På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
Innehållsförteckning

Köp

I frågorna och svaren nedan har vi utgått ifrån att du handlar saker som privatperson.

Försäljning

Observera att svaren nedan inte gäller dig som säljer enskilda varor vid något enstaka tillfälle, t.ex. din moped som du har tröttnat på eller byxorna som du fick i julklapp. För sådan försäljning är det bara skatt på vinster över 50 000 kronor. Beskattning sker i så fall såsom inkomst av kapital, dvs. med 30 %. Du ska inte heller lägga på någon moms på sådana försäljningar.

Om du säljer varor i en verksamhet som är yrkesmässig och har en viss omfattning, kan det hända att den betraktas som näringsverksamhet. Den kan således vara en näringsverksamhet även om du inte har registrerat en firma.

Spel

 • Jag har vunnit pengar när jag har spelat poker på internet. Behöver jag betala skatt på det som jag har vunnit?
  Poker anses som ett lotteri enligt lotterilagen, även om spelarens skicklighet är av betydelse i förhållande till spelets slumpmoment. Poker ska därför beskattas enligt reglerna för vinst i ett lotteri. Sådana vinster är skattefria om spelet är anordnat inom EU/EES. Om spelet däremot är anordnat utanför EU/EES så ska vinsterna beskattas som en kapitalinkomst, det vill säga med 30 procent. I det här sammanhanget är Isle of Man och Alderney utanför EU/EES, medan Gibraltar ingår i EU/EES.Skatteverket anser att vinsten är nettoinkomsten av allt pokerspelande (turneringar och cash-games) under året hos en viss spelanordnare (pokersite). Den beskattningsbara vinsten är alltså årets ökning på ditt spelkonto, med justering för egna insättningar, uttag och andra överföringar (till exempel överföringar till eller från en annan spelare). Spelbolaget kan också utbetala så kallad rakeback på ditt spelkonto eller tillföra dig någon annan form av bonus. Sådana  inkomster ska också ingå i den beskattningsbara vinsten.
   
  Om du har förlorat pengar på poker eller annat spel, så kan du inte göra avdrag för detta. Du kan inte heller kvitta en förlust hos en viss spelanordnare mot en vinst hos en annan spelanordnare.

 • Jag spelar dataspel på Internet. En sponsor har visat intresse, gäller några särskilda skatteregler om jag skulle få pengar från dem?
  Sponsring innebär att företag eller andra betalar t.ex. en förening, artist eller idrottare en summa i pengar, varor eller tjänster för att profilera företagets produkter eller tjänster. Syftet med sponsringen ska vara att företag får reklam eller goodwill genom anknytningen till den sponsrade. De delar av ersättningen som avser offentliggörande av reklam är skattepliktiga till reklamskatt. Om den sponsrade inte offentliggör någon reklam för sponsorn är sponsringen inte reklamskattepliktig.

  För inkomstskatt gäller inga särskilda skatteregler för intäkter från sponsorer. De beskattas alltså normalt som inkomst av tjänst på samma sätt som andra inkomster.  


 • Får jag dra av momsen på mina kostnader som jag har haft i samband med mitt spel?
  Nej, eftersom spelverksamhet är undantagen från skatteplikt till moms har du inte rätt att dra av moms på dina kostnader.
 • Jag spelar dataspel i LAN och/eller på Internet i olika tävlingar och turneringar. Ibland vinner jag pengar. Behöver jag betala skatt på inkomsterna? Kan jag göra avdrag för kostnader som jag har haft för datorer, resor och annat?
  Grundförutsättningen är att alla inkomster ska redovisas i inkomstdeklarationen oavsett om man har tjänat mycket eller lite pengar. Normalt ska inkomster från dataspel och liknande redovisas som inkomst av tjänst (hobbyverksamhet). Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt att beskatta intäkterna som inkomst av näringsverksamhet. Det saknar i princip betydelse vem som har betalt ersättningen. De flesta slag av ersättningar är skattepliktiga till det fulla värdet. Hit hör vad som har erhållits kontant men också i form av presentkort eller nyttoföremål. Nyttoföremål värderas till marknadsvärdet. Tävlingsvinster som inte utgör kontanter eller liknande är dock skattefria om värdet inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (f.n. 1200 kr). Minnesföremål som medaljer, plaketter och pokaler är också skattefria.

