Logotyp, till startsidan

2013-års kalender för företag och organisationer

 • 17 januari


  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för december 2012 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.  

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för november 2012 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller företag som redovisar moms varje månad)  
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2012 vara bokförda på Skatteverkets konto  
  • en momsdeklaration för november 2012 ha kommit in till Skatteverket (om företaget redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för december 2012 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2012 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 21 januari


  En periodisk sammanställning för december 2012 och sista kvartalet 2012 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 januari


  En periodisk sammanställning för december 2012 och sista kvartalet 2012 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 28 januari


  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  
  • momsen för december 2012 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för december 2012 ha kommit in till Skatteverket.


 • 31 januari


  Sista dagen som du som företagare kan begära utbetalning för utfört husarbete enligt fakturamodellen, om kunden har betalat arbetet under 2012.

  Du ska ha lämnat kontrolluppgifter för inkomståret 2012 till Skatteverket. • 4 februari


  Under perioden 4—15 februari skickar Skatteverket ut
  • Inkomstdeklaration 2, för aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. (SKV 2002)
  • Inkomstdeklaration 3, för ideella föreningar, stiftelser m.fl. (SKV 2003)
  • Inkomstdeklaration 4, för handelsbolag (SKV 2004).


 • 12 februari


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för januari 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska  

  • momsen för december 2012 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)  
  • momsen för oktober—december 2012 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för kalenderåret 2012 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller endast handelsbolag och andra som har helårsredovisning och ska lämna momsdeklaration)  
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för december 2012 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en momsdeklaration för oktober—december 2012 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms) 
  • en momsdeklaration för kalenderåret 2012 ha kommit in till Skatteverket (gäller endast handelsbolag och andra som fått helårsredovisning)  
  • en arbetsgivardeklaration för januari 2013 ha kommit in till Skatteverket.  

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.
    • 20 februari


  En periodisk sammanställning för januari 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 februari


  En periodisk sammanställning för januari 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 februari


  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska
  • momsen för januari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 12 mars


  Sista dagen att betala ett underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i december 2012. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för februari 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för januari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)  
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto 
  • en momsdeklaration för januari 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för februari 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 18 mars


  Under tiden 18 mars—15 april skickar Skatteverket ut Inkomstdeklaration 1 (SKV 2000).

 • 20 mars


  En periodisk sammanställning för februari 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 mars


  En periodisk sammanställning för februari 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 mars


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  

  • momsen för februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 12 april


  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för mars 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska  

  • momsen för februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller företag som redovisar moms varje månad)  
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto  
  • en momsdeklaration för februari 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för mars 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  För företag med en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 15 april


  De förifyllda inkomstdeklarationerna ska vara utskickade.

 • 22 april


  En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 april


  En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 april


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 28 februari 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 28 februari 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 2 maj


  Sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen.

 • 3 maj


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 maj.    • 13 maj


  Debiterad F- eller SA-skatt för april 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska  

  • momsen för januari—mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto  
  • en momsdeklaration för januari—mars 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för mars 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för april 2013 ha kommit in till Skatteverket.  

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto.
     • 20 maj


  En periodisk sammanställning för april 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 27 maj


  En periodisk sammanställning för april 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 mars 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 mars 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för april 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2013 ha kommit in till Skatteverket. 


 • 12 juni


  Debiterad F- eller SA-skatt för maj 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 februari 2012—31 januari 2013
  • 1 mars 2012—28 februari 2013
  • 1 april 2012—31 mars 2013
  • 1 maj 2012—30 april 2013.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska  

  • momsen för april 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto  
  • en momsdeklaration för april 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för maj 2013 ha kommit in till Skatteverket.  

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 20 juni


  En periodisk sammanställning för maj 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 juni


  En periodisk sammanställning för maj 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 juni


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 30 april 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 april 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för maj 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 30 juni


  Senast nu ska du som fastighetsägare ha fått följande beslut om fastighetstaxering av Skatteverket:
  • allmän fastighetstaxering 2013 av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter
  • särskild fastighetstaxering 2013 av småhus och lantbruk.


 • 12 juli


  Debiterad F- eller SA-skatt för juni 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.   

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska  

  • momsen för maj 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för maj 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) 
  • en arbetsgivardeklaration för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.  

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 22 juli


  En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 juli


  En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 juli


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  

  • momsen för juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto 
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.  


 • 12 augusti


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 juni 2012—31 maj 2013
  • 1 juli 2012—30 juni 2013

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • debiterad F- eller SA-skatt för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 19 augusti


  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska
  • debiterad F-eller SA-skatt för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • momsen för april—juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en momsdeklaration för april—juni 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för juni 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.   


 • 20 augusti


  En periodisk sammanställning för juli 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 26 augusti


  En periodisk sammanställning för juli 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om ditt företag använder e-tjänsten.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 juni 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto 
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 3 september


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2012—31 januari 2013
  • 1 mars 2012—28 februari 2013
  • 1 april 2012—31 mars 2013
  • 1 maj 2012—30 april 2013.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september. • 12 september


  Debiterad F- eller SA-skatt för augusti 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 20 september


  En periodisk sammanställning för augusti 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 september


  En periodisk sammanställning för augusti 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 september


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 juli 2013 ha kommit in till Skatteverket.
   
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska
  • momsen för augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 14 oktober


  Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  En extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har något av följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2012—31 juli 2013
  • 1 september 2012—31 augusti 2013.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 15 oktober.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 21 oktober


  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 oktober


  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 28 oktober


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 1 november


  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2012—31 januari 2013
  • 1 mars 2012—28 februari 2013
  • 1 april 2012—31 mars 2013
  • 1 maj 2012—30 april 2013.

  Fastighetsdeklarationer för 2014 för lantbruk ska vara inlämnad. Skicka deklarationen till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten). • 4 november


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 juni 2012—31 maj 2013
  • 1 juli 2012—30 juni 2013.

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 november. • 12 november


  Debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för juli—september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli—september 2013 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för september 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 20 november


  En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om ditt företag använder pappersblanketten.

 • 25 november


  En periodisk sammanställning för oktober 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 november


  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto 
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.


 • 2 december


  Sista dagen att deklarera elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:
  • 1 februari 2012—31 januari 2013
  • 1 mars 2012—28 februari 2013
  • 1 april 2012—31 mars 2013
  • 1 maj 2012—30 april 2013.

  Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2014 i vissa fall. • 12 december


  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt för november 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

  • momsen för oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för november 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2013 vara bokförda på Skatteverkets konto. • 16 december


  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:
  • 1 juni 2012—31 maj 2013
  • 1 juli 2012—30 juni 2013.

  Du ska ha fått ditt slutskattebesked av Skatteverket. • 20 december


  En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 27 december


  En periodisk sammanställning för november 2013 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon och redovisar momsen en gång per år ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2013 ha kommit in till Skatteverket.

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

  • momsen för november 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto 
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2013 ha kommit in till Skatteverket.  


$pageTitle
Skatteverket

Till toppen