På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Attityder till skattesystemet och Skatteverket

Här kan du se resultatet av Skatteverkets årliga enkäter till medborgare och företag. Du får till exempel veta hur stor andel som tycker att det är enkelt att deklarera, hur stor andel som har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift och hur stor andel som anser att det är troligt att Skatteverket skulle upptäcka om de skattefuskade.

Enkätfrågor om medborgarnas och företagens attityder till skattesystemet och Skatteverket, 2016

Skatteverket gör regelbundet mätningar av medborgarnas och företagens syn på skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket. Här kan du se hur medborgare och företag besvarade frågorna i den senaste enkäten.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga telefonintervjuundersökningar till privatpersoner och företag.

Som en åtgärd för att minska bortfallet i de årliga attitydundersökningarna har Skatteverket under 2015 även genomfört enkätundersökningar genom postala utskick med pappersenkät och länk till webbenkät i ett följebrev. Svarsandelen blev 15 procentenheter högre i brev-/webbenkäterna. Skatteverket har från med med 2016 övergått till denna metod.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner och 1500 företag. 42 procent av privatpersonerna och 47 procent av företagen besvarade enkäten. 

Enkätfrågor om medborgarnas attityder till skattesystemet och Skatteverket, uppdelade på kvinnor och män 2016

Här kan du se hur medborgarnas attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket skiljer sig mellan kvinnor och män. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls.

Fråga i enkäten

Kvinnor

Män

Statistiskt säkerställd skillnad

Det är enkelt att deklarera

4,31

4,22

Nej

Det är lätt att få information från Skatteverket

3,92

3,81

Nej

Jag känner en moralisk plikt att hålla mig till skattereglerna

4,66

4,38

Ja

Det finns stora möjligheter för någon i min ekonomiska ställning att undanhålla inkomster

1,46

1,72

Ja

Det finns stora möjligheter för någon i min ekonomiska ställning att göra felaktiga avdrag

1,54

1,94

Ja

Det är troligt att Skatteverket skulle upptäcka om jag skattefuskade

4,48

4,20

Ja

För min egen del är det okej att folk skattefuskar om de har möjlighet till det

1,17

1,40

Ja

Jag känner personligen någon eller några som skattefuskar

1,44

1,72

Ja

Skatteverket är bra på bekämpa skattefusket

3,14

3,06

Nej

Oavsett ekonomiska förhållanden behandlar Skatteverket alla skattebetalare på ett rättvist sätt

3,41

3,06

Ja

Jag har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift

3,98

3,81

Ja

Jag har förtroende för myndigheter i allmänhet

3,45

3,47

Nej

Det är okej att folk arbetar svart

1,49

1,64

Nej

Personer i min omgivning skulle tycka att jag gjorde fel om jag arbetade svart

3,80

3,60

Nej

Jag känner någon som arbetat svart under det senaste året

2,07

2,35

Ja

Jag känner någon som anlitat svart arbetskraft under det senaste året

1,85

2,12

Ja

Om jag har behov av hjälp kan jag med förtroende vända mig till Skatteverket

4,16

4,14

Nej

Jag har förtroende för Skatteverkets förmåga att ta in skatt från medborgare och företag

3,78

3,51

Ja

 

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga telefonintervjuundersökningar till privatpersoner och företag.

Som en åtgärd för att minska bortfallet i de årliga attitydundersökningarna har Skatteverket under 2015 även genomfört enkätundersökningar genom postala utskick med pappersenkät och länk till webbenkät i ett följebrev. Svarsandelen blev 15 procentenheter högre i brev-/webbenkäterna. Skatteverket har från med med 2016 övergått till denna metod.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner. 42 procent av dessa besvarade enkäten. 

Enkätfrågor om medborgarnas attityder till skattesystemet och Skatteverket, genomsnittliga svar åren 2010-2016

Här kan du se hur medborgarnas attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket har förändrats under de senaste åren. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt och 1 instämmer inte alls.

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga telefonintervjuundersökningar till privatpersoner och företag. Frågorna i enkäterna har en del år förändrats, vilket är anledningen till att några frågor saknar svar en del år.

Som en åtgärd för att minska bortfallet i de årliga attitydundersökningarna har Skatteverket under 2015 även genomfört enkätundersökningar genom postala utskick med pappersenkät och länk till webbenkät i ett följebrev. Svarsandelen blev 15 procentenheter högre i brev-/webbenkäterna. Skatteverket har från med med 2016 övergått till denna metod.

Under 2016 skickades enkäten ut till 2000 privatpersoner. 42 procent av dessa besvarade enkäten. 

Enkätfrågor om företagens attityder till skattesystemet och Skatteverket, genomsnittliga svar åren 2010-2016

Här kan du se hur företagens attityder till skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket har förändrats under de senaste åren. Tabellen visar det genomsnittliga enkätsvaret mellan 1-5 på respektive enkätfråga, där 5 innebär instämmer helt
och 1 instämmer inte alls.

Tabell över enkätfrågor om företagens attityder till skattesystemet och Skatteverket, genomsnittliga svar åren 2010-2016

Källa: Uppgifterna kommer från Skatteverkets rapport Resultat från de årliga undersökningarna 2016
Senast uppdaterat: 2017-03-01
Nästa uppdatering: 2018-02-28

Vill du veta mer om hur vi samlar in siffrorna?

Skatteverket har sedan 2010 genomfört årliga telefonintervjuundersökningar till privatpersoner och företag. Frågorna i enkäterna har en del år förändrats, vilket är anledningen till att några frågor saknar svar en del år.

Som en åtgärd för att minska bortfallet i de årliga attitydundersökningarna har Skatteverket under 2015 även genomfört enkätundersökningar genom postala utskick med pappersenkät och länk till webbenkät i ett följebrev. Svarsandelen blev 15 procentenheter högre i brev-/webbenkäterna. Skatteverket har från med med 2016 övergått till denna metod.

Under 2016 skickades enkäten ut till1500 företag. 47 procent av företagen besvarade enkäten. 

Skatteverket

Till toppen