På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Vinstmarginalbeskattning - begagnade varor m.m.

Om du säljer begagnade varor m.m. kan du i vissa fall välja att beräkna momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, i stället för enbart på försäljningspriset.

Vad är vinstmarginalbeskattning?

Om du säljer begagnade varor m.m. kan du i vissa fall välja att beräkna momsen på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris, i stället för enbart på försäljningspriset. Metoden kallas vinstmarginalbeskattning (VMB) och tillämpas av EU-länder.

Som säljare är du inte tvungen att tillämpa VMB vid varje försäljning utan du har alltid rätt att lägga på moms enligt de allmänna reglerna.

Vilka varor får du sälja med VMB?

Du får bara använda VMB om du säljer:

 • Begagnade varor
 • Konstverk
 • Samlarföremål
 • antikviteter.

Begagnade varor

Varan måste vara begagnad när du köper den. Den måste vara lämplig för fortsatt användning, i befintligt skick eller efter reparation. I och med att den varit i bruk anses den som begagnad även efter rengöring, reparation eller restaurering.

Bär, svamp, hobbytillverkade slöjdalster m.m. anses alltså inte som begagnade varor.

Undantag

Som begagnade varor anses  i detta sammanhang inte:

 • Fastigheter
 • Vissa guldföremål
 • Oinfattade ädelstenar.

Konstverk

Med konstverk avses följande:

 • Tavlor och konstgrafiska blad m.m. (KN-nummer 9701 eller 9702 00 00).
 • Skulpturer och avgjutningar av skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar (KN-nummer 9703 00 00).
 • Handvävda tapisserier (KN-nummer 5805 00 00) och väggbonader, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar (KN-nummer 6304 00 00).

Definitionerna för konstverk och samlarföremål är knutna till KN-nummer (kombinerade nomenklaturen) som används vid internationell handel. På Tullverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka varor som tillhör ett visst KN-nummer.

Samlarföremål

Med samlarföremål avses följande:

 • Frimärken, beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade eller inte avsedda som lagliga betalningsmedel (KN-nummer 9704 00 00).
 • Samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse (KN-nummer 9705 00 00).

Antikviteter

Med antikviteter avses varor som är mer än 100 år gamla och som inte är konstverk eller samlarföremål.

Inköpta inom EU utan moms

Om du köpt varan inom EU:s momsområde får du använda VMB i följande fall:

 • Säljaren är inte näringsidkare, t.ex. en privatperson.
 • Säljaren är en näringsidkare från Sverige eller ett annat EU-land som själv har tillämpat VMB vid sin försäljning.
 • Varan är inte en omsättningstillgång hos säljaren, som är en näringsidkare. Försäljningen till dig var undantagen från moms därför att säljaren inte hade rätt till avdrag eller återbetalning av moms vid sitt förvärv.
 • Varan är ett konstverk och säljaren är upphovsmannen eller dennes dödsbo.
 • Varan är en anläggningstillgång hos säljaren, som är en näringsidkare i ett annat EU-land. Säljaren ska inte ta ut moms därför att dennes omsättning är lägre än gränsen för redovisningsskyldighet för moms i det landet.

Anläggnings- eller omsättningstillgång?

Anläggningstillgångar är avsedda att användas under flera år i ett företag, t. ex maskiner och bilar.

Omsättningstillgångar är avsedda att säljas, t.ex. varulager.

Om säljaren debiterat moms på fakturan när du köpte varan får du alltså inte använda VMB när du säljer varan.

Om du återtar en vara i så nära anslutning till försäljningen att kunden får en ny vara eller får tillbaka hela betalningen har du inte köpt en begagnad vara. Den återtagna varan ska anses som en ny vara vid nästa försäljning.

VMB efter Skatteverkets beslut

Du behöver inte ansöka om att få använda VMB i de fall som beskrivits ovan. Om du som återförsäljare begär det kan du även få använda VMB för

 • konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerar eller
 • konstverk som du köper från upphovsmannen eller dennes dödsbo.

Skatteverkets beslut om detta gäller till utgången av andra året efter beslutet. Ett beslut om VMB hindrar inte att du i vissa fall använder de allmänna reglerna för momsredovisning.

Beskattningsunderlag

Huvudregeln är att beskattningsunderlaget beräknas enligt bestämmelserna för normal VMB. Om vissa förutsättningar är uppfyllda får du använda förenklad VMB.

Normal VMB

Vinstmarginalen vid normal VMB är skillnaden mellan en varas försäljningspris och dess inköpspris. Man räknar fram vinstmarginalen för varje vara för sig.

I inköpspriset ska du räkna in alla kostnader för inköpet utom eventuell ränta. Du ska räkna in ersättningen till leverantören men inte till t.ex. annan fraktförare. Reparationskostnader ska inte inräknas i inköpspriset.

