På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattesatser på bränslen och el under 2017

Följande skattesatser på bränslen gäller under 2017. Längst ner på sidan kan du se hur det såg ut tidigare år.

1. KN-nummer 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 - motorbensin 3 kr 88 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 50 öre per liter
alkylatbensin 2 kr 04 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 4 kr 66 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 91 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 53 öre per liter
2. KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Annan bensin än som avses under 1 4 kr 72 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 7 kr 34 öre per liter
3. KN-nummer 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 - 2710 19 49 eller 2710 19 61 - 2710 19 69
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, 855 kr per m3 3 237 kr per m3 4 092 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, tillhörig miljöklass 1 2 490 kr per m3 3 237 kr per m3 5 727 kr per m3
miljöklass 2 2 778 kr per m3 3 237 kr per m3 6 015 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 927 kr per m3 3 237 kr per m3 6 164 kr per m3
4. KN-nummer 2711 12 11 - 2711 19 00
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 1 098 kr per 1 000 kg 3 405 kr per 1 000 kg 4 503 kr per 1 000 kg
5. KN-nummer 2711 11 00, 2711 21 00
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Naturgas som används a) för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 945 kr per 1 000 m3 2 424 kr per 1 000 m3 3 369 kr per 1 000 m3
6. KN-nummer 2701, 2702 eller 2704
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Kol, koks 650 kr per 1 000 kg 2 817 kr per 1 000 kg 3 467 kr per 1 000 kg
7. KN-nummer 2710 11 31
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 3 kr 91 öre per liter 2 kr 62 öre per liter 6 kr 53 öre per liter
8. KN-nummer 3803 00 10
Bränsleslag Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
Råtallolja 4 092 kr per m3   4 092 kr per m3

Anm. KN-nummer anges enligt lydelsen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 (2002 års tulltaxa).

Svavelskatten för fasta och gasformiga bränslen är 30 kr per kilo svavel i bränslet. För flytande bränslen är svavelskatten 27 kr per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet.

Svavelinnehållet i flytande bränsle ska avrundas uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för flytande eller gasformiga bränslen om svavelinnehållet är högst 0,05 viktprocent.

Skattesats på el

Energiskatt ska betalas med 29,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

Tidigare skattesatser

Anm. KN-nummer anges enligt lydelsen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 (2002 års tulltaxa).

Svavelskatten för fasta och gasformiga bränslen är 30 kr per kilo svavel i bränslet. För flytande bränslen är svavelskatten 27 kr per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet.

Svavelinnehållet i flytande bränsle ska avrundas uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

Svavelskatt tas inte ut för flytande eller gasformiga bränslen om svavelinnehållet är högst 0,05 viktprocent.

Följande skattesatser på el gäller under 2014

1) 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2) 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,

3) 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i vidstående förteckning,

3) 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Kommunförteckning

Samtliga kommuner i

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län


Västernorrlands län

Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Värmlands län

Torsby

Dalarnas län

Malung-Sälen
Mora
Orsa
Älvdalen

Tidigare skattesatser

  KN-nummer Bränsleslag Energi-skatt Koldioxid-skatt Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 - motorbensin 3 kr 13 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 5 kr 63 öre per liter
    alkylatbensin 1 kr 40 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 3 kr 90 öre per liter
    b) miljöklass 2 3 kr 16 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 5 kr 66 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 3 kr 90 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 6 kr 40 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41 - 2710 19 49 eller 2710 19 61 - 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, 816 kr per m3 3 088 kr per m3 3 904 kr per m3
    b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 grader C, tillhörig miljöklass 1 1 759 kr per m3 3 088 kr per m3 4 847 kr per m3
    miljöklass 2 2 028 kr per m3 3 088 kr per m3 5 116 kr per m3
    miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 169 kr per m3 3 088 kr per m3 5 257 kr per m3
4. 2711 12 11 - 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 2 599 kr per 1 000 kg 2 599 kr per 1 000 kg
    b) annat ändamål än som avses under a 1 048 kr per 1 000 kg 3 249 kr per 1 000 kg 4 297 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används a) för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 1 850 kr per 1 000 m3 1 850 kr per 1 000 m3
    b) annat ändamål än som avses under a 902 kr per 1 000 m3 2 313 kr per 1 000 m3 3 215 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704 Kol, koks 620 kr per 1 000 kg 2 687 kr per 1 000 kg 3 307 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 3 kr 16 öre per liter 2 kr 50 öre per liter 5 kr 66 öre per liter
8. 3803 00 10 Råtallolja 3 904 kr per m3   3 904 kr per m3
Skattesatser på bränslen och el under 2016
Skatteverket

Till toppen