På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Begära utbetalning – så här gör du

Du som har utfört rot- eller rutarbete begär ersättning från Skatteverket genom e-tjänsten Rot & rut.

Missa inte sista dag att begära utbetalning för rot och rut

Om du har utfört rot- och ruttjänster enligt 2015 års regler och kunden har betalat före årsskiftet, så måste du begära utbetalning från Skatteverket senast 1 februari 2016. Kommer din begäran om utbetalning in efter 1 februari kan du inte få någon utbetalning.

Så här mycket kan du begära i utbetalning

När du har utfört arbetet och köparen har betalat den överenskomna summan för arbetskostnaden till dig, begär du utbetalning från Skatteverket för att få ut den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat. Om köparen redan har utnyttjat maximalt rot- och rutavdrag under året kan du inte få någon utbetalning från Skatteverket.

Köparens rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt max 50 000 kr per år. Du kan få max 50 000 kr i rotavdrag per person och år. Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag. Se tabell.

Rot- och rutavdrag max 50 000 kr totalt per år
  Max summa per avdrag
Rotavdrag 50 000
Rutavdrag personer under 65 år 25 000
Rutavdrag personer över 65 år 50 000

Köparen ska betala det belopp som anges på fakturan efter avdrag för skattereduktion inklusive moms. Summan du kan få ut från Skatteverket ska motsvara skillnaden mellan köparens faktiska betalning och den totala arbetskostnaden inklusive moms. För rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden och för rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.

Om du till exempel har fakturerat arbetskostnad med 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr.

För att du ska kunna få utbetalningen från Skatteverket krävs att du är godkänd för F-skatt vid tillfället när du och din kund ingår ett avtal eller när kunden betalar. Om du blir godkänd för F-skatt efter det att kunden har betalat arbetskostnaden kan du inte få någon utbetalning från Skatteverket.

Du ska lämna uppgifter i e-tjänsten Rot & rut

För att få utbetalning av Skatteverket måste du lämna uppgifter om

  • antalet arbetade timmar
  • vilken typ av arbete som är utfört
  • vilken ersättning du debiterat för material
  • vilken ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.

För arbeten som är betalade till och med den 31 mars 2015 begär du utbetalning via e-tjänsten eller blankett. För dessa arbeten behöver du inte lämna uppgifter om vilket arbete som utförts, antal arbetade timmar eller material- och övriga kostnader.

Regler för att importera fil till e-tjänsten Rot & rut

Istället för att fylla i begäran om utbetalning för rot- och rutarbete manuellt kan uppgifterna fyllas i genom att en XML-fil importeras till tjänsten.

Uppgift om antalet arbetade timmar

Du ska lämna uppgift om antalet arbetade timmar oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med arbetade timmar avses faktiskt arbetade timmar.

Exempel på uppgifter du ska lämna

Om arbetskostnaden enligt ett fastprisavtal beräknats motsvara tio arbetade timmar men arbetet i själva verket tog åtta timmar är det åtta timmar som du ska ange som arbetad tid.

Om arbetet utförs enligt fastprisavtal och du som utförare anlitar underentreprenörer för att utföra en del av arbetet så måste underentreprenören lämna uppgifter till dig som huvudentreprenör om antalet faktiskt arbetade timmar.
Uppgift om antal arbetade timmar som du som utförare anger i ansökan till Skatteverket är sekretess för köparen.

Utförare som inte är folkbokförd i Sverige

Du som utför rot- och ruttjänster och inte är folkbokförd i Sverige, och därför inte kan få en svensk e-legitimation, ska använda elektronisk blankett när du ansöker om utbetalning för rot- och rutarbete. Det gäller oavsett om du har utfört arbetet i Sverige eller i ett annat EES-land.
Har du svensk F-skatt kan du söka ombud och därmed kan ombudet begära utbetalning för rot- och ruttjänster via e-tjänsten.

Utse ombud

Om du är juridisk person måste du anmäla att firmatecknare eller ombud har rätt att ansöka om utbetalning via e-tjänsten. Även när du ska låta någon annan söka utbetalning åt dig, ska du anmäla ombud. Du kan enkelt göra det via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Vill du som enskild näringsidkare utse ett ombud kan du också göra det genom e-tjänsten Ombud och behörigheter.

Begära utbetalning
Skatteverket

Till toppen