Beskattningsunderlaget, dvs. det värde som momsen ska beräknas på, är 80 procent av vinstmarginalen vid skattesatsen 25 procent. Det är enklare att beräkna momsen till 20 procent¹ av vinstmarginalen. Beloppet blir detsamma.

Exempel 1
Ett företag köper in en begagnad vara från en privatperson för 900 kr och säljer den vidare för 1000 kr. Vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms beräknas på följande sätt.

Exempel vinstmarginalberäkning
Uträkning Belopp
Vinstmarginal (1 000 kr – 900 kr) 100 kr
Beskattningsunderlag (80 % av 100 kr) 80 kr
Utgående moms (25 % av 80 kr) 20 kr

Vid skattesatsen 25 procent kan momsen också beräknas till 20 procent av vinstmarginalen (inklusive moms).

Om du säljer en vara med förlust (inköpspriset är större än försäljningspriset) uppkommer ingen vinstmarginal. Försäljningen beskattas inte men du får inte heller räkna av förlusten mot vinst vid annan försäljning.

Förenklad VMB

När inköpspriset eller försäljningspriset inte är känt för den enskilda varan får du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller när varor köps eller säljs i klump, t.ex. en frimärkssamling eller en låda böcker. Förenklad VMB får inte användas för motorfordon.

Om du ska använda förenklad VMB för vissa varor beräknar du vinstmarginalen sammantaget för dessa varor under en hel redovisningsperiod. Alla varor som beräknas sammantaget måste ha samma skattesats. Vinstmarginalen är den sammanlagda försäljningssumman minskad med den sammanlagda inköpssumman under den aktuella redovisningsperioden.

Exempel 2

Exempel förenklad vinstmarginalberäkning
Uträkning Belopp
Försäljning av frimärken under januari 10 000 kr
Inköp av frimärken under januari 8 000 kr
Vinstmarginal (10 000 kr – 8 000 kr) 2 000 kr
Beskattningsunderlag (80 % av 2 000 kr) 1 600 kr
Utgående moms (25 % av 1 600 kr) 400 kr

Vid skattsatsen 25 procent kan momsen också beräknas till 20 procent av vinstmarginalen (inklusive moms).

Exempel 3

Exempel förenklad vinstmarginalberäkning
Uträkning Belopp
Försäljning av böcker år 2005 45 000 kr
Inköp av böcker år 2005 35 000 kr
Vinstmarginal (45 000 kr – 35 000 kr) 10 000 kr
Beskattningsunderlag (94,34 % av 10 000 kr) 9 434 kr
Utgående moms (6 % av 9 434 kr) 566 kr

Vid skattesatsen 6 procent kan momsen också beräknas till 5,66 procent av vinstmarginalen (inklusive moms).

Förenklad VMB innebär att förlust för en vara kvittas mot vinst för en annan vara inom varje redovisningsperiod. Det är emellertid endast tillåtet att kvitta vinster mot förluster för varor som beskattas med samma skattesats.

Om inköpspriset för varor med samma skattesats överstiger försäljningspriset i en redovisningsperiod får du lägga underskottet till inköpsprisen under en efterföljande period.

Begagnade motorfordon

VMB gäller även för handel med begagnade motorfordon. Som motorfordon räknas enligt lagen om vägtrafikdefinitionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster personbilar, lastbilar, bussar motorcyklar och mopeder. Vid handel med andra EU-länder kan ett motorfordon som anses begagnat i Sverige anses vara ett nytt transportmedel. Då får VMB inte användas.

Om du handlar med begagnade bilar och motorcyklar och vill använda VMB är det särskilt viktigt att du kan styrka vem säljaren är. Du ska också kunna styrka att säljaren inte är näringsidkare, eller att det är en näringsidkare som hade rätt att tillämpa VMB vid försäljningen. Skatteverket har i ett ställningstagande den 21 december 2010länk till annan webbplats redogjort för vilka krav som ställs.

Förenklad VMB får inte användas vid handel med begagnade motorfordon. Bilskrotningsföretag som köpt motorfordonet i syfte att sälja det i delar kan däremot använda förenklad VMB.

Vinstmarginal

Du får inte räkna in reparationskostnader för det begagnade fordonet i inköpspriset när du beräknar vinstmarginalen. Du har i de flesta fall rätt att enligt de allmänna reglerna dra av den moms som du betalar på reparationer och reservdelar.

Om du återtar ett fordon

Om du pga. bristande betalning återtar ett begagnat fordon som du sålt på avbetalning med äganderättsförbehåll kan VMB tillämpas när du säljer fordonet nästa gång. Inköpspriset blir då lika med bilens restvärde. Inköpspriset kan också beräknas som ditt ursprungliga inköpspris minus vad din kund betalat, plus vad du återbetalat till din kund och den tänkta vinstmarginalen vid försäljningen till samma kund. Den tänkta vinstmarginalen har ju redan beskattats.

