intäkter som innebär att barnet är skattskyldigt, ska barnet däremot betala skatt.De fondsparare som på grund av höjningen av gränsbeloppet för beräkning av statlig inkomstskatt blir skattskyldiga för schablonintäkt behöver inte deklarera under förutsättning att:
  • de inte är deklarationsskyldiga för någon annan intäkt under inkomståret och
  • de har fått kontrolluppgift på alla intäkter. 
  I de fall schablonintäkten inte ska deklareras får de endast ett besked om slutlig skatt.Har de däremot jobbat och tjänat 18 824 kronor eller mer ska de deklarera.Har barnet varit bosatt utomlands kan andra regler gälla.
 • Jag studerar, ska jag deklarera?
  Om du har haft en förvärvsinkomst på 18 824 kronor eller mer under 2015 ska du deklarera. Detsamma gäller om du haft inkomst av kapital med 200 kronor eller mer. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart haft kapitalinkomster (ränta, utdelning, annan inkomst eller schablonintäkt) som det har lämnats kontrolluppgift på.Har du bara varit bosatt i Sverige en del av året ska du deklarera om du har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.

  Använd våra e-tjänster

  Om e-legitimation
 • Vilka beviskrav gäller vid beskattningen?
  Alla som ska deklarera måste se till så att alla underlag finns, bl.a. för kontrollen av deklarationen. Du kan t.ex. spara kvitton, anteckningar eller räkenskaper. Underlaget för deklarationen ska sparas i sex år. Om du t.ex. har sålt ett småhus under 2015 ska du spara underlagen t.o.m. utgången av 2021.Det är du som deklarerar som har bevisbördan för avdrag i deklarationen. Det innebär att om du begär avdrag för en utgift i deklarationen ska du kunna visa att du faktiskt har haft utgiften.
 • Kan jag begära omprövning eller överklaga Skatteverkets beslut om min beskattning?
  Omprövning Om du inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan du begära att Skatteverket omprövar det. Det gör du genom att skriva ett brev till det skattekontor som fattat beslutet. Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Glöm inte att underteckna din begäran om omprövning.Använd gärna Skatteverkets blankett för omprövning. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i en begäran om omprövning. Överklagande Du kan överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat beslutet du vill överklaga. Överklagandet ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret. Glöm inte att underteckna ditt överklagande.Använd gärna Skatteverkets blankett för överklagande. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i ett överklagande. Du kan läsa mer om överklagande på sidan 61 i broschyren Skatteregler för privatpersoner. Läs mer på Sveriges domstolars webbplats:
 • Hur gör jag för att få mina skattepengar i juni?
  Om du har deklarerat genom att ringa, sms:a, använda appen eller e-tjänsten samt anmält mottagarkonto senast den 2 maj 2016 betalas dina pengar ut i juni under förutsättning att din deklaration är färdiggranskad.Du kan anmäla mottagarkonto via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och appen eller använda blankett 4802.Om din deklaration har tagits ut för granskning och därför inte blivit klar, kan du få vänta på ditt slutskattebesked och dina skattepengar till augusti, september eller december. Detta gäller även dig som har e-deklarerat.Du som har lämnat pappersdeklaration eller har skatt att betala kan inte få skattebesked i juni.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Hur gör jag om jag har fått en ny eller ändrad kontrolluppgift?
  Du kan se och godkänna den nya eller ändrade uppgiften i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller i appen. Logga in med säkerhetskoder eller med din e-legitimation (t.ex. Mobilt BankID). Du kan däremot inte godkänna den nya eller ändrade uppgiften genom att sms:a eller ringa in din deklaration. Har du inte möjlighet att deklarera via e-tjänsten eller appen så ska du ändra den förifyllda uppgiften på pappersblanketten innan du skickar in den.Har du redan deklarerat?
  Det gör inget om du redan har hunnit deklarera. Oavsett hur du har deklarerat kan du skicka in deklarationen på nytt via e-tjänsten eller appen. Det är alltid den senast inskickade deklarationen som gäller. Har du inte möjlighet att deklarera via e-tjänsten eller appen kan du använda din deklarationskopia.

