På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arbetsgivardeklarationer med individuppgifter

Ett nytt lagförslag innebär att arbetsgivare ska lämna sin arbetsgivardeklaration med individuppgifter (agi) månadsvis. Införande sker stegvis från och med den 1 juli 2018. Här hittar du som är programvaruutvecklare information om förslaget.

Företagens skyldighet att lämna årliga kontrolluppgifter slopas eftersom lönehanteringen och redovisningen kommer att gå hand i hand varje månad.

Genom ett system med månadsrapportering får medborgaren större insyn i att arbetsgivaren redovisar korrekta ersättningar och skatteavdrag. Vissa mottagare, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, får möjlighet att hämta information från Skatteverket.

Branschmöte om arbetsgivardeklarationer med individuppgifter

Stegvis införande

De branscher som berörs av det stegvisa införandet är de som ska föra en personalliggare och vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda. Dessa branscher ska börja lämna arbetsgivardeklarationer med individuppgifter den 1 juli 2018. Övriga arbetsgivare den 1 januari 2019.

Teknik

Inlämningen av arbetsgivardeklarationer på individnivå kommer att kunna ske via tre kanaler:

  • direkt från system till system via öppet API
  • via e-tjänster (registrering och fil)
  • genom att skicka in deklarationsblanketter (huvudblankett och individuppgifter).

Den kommande systemlösningen ska hantera att underlag för en arbetsgivardeklaration via de elektroniska inlämningskanalerna överförs till ett, för arbetsgivaren, eget utrymme där uppgifterna kontrolleras, verifieras och kan kompletteras eller modifieras. Därefter kan en komplett arbetsgivardeklaration genereras och sedan granskas, signeras och skickas i till Skatteverket. Detta deklarationsförfarande kan, beroende på användarens behörighet, ske i ett sammanhängande flöde eller uppdelat om olika funktioner utför olika delar i processen för en arbetsgivare.

Tidsplan

När förutsättningarna är fastställda kommer externa gränssnitt att specificeras. Detta arbete kommer att ske under hösten 2016 och första halvåret 2017 varefter vi kan publicera en teknisk beskrivning.

Samtidigt utvecklas och driftsätts en funktion för externa parter att testa genererade filformat. Parallellt utvecklas interna gränssnitt för intag, handläggarsystem och kanaler för att tillhandahålla och visa information.

Under 2018 är IT-stöd infört och Skatteverkets verksamhet anpassad till den nya lagstiftningen.

Svar på vanliga frågor

Vad innebär förslaget i korthet?

Ersättning för arbete ska i de flesta fall redovisas på individnivå i arbetsgivardeklarationen varje månad. Kontrolluppgift kommer normalt inte behöva lämnas för dessa ersättningar. Förutom uppgift om ersättningens och skatteavdragets storlek ska vissa andra uppgifter lämnas om betalningsmottagaren i arbetsgivardeklarationen. Det beror på att arbetsgivardeklarationen i dessa fall ersätter kontrolluppgiften.

Vilka ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå?

Alla som betalar ut ersättning för arbete som till exempel lön, förmåner, sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner ska lämna individuppgifter.

Finns det undantag?

Utbetalningar från pensionsförsäkringar är undantagna och ska, enligt förslaget, precis som idag redovisas i en klumpsumma. Reglerna om pensionsförsäkringar som finns i Inkomstskattelagen och där har kontrolluppgiften en central betydelse och det är svårt att ersätta kontrolluppgiftskyldigheten med en skyldighet att lämna uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration.

Arbetsgivardeklaration på individnivå ska inte lämnas de månader det inte betalats ut ersättningar som är underlag för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter eller statlig ålderspensionsavgift. Om det gäller alla betalningsmottagare behöver inte någon arbetsgivardeklaration lämnas alls. Till exempel idrottsföreningar som med dagens regler inte behöver lämna in någon arbetsgivardeklaration kommer inte behöva göra det med de föreslagna reglerna heller. De lämnar bara en kontrolluppgift för varje betalningsmottagare.

På vilka sätt ska arbetsgivardeklarationen kunna lämnas in?

Den ska, precis som idag, kunna lämnas in elektroniskt eller på pappersblankett. Exakt hur lösningarna kommer att se ut är ännu inte klart.

Vilka andra myndigheter kommer kunna ta del av uppgifterna som lämnas via arbetsgivardeklaration på individnivå?

Uppgifterna är skyddade av skattesekretess. Det innebär att huvudregeln är att de inte alls lämnas ut, inte ens till andra myndigheter. Från huvudregeln finns undantag där särskilt angivna uppgifter ska lämnas ut till mottagare som är uppräknade och då bara för vissa ändamål.

I förslaget ska Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Åklagarmyndigheten få ta del av uppgifterna genom så kallad direktåtkomst. Dessutom föreslås arbetslöshetskassorna få uppgifterna i elektronisk form.

Kontaktperson

Helena Jangel Stridh 
E-post: agi@skatteverket.se

Arbetsgivardeklarationer med individuppgifter
Skatteverket

Till toppen