Exempel 4

Exempel vinstmarginalberäkning begagnat motorfordon
Uträkning Belopp
Försäljningspris 110 000 kr
Inköpspris 100 000 kr
Tänkt vinstmarginal 10 000 kr
Kunden har betalat 50 000 kr
Skuld 60 000 kr
Bilens restvärde 90 000 kr
Återbetalt till kunden 30 000 kr

Inköpspriset vid nästa försäljning kan beräknas till: 100 000 kr - 50 000 kr + 30 000 kr + 10 000 kr = 90 000 kr.

Kombinera olika metoder?

Det är tillåtet att under en redovisningsperiod samtidigt tillämpa de allmänna bestämmelserna för beräkning av moms, normal VMB och förenklad VMB.

Om 75 procent av inköpen eller försäljningen under en period sker på sådant sätt att det inte går att fastställa vinstmarginalen för varje vara får du använda förenklad VMB för alla varor under den perioden.

Handel med andra EU-länder

Du kan tillämpa VMB vid försäljning

 • i Sverige av varor som du köpt i Sverige eller i ett annat EU-land
 • till ett annat EU-land av varor som du köpt i Sverige eller i ett annat EU-land.

Om någon åberopar sitt VAT-nummer

Om den utländske köparen åberopar sitt VAT-nummer ska du tillämpa reglerna för unionsinterna försäljningar. Du ska därmed inte debitera svensk moms men du måste lämna uppgift om värdet i en periodisk sammanställning. För köparen blir det ett unionsinternt förvärv.

Om du själv har åberopat ditt VAT- nummer vid köp från en företagare i ett annat EU -land ska du redovisa inköpet som ett unionsinternt förvärv. Du får då inte använda VMB när du senare säljer varan.

Nya transportmedel

Vid handel mellan EU-länder gäller särskilda regler för nya transportmedel. Med detta menas t.ex. bilar och bussar som säljs inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller som har körts högst 600 mil. Här kan VMB inte användas, då fordonen inte anses vara begagnade när de säljs.

Dessa regler gäller inte för handel med bilar inom Sverige.

Export och import

Du ska inte tillämpa VMB vid export, det vill säga försäljning till länder utanför EU. Export är undantagen från moms.

Du får inte använda VMB för begagnade varor som du importerat, d.v.s. köpt från ett land utanför EU, utan ska redovisa moms enligt de allmänna bestämmelserna.

Läs mer om hur beskattningsunderlaget beräknas vid import under Moms vid handel med länder utanför EU.

Skatteverket kan däremot efter ansökan besluta att du som återförsäljare får använda VMB vid försäljningen av konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerat. Utan ett sådant beslut får du inte använda VMB vid försäljningen.

Om du enligt ett sådant beslut har rätt att använda dig av VMB vid försäljningen saknar du rätt att göra avdrag för momsen som ska redovisas vid importen. Momsen ingår istället i inköpskostnaden vid beräkningen av vinstmarginalen när du säljer varan.

Även om ett sådant beslut har fattats får du tillämpa de allmänna reglerna vid försäljning av de importerade varorna. Om du väljer att tillämpa de allmänna reglerna har du avdragsrätt för den moms du redovisar vid importen, men avdrag får i dessa fall först göras i den redovisningsperiod som den importerade varan säljs i.

Faktura

När du använder VMB (vinstmarginalbeskattning) vid försäljning av begagnade varor m.m. får du inte ange något momsbelopp på fakturan till kunden. Kunden har heller ingen avdragsrätt för moms när du som säljare använt VMB.

I fakturan ska du skriva något av följande:

 • "Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor"
 • "Vinstmarginalbeskattning för konstverk"
 • "Vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter"

Bokföring

Om du samtidigt använder VMB och de allmänna bestämmelserna måste du särskilja de olika transaktionerna i dina räkenskaper. Det gäller även för dig som använder normal VMB och förenklad VMB. Du måste alltså redovisa mer detaljerat än vad som krävs enligt bokföringslagen och god redovisningssed.

Beskattningsunderlaget vid normal VMB utgörs av vinstmarginalen för varje enskild vara. Detta innebär att varan måste kunna identifieras, så att man säkert kan veta att inköpspriset och försäljningspriset gäller just den varan. Vissa varor kan identifieras genom att de är unika eller genom att de har ett registreringsnummer eller tillverkningsnummer. I annat fall måste de märkas.

Deklarera momsen

Vid momsredovisningen i momsdeklarationen ska du redovisa underlaget för VMB för sig.

Exempel 5
Beloppen från exempel 1 ovan ska redovisas enligt nedanstående tabell.

Redovisning av beloppen från exempel 1
Ruta Uträkning Belopp
07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning 80 kr
10 Utgående moms 25 % 20 kr

Läs mer

¹Det matematiska sambandet mellan skattesats i procent (s) och marginalprocent (m) är m = s/(100+s)

Vinstmarginalbeskattning - begagnade varor
Skatteverket

Till toppen