 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration kommit in?
  Om du skickar in pappersblanketten får du ingen bekräftelse på att deklarationen är inskickad. Du kan inte heller ringa oss för att få reda på om din inkomstdeklaration kommit in till Skatteverket. Det är på grund av sekretess som du inte kan få denna uppgift muntligen.Har du istället skickat in din e-deklaration via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 får du ett kvitto som du kan skriva ut. Under hela 2016 kan du logga in igen och skriva ut din kvittens.Har du ringt in din deklaration kan du ringa upp på nytt. Då får du besked om att du redan har lämnat din deklaration.Om du sms:at in din deklaration får du ett sms tillbaka som en kvittens på att Skatteverket har tagit emot din deklaration.Har du använt Skatteverkets app för att deklarera kan du se kvittensen direkt i appen.
 • Varför har jag inte fått någon deklarationsblankett?
  Skatteverket skickar ut deklarationsblankett till dig som ska deklarera. Är du ansluten till Mina meddelanden får du dock inte någon pappersdeklaration hemskickad.I normalfallet behöver du bara deklarera om du under 2015 haft inkomster, till exempel lön eller pension, på 18 824 kronor eller mer.Du ska även deklarera om du haft kapitalinkomst med på 200 kronor eller mer. Du behöver dock inte deklarera om du enbart haft kapitalinkomster (ränta, utdelning, annan inkomst eller schablonintäkt) som det har lämnats kontrolluppgift på.Har du haft inkomst från utlandet ska du också deklarera.Det kan hända att du är deklarationsskyldig trots att du inte har fått någon deklarationsblankett. Då kan du beställa en sådan via vår servicetelefon, 020‑567 000, direktval 6101, eller via beställningstjänsten på Skatteverkets webbplats..
 • Var och när kan jag lämna min deklaration?
  Du kan deklarera via telefon, sms, Skatteverkets app eller e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du kan också skicka din deklaration i brev. Skicka till adressen som finns högst upp till vänster på deklarationsblanketten.Deklarationen kan givetvis också lämnas in på valfritt servicekontor eller skattekontor. Öppettiderna för besök till kontoren kan variera. Kontrollera därför alltid uppgifterna för det kontor du ska besöka. Sista inlämningsdag för inkomstdeklarationen är den 2 maj klockan 24.00. Samma deklarationstidpunkt gäller för dig som är bosatt utomlands.
 • Jag har fått anstånd med att lämna inkomstdeklarationen. Kan jag förlänga anståndet?
  För att få förlängt anstånd måste du ansöka skriftligt till ditt skattekontor. Ansökan måste ha kommit in till skattekontoret innan ditt första anstånd löpt ut. Du kan använda blanketten Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m. (SKV 2600)Anstånd kan som längst medges till och med den 31 maj, förutsatt att du har särskilda skäl.
 • Hur gör jag om jag behöver ändra i inkomstdeklarationen?
  Så länge Skatteverket inte har beslutat om din slutliga skatt räcker det att du skickar in en komplettering på det du vill ändra. Enklast är att logga in på e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och göra dina justeringar där. Även om du tidigare har lämnat en pappersdeklaration kan du lämna in en ny rättad deklaration via e-tjänsten. Det är den senast inlämnade deklarationen som gäller. När du fått ditt slutskattebesked kan du inte längre göra ändringar via telefon, sms, appen eller e-tjänsten, utan måste istället begära omprövning av ditt beslut.Självrättelse Om det fel du rättar innebär att du har betalat för lite skatt och du gör en självrättelse tas skattetillägg inte ut. Att göra en självrättelse innebär att du som företagare eller privatperson själv kommer in med riktiga uppgifter till Skatteverket och därmed rättar tidigare fel. Det anses vara en självrättelse så länge vi på Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift.Har vi kommit så långt i kontrollen att vi har ställt frågor till dig som har samband med den felaktiga eller ofullständiga uppgiften, anses en rättelse däremot inte vara en självrättelse. Det är heller ingen självrättelse ifall du har fått reda på att vi ska kontrollera till exempel din arbetsgivares utbetalningar till dig och andra anställda och du därefter kommer in med riktiga uppgifter.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Jag vill lämna min deklaration i dag den 2 maj. Hur gör jag?​
