På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor - Belopp och procentsatser

 • Hur hög är schablonintäkten på fondandelar?
  Schablonintäkten beräknas till 0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret. För en juridisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,088% (0,4 %* 22 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.För räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2013 gäller dock att den faktiska skatten bli 0,1052 % (0,4% * 26,3 %) av värdet på fondandelarna eftersom bolagsskatten för dessa räkenskapsår var högre än vad som gäller räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2013 och framåt.


 • Hur höga är socialavgifterna och den särskilda löneskatten?
  Arbetsgivaravgifter, egenavgifter, särskild löneskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. Procentsatser och övrig information finns på sidan "Socialavgifter för inkomståret".


 • Hur hög är den allmänna pensionsavgiften?
  Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent .Högsta allmänna pensionsavgift för inkomstår 2014 är 32 100 kronor och för 2013, 32 000 kronor.Du ska själv betala den allmänna pensionsavgiften och den räknas på din inkomst av anställning och/eller näringsverksamhet efter vissa avdrag.Från och med inkomståret 2006  får du full kompensation för den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen blir 100 procent av avgiften. Samtidigt avskaffas avdragsrätten.

  Det här ska du inte själv räkna ut, det gör Skatteverket åt dig.
  Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot t.ex. den allmänna pensionsavgiften.


 • Hur stort är prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet?
  Prisbasbeloppet , som bland annat används för att beräkna grundavdrag, är 44 400 kronor för inkomstår 2014 och 44 500 kronor för inkomstår 2013. Inkomstbasbeloppet som används för beräkning av det s.k. PGI-taket och beräkning av den allmänna pensionsavgiften, är 56 900 kronor för inkomståret 2014 och  56 600 kronor för inkomståret 2013.


 • Hur stort är grundavdraget?
  För inkomståret 2014 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst
  13 100 kronor och högst 34 200 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget lägst 18 800 kronor.
  För inkomståret 2013 är grundavdraget vid beräkning av kommunal och statlig skatt lägst 13 100 kronor och högst 34 300 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget lägst 18 900 kronor.


 • När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?
  För inkomståret 2014 finns två skiktgränser*. Den nedre skiktgränsen är 420 800 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 602 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent.Det innebär att du för inkomstår 2014 kan ha en inkomst på 433 900 kronor respektive
  615 700 kronor (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget.
  Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 460 800 kronor respektive
  634 400 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.
  För inkomståret 2013 finns två skiktgränser*. Den nedre skiktgränsen är 413 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 591 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent.Det innebär att du för inkomstår 2013 kan ha en inkomst på 426 300 kronor respektive 604 700 kronor (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget.Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 450 200 kronor respektive 620 600 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.*Skiktgränsen = den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag, det vill säga beskattningsbar förvärvsinkomst.


 • Hur stort är representationsavdraget?
  Du får göra avdrag för måltidsutgifter som avser lunch, middag eller supé i samband med representation med högst 90 kronor per person och tillfälle. Är du inte skattskyldig till moms får du avdrag med högst 90 kronor plus den moms som avser den del av måltidsutgiften du får avdrag för.

  Om du haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan du får avdrag för moms med skäliga 14 kronor per person och måltid under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kronor exklusive moms.

  Sker representation vid andra måltider än lunch, middag eller supé medges avdrag med högst 60 kr per person. Är du inte skattskyldig till moms får du avdrag med högst 60 kronor plus den moms som avser den del av måltidsutgiften du får avdrag för.

  För kostnad för till exempel teaterbiljetter eller greenfee medges avdrag med högst 180 kronor per person. Är du inte skattskyldig till moms får du avdrag med högst 180 kronor plus den moms som avser den del av utgiften du får avdrag för.

  Om du representerar gentemot dina anställda, så kallad intern representation, gäller samma beloppsramar som vid extern representation.
 • Hur hög är statslåneräntan?
  Statslåneräntan per den 30 november 2013 är 2,09 procent.Den genomsnittliga statslåneräntan för år 2013 är 2,01 procent.Statslåneräntan per den 30 november 2012 är 1,49 procent.Den genomsnittliga statslåneräntan för år 2012 är 1,52 procent.


 • Vilka räntesatser gäller för skattekontot?


 • Hur stort är bilavdraget för en enskild näringsidkare?
  Avdrag för bilresor med egen bil och för resor till och från arbetet ska dras av med 18,50 kronor för inkomståret 2014 och 2013.Om du använder egen förmånsbil för resor i verksamheten och betalar kostnaderna för drivmedel själv, får du avdrag med ett schablonbelopp.Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil för bilresor till och från arbetet får du också avdrag med ett schablonbelopp.  Schablonbeloppet är i båda fallen 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel för inkomståret 2014 och 2013.Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 10 000 kronor för inkomståret 2014 och 2013.


 • Hur hög är fastighetsavgiften och fastighetsskatten?
  Inkomståret 2014 (deklarationen 2015)För småhus höjs det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 7 112 kronor för varje bostadsbyggnad. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället.För hyreshus är det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 1 217 kronor för varje bostadslägenhet. Men om 0,3 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället.Inkomståret 2013 (deklarationen 2014)För småhus höjs det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 7 074 kronor för varje bostadsbyggnad. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället.För hyreshus sänks det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 1 210 kronor för varje bostadslägenhet. Men om 0,3 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället. Övriga fastighetstyper har statlig fastighetsskatt som tidigare.Läs mer om fastighetsavgift och fastighetsskatt i Belopp och procent och i broschyren Fastighetsskatt (SKV 296).


 • Vilka olika skattesatser för moms finns det?
  Det finns tre olika skattesater för moms. Den generella skattesatsen är 25 procent. Skattesatsen för mat och vissa andra varor och tjänster är 12 procent. Skattesatsen för bland annat böcker, tidskrifter, personbefordran, allmänna nyhetstidningar, biobiljetter, teater och entréavgifter till idrottsevenemang är 6 procent.

  Du kan få mer information i Momsbroschyren (SKV 552) och Moms inom kulturområdet (SKV 562).
 • Hur mycket betalar aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser i inkomstskatt?
  Inkomstskatten för företag sänktes från och med den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2013.Företag med brutet räkenskapsår som börjat före den 1 januari 2013 och avslutas under 2013 betalar alltså 26,3 procent i inkomstskatt.


Skatteverket - Frågor & svar - Belopp och procentsatser
Skatteverket

Till toppen