På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Svar på vanliga frågor

VisaValt område:
  
 • Jag har startat ett företag. Behöver jag ha F-skatt och hur gör jag för att få det? Hur fungerar F-skatten?
  Om du är företagare kan Skatteverket efter ansökan godkänna dig för F‑skatt. Om du är godkänd för F-skatt betalar du själv din preliminärskatt och dina socialavgifter. Du som har enskild näringsverksamhet eller som är behörig företrädare för de vanligast förekommande typerna av juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) kan ansöka om godkännande för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten använder du i stället blanketten ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) som du kan hitta på denna webbplats under Blanketter.För att du ska kunna bli godkänd för F-skattsedel krävs att du bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet. Du måste också ha lämnat inkomstdeklaration samt redovisat och betalat dina skatter och avgifter. Om du är godkänd för F-skatt ska den som anlitar dig inte dra av skatt eller betala socialavgifter. Du visar enklast att du är godkänd för F-skatt genom att ange detta på fakturorna.
 • Mitt företag har anlitat ett annat företag för en tjänst. Företaget som vi anlitar är inte godkänt för F-skatt. Nu har vi har fått en faktura. Hur hanterar vi utbetalningen?
  Det som styr om du ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter är om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt eller inte. Om betalningsmottagaren är en juridisk person, t.ex. ett aktie-, handels- eller kommanditbolag som inte är godkänd för F-skatt, ska du dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbetet (exklusive moms). Du ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för juridiska personer. Om betalningsmottagaren har enskild näringsverksamhet och inte är godkänd för F-skatt, ska du dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbete (exklusive moms). Du ska också betala arbetsgivaravgifter.
 • Vad gäller för handelsbolagsdelägare? Vem har F-skatt respektive särskild debiterad A-skatt?
  Ett handelsbolag är godkänt för F-skatt och delägarna, som ska betala skatten på vinsten från bolaget, har särskilt debiterad A-skatt. Det innebär att delägarna själva betalar in A-skatt månadsvis.
 • Jag behöver ändra min debiterade preliminärskatt (F-skatt), kan jag göra det?
  Genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst och välja Preliminär inkomstdeklaration kan du lämna in ett nytt underlag för beräkning av din debiterade preliminärskatt (F-skatt).Du kan ändra din debitering så ofta du vill. Så länge du inte fått ett nytt beslut om debiterad preliminärskatt är det den gamla debiteringen som gäller.Om du inte kan använda e-tjänsten går det bra att fylla i och skicka in en preliminär inkomstdeklaration. Använd blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer (SKV 4314) eller Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer (SKV 4313).Se filmen om hur e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration fungerar.

  Använd våra e-tjänster

  Preliminär inkomstdeklaration
 • Jag har startat ett företag. Hur betalas mina socialavgifter om jag har F‑skatt?
  Du betalar själv dina socialavgifter som egenavgifter och allmän löneavgift om du bedriver näringsverksamheten aktivt. Det vill säga om du i princip ägnar dig åt ditt företag minst en tredjedel av den normala arbetstiden för en heltidsanställd. Även vissa näringsidkare som har särskild A-skatt betalar själva sina socialavgifter, främst delägare i handelsbolag. Avgifterna ingår i den preliminärt debiterade F-skatten eller särskilda A‑skatten. Denna beräknas utifrån dina uppgifter i den skatte- och avgiftsanmälan du gör när du startar ditt företag. Den preliminära skatten kan ändras när som helst under året genom att du lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration. F-skatten ska betalas in, tillsammans med övriga skatter och avgifter, till ett särskilt bankgirokonto, bg: 5050-1055. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar moms på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor, gäller särskilda regler. Det räcker alltså inte att betala på banken på förfallodagen. Läs mer om F-skatt i broschyren F-skatt för företagare (SKV 432) samt ansök om att bli godkänd för F-skatt på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620). Information om egenavgifter och procentsatser hittar du på sidan Socialavgifter för inkomståret. Mer om företagande hittar du på webbplatsen verksamt.se.
 • Vem kan bli godkänd för F-skatt och vad innebär det?
  Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt. Om du visar med ett registerutdrag att du är godkänd för F-skatt eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande, ska utbetalaren inte dra skatt eller betala socialavgifter. Om du hänvisar till ett godkännande för F-skatt i en uppenbar anställning är utbetalaren skyldig att skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du
  • bedriver näringsverksamhet
  • avser att bedriva näringsverksamhet
  • har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.
  Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan om din anställning kan du bli godkänd för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Ett handelsbolag kan också bli godkänt för F-skatt. Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt inte vara godkänd för F-skatt utan i stället betala särskild A-skatt, SA-skatt. F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner, gäller särskilda regler. Om dina inkomster under året förändras ska du för ändring av F-skatten i vissa fall lämna en preliminär inkomstdeklaration till ditt skattekontor. Om du har ett säsongsföretag kan du få betala F-skatt bara under den period som verksamheten pågår. Du kan få ditt godkännande för F-skatt återkallat om du missbrukar det, inte redovisar och betalar dina skatter och avgifter eller inte lämnar din inkomstdeklaration. Ansök om att bli godkänd för F-skatt på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620).Läs mer om att bedriva verksamhet på Verksamts webbplats.
 • När ska jag betala F-skatten?
  F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor, gäller särskilda regler.Mer information hittar du i broschyren Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409).
Skatteverket

Till toppen