  Det enklaste är att deklarera genom att sms:a, ringa, använda appen eller e-tjänsten. Du kan använda både e-legitimation eller de säkerhetskoder som finns förtryckta i bilagan till deklarationen för att godkänna.Har du inte möjlighet att deklarera digitalt kan du lämna din pappersdeklaration på ett servicekontor. Här hittar du adresser och öppettider till våra servicekontor: I sista hand har du möjlighet att ansöka om anstånd med deklarationen. Om du har giltiga skäl så kan du ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567 och få ett 14 dagars anstånd på telefon. Det innebär att du får ytterligare 14 dagar på dig att deklarera.SjukdomKan du inte lämna din deklaration på grund av sjukdom behöver du inte ansöka om anstånd, men du ska lämna din deklaration så fort du har möjlighet. För att styrka din sjukdom bör du vara beredd att kunna visa läkarintyg.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1
 • Jag har inte lämnat min deklaration i tid, kommer jag att få betala förseningsavgift?
  Lämnar du din deklaration senare än den 2 maj riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kronor.Har du inte lämnat in deklarationen inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum får du betala ytterligare 1 250 kronor i förseningsavgift. Dröjer du fem månader, eller längre, med att lämna in din deklaration får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kronor. Detta innebär att du totalt kan få betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.SkönsbeskattningOm du inte lämnar in någon deklaration alls kan du bli skönsbeskattad. Det betyder att Skatteverket uppskattar hur stor din inkomst varit under året. Om du blir skönsbeskattad kan du även få betala skattetillägg.Ett företag som blir skönsbeskattat riskerar att få sitt godkännande för F-skatt återkallat.
 • Min deklarationsblankett har försvunnit, hur får jag en ny?
  Om du har tappat bort din pappersdeklaration kan du deklarera i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 med e-legitimation. Vill du ha en ny deklarationsblankett kan du beställa den via Skatteverkets beställningstjänst, då skickas blanketten hem till dig med A-post. Du kan även kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567, för att få en ny deklarationsblankett.Det går inte att få nya säkerhetskoder med den nya blanketten.
 • När kommer min deklarationsblankett?
  Skatteverket börjar skicka ut deklarationsblanketterna i mitten av mars. Senast den 15 april ska alla ha fått sina blanketter. Deklarationsblanketten skickas till din folkbokföringsadress. Se därför till att vara folkbokförd på rätt adress senast den 1 mars.Utskicken sker inte områdesvis. Du behöver därför inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.Om du inte har fått din deklarationsblankett senast den 15 april kan du beställa den via vår servicetelefon, 020‑567 000, direktval 6101, eller via beställningstjänsten. Du kan logga in med e-legitimation i vår e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera redan innan du fått din deklarationsblankett. E-tjänsten öppnar den 22 mars. Har du en smarttelefon eller surfplatta kan du deklarera i Skatteverkets app med Mobilt BankID.Tänk på att om du har anmält dig till Mina meddelanden före den 29 februari får du ingen pappersdeklaration.

