På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Logotyp, till startsidan

Exempel på rutarbete

Hushållsarbete ger kunden rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om

  • det utförs i en bostad som kunden bor i eller använder som fritidsbostad eller
  • som kundens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.

Nedan följer exempel på vad du som kund kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

Sök tjänst genom att klicka på första bokstaven.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Å  Ä  Ö
 
A

ALTAN — RENGÖRING
Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

B
 
BARNPASSNING

Skattereduktion medges för

  • barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
  • lämning och hämtning vid förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller liknande.

Som ett led i barnpassningen får barnvakten hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete. Läxläsningen får dock endast utgöra en ringa del, det vill säga 10 procent, av barnpassningen vid varje enskilt tillfälle. En barnvakt kan även laga mat till barnen om det kan anses vara en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och en uppgift som vanligtvis utförs av hushållet själva.

Skattereduktion medges inte för

  • exempelvis privatlärare, tränare eller liknande
  • arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter.

Läs också Skatteverkets ställningstagandelänk till annan webbplats som berör denna punkt.

BARNS HUSHÅLL Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.  

BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BORTFORSLING

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.)  transporteras bort från bostaden

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

C

D
 
DJURPASSNING
Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion.

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.

E
 
EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

I EES ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Rutarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde är obegränsat skattskyldig i Sverige och har skatt att betala.

F

FLYTTA

Skattereduktion för rutarbete medges inte för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion.

FLYTTSTÄDNING
Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till rutavdrag. Däremot medges inte skattereduktion för flyttkostnader.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

G
 
GARDINER
Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.  

GRÄSMATTA
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. Installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare och dess anläggning ger inte rätt till skattereduktion.

H

HEMKÖRNING AV MAT
Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion. 

HYRESRÄTT
Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA
Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter ger rätt till skattereduktion.

K
 
KEMTVÄTT
Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 
L
 
LÄXHJÄLP

Riksdagen har fattat beslut om att skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. De nya reglerna gäller för arbete som utförs från och med den 1 augusti 2015.

Läs också Skatteverkets ställningstagandelänk till annan webbplats som berör denna punkt.

M

MATSILVER
Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden.

MATLAGNING Riksdagen har fattat beslut om att slopa den särskilda bestämmelsen om rutavdrag för matlagning. De nya reglerna gäller för arbete som betalas från och med den 1 januari 2016.

MOSSBEKÄMPNING
Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.
  

PERSONLIG OMSORG

Rutavdrag medges för arbete med omsorg och tillsyn av en person i, eller i nära anslutning till, bostaden eller vid promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller liknande ärenden.

Skattereduktion medges för hjälp med

  • skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, enklare matlagning och liknande personliga bestyr. 
  • att betala räkningar, handla mat tillsammans med personen och högläsning.

Skattereduktion medges inte för arbete inom hälso-och sjukvård och som utförs av någon som har legitimation inom yrket såsom sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller naprapat.

POOLRENGÖRING

S
 
SEPTIKTANK
Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.

SNÖSKOTTNING
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga.  

STUBBFRÄSNING
Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDARBETE
Rutavdrag godkänns för enklare städ- eller rengöringsarbete som utförs i köparens bostad. Till detta räknas arbete av vardaglig karaktär som inte kräver specialstutbilning eller mer avancerad städutrustning till exempel dammsugning, dammtorkning, diskning eller fönsterputsning.

Grovstädning och poolrengöring räknas inte som enklare städ-eller rengöringsarbete och ger därmed inte rätt till rutavdrag. Rutavdrag medges för flytt-och inflyttningsstädning. Däremot inte för flyttkostnader.

STÄDNING - BYGGSTÄDNING Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

STÄDNING - ORGANISERA OM HEMMILJÖN
Arbete med att organisera ett hem kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning, även om resultatet av en omorganiserad och strukturerad hemmiljö kan medföra att det ser mer städat ut. Utgift för företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön medför därför inte, enligt Skatteverkets uppfattning, rätt till skattereduktion.

STÄDROBOT
Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion.
 
T

TAKTVÄTT
Taktvätt ger inte rätt till rutavdrag, men ger rätt till rotavdrag.

TILLSYN AV HUS Skattereduktion medges inte för tillsyn av hus, till exempel att kontrollera värmen,  att fönster och dörrar är stängda eller se om skador har inträffat på grund av väder och vind eller inbrott med mera.

TRÄD
Skattereduktion medges inte för plantering av träd, trädbeskärning eller trädfällning.

TVÄTT
Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.

Exempel på hushållsarbete (RUT)
Skatteverket

Till toppen