Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

Kassaregister

Vad menas med "fakturerad försäljning" och "kontantfaktura"?
Du behöver inte registrera försäljningen i ett kassaregister när du skriver en faktura åt kunden. Det gäller oavsett om du tar betalt vid samma tillfälle (kontantfaktura) eller senare.

Fakturan ska uppfylla bokföringslagens krav på verifikationer (5 kap. 7 §). Det innebär bland annat att det måste stå på den när den skrevs, när affären gjordes, vad som såldes och vilket belopp det gällde. Kundens namn och adress ska också finnas med.

Du måste spara varje faktura i dess ursprungliga skick. Bokför den senast påföljande arbetsdag och spara verifikationen för din bokföring (enligt god redovisningssed).

Vad menas med ”fakturerad försäljning” och ”kontantfaktura”?
Skatteverket

Till toppen