  Använd våra e-tjänster

  Inkomstdeklaration 1

Dödsbon

 • Hur betalas dödsboets skatteåterbäring ut, kan jag anmäla konto?
  Det finns ingen möjlighet att öppna ett nytt konto i dödsboets namn. Om det inte finns något mottagarkonto registrerat när utbetalning ska ske så skickas pengarna ut på en utbetalningsavi. En utbetalningsavi skickas endast ut automatiskt om beloppet är 2 000 kronor eller mer. Är beloppet mindre än 2 000 kr måste dödsbodelägarna skriva till skattekontoret som dödsboet tillhör och begära att utbetalning görs. Om ni är flera dödsbodelägare måste alla godkänna detta.Vissa banker kan ha som rutin att skicka en avregistrering av mottagarkonto automatiskt för ett dödsbo. Kontakta banken för information om vad som gäller.
 • Hur ändrar jag dödsboets adress?
  Året efter dödsfallet ska deklaration lämnas för den avlidna. Om dödsboet ska ha en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet måste den nya adressen anmälas till Skatteverket.Anmälan ska göras av dödsbodelägare, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå, och lämnas skriftligen till Skatteverket i ett vanligt brev. Du ska inte göra anmälan på en blankett eller via e-post.
 • Ska jag betala in eventuell kvarskatt på dödsboets skattekonto?
  Ja. Använd de förtryckta uppgifterna som finns på inbetalningskortet som dödsboet fick tillsammans med slutskattebeskedet. Har du inte kvar inbetalningskortet? Då kan du beräkna OCR-numret själv.
 • Vad händer om det finns en skatteskuld i dödsboet och flera dödsbodelägare?
  Om det finns pengar i dödsboet som täcker skatten så ska dessa användas innan eventuellt överskott delas ut till dödsbodelägarna. Om det inte finns några pengar i dödsboet behöver inte delägarna betala skatten med egna pengar. Skulden restförs i stället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.
 • När och hur avslutas dödsboets skattekonto?
  Dödsboet finns kvar och ska deklarera så länge det finns tillgångar som inte delats upp mellan arvingarna. Dödsboet är skattemässigt avslutat när dödsboets alla tillgångar är skiftade, deklaration lämnad för sista gången och över- eller underskott på skattekontot är reglerat.
 • Vem ska skriva under deklarationen för ett dödsbo?
  Deklaration för dödsbo ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det är grundregeln. Det räcker dock att en delägare skriver under om de andra delägarna godkänner det. Om det finns en testamentsexekutor ska denne i stället skriva under. I de fall där den dödes egendom förvaltas av en boutredningsman ska denne skriva under.
 • Jag är delägare i ett dödsbo efter en släkting som avled 2014. Ska dödsboet lämna en deklaration 2016?
  Ett dödsbo ska deklarera för år efter dödsfallsåret om boet är oskiftat och
  • har haft inkomst på minst 100 kronor
  • har ägt fastighet den 1 januari 2015
  • om dödsboet ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.
  Observera att ett dödsbo inte behöver lämna inkomstdeklaration om det enbart haft kapitalinkomster (ränta, utdelning, annan inkomst eller schablonintäkt) som det lämnats kontrolluppgift på.Privatpersoner och dödsbon får en förifylld inkomstdeklaration, Inkomstdeklaration 1. Ett dödsbo kan deklarera genom att ringa, sms.a, använda vår app eller e-tjänst, eller på pappersblankett.
 • Jag deklarerar för ett dödsbo. Vid vilken tidpunkt ska deklarationen lämnas?
  Sista inlämningsdag för inkomstdeklarationen är den 2 maj klockan 24.00.
     

 • Jag deklarerar för ett dödsbo. Vilken deklarationsblankett ska dödsboet lämna?
  Privatpersoner och dödsbon ska deklarera på samma blankett - Inkomstdeklaration 1.Blanketten kommer att vara förifylld med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor och utdelningar, skuldräntor, tomträttsavgäld och vinst respektive förlust vid försäljning av andelar i värdepappersfonder med mera.Den förifyllda blanketten skickas ut i början av april. Senast den 15 april ska alla ha fått sina deklarationsblanketter.
 • En släkting till mig avled under 2015. Vem ska lämna deklarationen 2016?
  En död persons tillgångar och skulder förvaltas av efterlevande maka eller make, arvingarna och eventuell universell testamentstagare. Det är dödsboet som ska lämna Inkomstdeklaration 1. För det år som dödsfallet har skett deklarerar dödsboet både för den inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och den inkomst som dödsboet har haft.De beloppsgränser för deklarationsskyldighet som skulle ha gällt den avlidne gäller också dödsboet. Deklaration för dödsbo ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det är grundregeln. Det räcker dock att en delägare skriver under om de andra delägarna godkänner det. Om det finns en testamentsexekutor ska denne i stället skriva under. I de fall där den dödes egendom förvaltas av en boutredningsman ska denne skriva under.
Svar på vanliga frågor - Deklaration
Skatteverket

Till toppen