  Från inkomsterna får du göra avdrag för kostnader som du har haft. Ibland kan kostnaderna till och med överstiga intäkterna. I de flesta fall får man då tillgodoräkna sig detta underskott när man redovisar påföljande års inkomster.


 • Hur ska jag göra om jag inte vet var arrangören finns och därför är osäker på om pokervinsten är skattepliktig eller inte?
  Om du har vunnit på pokerspel på en webbplats och inte vet var arrangören finns rekommenderar Skatteverket i första hand att du kontaktar arrangören och frågar. Om du ändå är osäker, bör du nämna detta i din inkomstdeklaration under övriga upplysningar och lämna den information som du har om arrangören. Skatteverket får då utreda om vinsten ska beskattas som kapitalvinst eller ej. På detta sättet undviker du risken att få betala skattetillägg.
 • Är det moms på lotterier (däribland inräknat kasinospel, poker, vadhållning och andra former av spel)?
  Nej, lotterier är undantagna från skatteplikt till moms.

Trafikstyrning

 • Jag har en webbplats från vilken jag styr trafik till andra webbplatser. 

    
   a) Jag är registrerad hos ett affiliateprogram som ligger i Sverige. Behöver jag betala skatt för inkomster som jag får från dem? 

   b) Jag är registrerad hos ett affiliateprogram som ligger i ett land inom EU (t.ex. Tyskland). Behöver jag betala skatt för de inkomster som jag får från dem? 

   c) Jag är registrerad hos ett affiliateprogram som ligger i ett land utanför EU (t.ex. USA). Behöver jag betala skatt för de inkomster som jag får från dem?


  Var i världen affiliateprogrammet finns har ingen betydelse när man avgör om intäkterna är skattepliktiga i Sverige. Inte heller har placeringen av servern som webbsidan är upplagd på någon betydelse för bedömningen. Om arbetet med webbplatsen huvudsakligen bedrivs i Sverige så ska du redovisa inkomsterna i inkomstdeklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar.a) När du anmäler dig som affiliate för att styra trafik på ett svenskt företags webbplats ska du få en fråga om du betalar A-skatt eller F-skatt. Om du är A-skattare, dvs. inte har F-skatt (företagsskatt) ska företaget som betalar ut pengarna göra avdrag för preliminär skatt och reservera pengar för socialavgifter. Ersättningen ska du antingen redovisa som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet beroende på hur verksamheten drivs.Om du betalar F-skatt intäktsredovisar du dina inkomster på vanligt sätt tillsammans med övriga inkomster i näringsverksamheten. Vid utbetalning till personer med F-skatt ska företaget som betalar ut pengarna också i normalfallet ta hänsyn till moms, dvs. utgående moms hos trafikstyraren och ingående moms hos det utbetalande företaget.b) När du anmäler dig för att styra trafik på ett företag som ligger utanför Sverige men inom EU så gäller samma regler som om företaget hade legat i Sverige, d.v.s. ersättningen som du får ska du antingen redovisa som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet beroende på hur verksamheten drivs. Skillnaden är dock att det utländska företaget sannolikt inte kommer att göra avdrag för preliminär skatt och reservera pengar för socialavgifter för A-skattare. Normalt kommer dessa ersättningar inte heller att förtryckas i din deklaration. I stället får du som styr trafiken själv fylla i beloppet som inkomst av tjänst i din inkomstdeklaration. Även om du redovisar dina inkomster i näringsverksamhet så ska ett företag i ett annat EU‑land inte betala svensk moms. Omsättningen har skett utom landet och reglerna om omvänd skattskyldighet gäller. c) Som redogjorts för ovan så ska du alltid redovisa intäkterna av verksamheten i din inkomstdeklaration om du i huvudsak har utfört arbetet i Sverige. Det är extra viktigt att du som får ersättning från t.ex. Internetföretag i t.ex. USA håller reda på vilka belopp som betalats ut till dig eftersom dessa ersättningar normalt inte förtrycks på inkomstdeklarationen. När du anmäler dig för att styra trafik på exempelvis ett amerikanskt företags webbplats behöver någon hänsyn inte tas till moms eftersom omsättningen skett utom landet.
e-handel
Skatteverket

Till toppen