Logotyp, till startsidan

2010-års kalender för företag och organisationer

 • 18 januari 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för december 2009 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • inbetalning av moms för november 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)  
  • inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • skattedeklaration som avser moms för november 2009 ha kommit in till Skatteverket
  • skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2009 ha kommit in till Skatteverket.

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto


 • 26 januari 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska
  • inbetalning av moms för december 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2009 ha kommit in till Skatteverket.


 • 1 februari 2010


  Kontrolluppgifter för inkomståret 2009 ska ha lämnats till Skatteverket.

 • 5 februari 2010


  Kvartalsredovisning av momsfria varuleveranser vid EG-handel för oktober - december år 2009.

 • 12 februari 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för januari 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Lagstadgad tidpunkt för extra skatteinbetalning, som ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 20 000 kronor. Fr.o.m. den 13 februari räknas ränta.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • inbetalning av moms för oktober-december 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som har tremånadersmoms)  
  • inbetalning av moms för december 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • inbetalning av moms för kalenderåret 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller endast handelsbolag och andra som tilldelats helårsredovisning och som ska lämna skattedeklaration)  
  • inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • skattedeklaration som avser moms för oktober-december 2009 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som har tremånadersmoms)
  • skattedeklaration som avser moms för december 2009 ha kommit in till Skatteverket  
  • skattedeklaration som avser moms för kalenderåret 2009 ha kommit in till Skatteverket (gäller endast handelsbolag och andra som tilldelats helårsredovisning)  
  • skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska
    

  • inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 22 februari 2010


  Periodisk sammanställning för januari 2010 (f.d. kvartalsredovisning) . Gäller dig som redovisar på pappersblankett.

 • 25 februari 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för januari 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

 • 26 februari 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  
  • Inbetalning av moms för januari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 12 mars 2010


  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt för de som fick sitt slutskattebesked i december 2009. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för februari 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för januari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)  
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för januari 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2010 ha kommit in till Skatteverket.

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 22 mars 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för februari 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 25 mars 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för februari 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

 • 26 mars 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  
  • Inbetalning av moms för februari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 12 april 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för mars 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för februari 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)  
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för februari 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 20 april 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för mars och första kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 26 april 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för mars och första kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för mars 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2010 ha kommit in till Skatteverket. 


 • 3 maj 2010


  Sista dag för ansökan om skattereduktion för hushållsarbete.  

  Sista dag att lämna in Inkomstdeklarationen.

  Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 20 000 kronor. Fr.o.m. den 4 maj räknas ränta.    • 12 maj 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för april 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för januari - mars 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Inbetalning av moms för mars 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för januari - mars 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Skattedeklaration som avser moms för mars 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 20 maj 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för april 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 25 maj 2010


  Periodisk sammanställning (f.d. kvartalsredovisning) för april 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

 • 26 maj 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  
  • Inbetalning av moms för april 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2010 ha kommit in till Skatteverket.  


 • 14 juni 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för maj 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för april 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för april 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 21 juni 2010


  Periodisk sammanställning för maj 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 28 juni 2010


  Periodisk sammanställning för maj 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för maj 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 30 juni 2010


  Senast den 30 juni ska Skatteverket sända ut beslut om fastighetstaxeringen 2010 av hyreshus och ägarlägenheter.

 • 12 juli 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för juni 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.   

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för maj 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för maj 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad).  
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 20 juli 2010


  Periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 26 juli 2010


  Periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för juni 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2010 ha kommit in till Skatteverket.  


 • 12 augusti 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  • Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 17 augusti 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto. (För företag med omsättning över 40 miljoner gäller 12 augusti)

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Inbetalning av moms för april - juni 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Inbetalning av moms för juni 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser moms för april - juni 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Skattedeklaration som avser moms för juni 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2010 ha kommit in till Skatteverket.   


 • 20 augusti 2010


  Periodisk sammanställning för juli 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 25 augusti 2010


  Periodisk sammanställning för juli 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

 • 26 augusti 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska   
  • Inbetalning av moms för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 13 september 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för augusti 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för juli 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för juli 2010 ha kommit in till Skatteverket(gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 20 september 2010


  Periodisk sammanställning för augusti 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 27 september 2010


  Periodisk sammanställning för augusti 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt.)

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för augusti 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 12 oktober 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för september 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för augusti 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för augusti 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 ha kommit in till Skatteverket.

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto. 


 • 20 oktober 2010


  Periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 25 oktober 2010


  Periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt).

 • 26 oktober 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska
  • Inbetalning av moms för september 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 1 november 2010


  Fastighetsdeklaration 2011 för lantbruk ska lämnas till Skatteverket senast denna dag.

 • 12 november 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska

  • Inbetalning av moms för juli - september 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Inbetalning av moms för september 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för juli - september 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som har tremånaders moms)
  • Skattedeklaration som avser moms för september 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 22 november 2010


  Periodisk sammanställning för oktober 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 25 november 2010


  Periodisk sammanställning för oktober 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt).

 • 26 november 2010


  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  
  • Inbetalning av moms för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ha kommit in till Skatteverket.


 • 1 december 2010


  Preliminär självdeklaration för inkomståret 2011 ska i vissa fall lämnas in.

 • 7 december 2010


  Skattepengarna betalas ut 7‑17 december      
  • 7‑10 december till dig som har anmält konto.   
  • 13‑17 december får övriga ett utbetalningskort.


 • 13 december 2010


  Skattepengarna betalas ut 7‑17 december      
  • 7‑10 december till dig som har anmält konto.   
  • 13‑17 december får övriga ett utbetalningskort.


 • 13 december 2010


  Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för november 2010 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

  För företag med omsättning under 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för oktober 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms för oktober 2010 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
  • Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 ha kommit in till Skatteverket.  

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto.  


 • 15 december 2010


  Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare. 

 • 20 december 2010


  Periodisk sammanställning för november 2010. (Gäller dig som redovisar på pappersblankett.)

 • 27 december 2010


  Periodisk sammanställning för november 2010. (Gäller dig som redovisar elektroniskt).

  För företag med omsättning över 40 miljoner ska  

  • Inbetalning av moms för november 2010 vara bokförd på Skatteverkets konto  
  • Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 ha kommit in till Skatteverket.  


$pageTitle
Skatteverket

Till toppen