Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Utlandsskattekontor i Malmö och Stockholm

Vissa internationella frågor inom Skatteverket är koncentrerade till utlandsskattekontoret i Malmö respektive i Stockholm.

Det gäller i första hand

  • hantering av skatteanmälan från utländska företag
  • beskattning av utländska juridiska personer, utomlands bosatta personer med inkomst av näringsverksamhet i Sverige, — utländska dödsbon
  • ärenden avseende återbetalning av mervärdesskatt till utländska näringsidkare
Dessa länder handläggs av utlandsskattekontoret i Malmö
Land Land Land
Albanien Island Serbien
Bosnien-Hercegovina Italien Slovakien
Bulgarien Kroatien Slovenien
Danmark Makedonien Spanien
Frankrike Montenegro Tjeckien
Färöarna Polen Turkiet
Grekland Portugal Tyskland
Grönland Rumänien Ungern
    Österrike

Utländska företag från övriga länder ska vända sig till utlandsskattekontoret i Stockholm.

Adress till Skatteverket, Malmö:
Skatteverket             
Utlandsskattekontoret   
SE-205 31 Malmö    
Sverige
Fax: 010-574 62 03
uk.malmo@skatteverket.se

Adress till Skatteverket, Stockholm:
Skatteverket   
Utlandsskattekontoret
SE-106 61 Stockholm
Sverige   
Fax: 010-574 18 11

Utlandsskattekontor i Malmö och Stockholm
Skatteverket

Till toppen