På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Periodisk sammanställning för varor och tjänster

Du kan lämna den periodiska sammanställningen elektroniskt eller på papper.

I den periodiska sammanställningen ska du rapportera:

 • Värdet av varor som du säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde, när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land och köparen har åberopat sitt VAT nummer.  
 • Värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare när köparen finns i ett annat land EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.
 • Värdet av vidareförsäljning av varor vid så kallad trepartshandel inom EU.

Läs mer om vilka uppgifter du ska lämna i den periodiska sammanställningen i broschyren Moms vid utrikeshandel SKV 560.

Hur ska du lämna sammanställningen?

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på något av följande sätt.

 • Elektroniskt: Använd Skatteverkets e-tjänst Periodisk sammanställning eller filöverföringstjänsten (om du ska lämna många uppgifter). Det går att använda dem utan att i förväg anmäla vem som är uppgiftslämnare. Uppgiftslämnaren måste dock logga in med e-legitimation.
 • På papper: Använd blankett SKV 5740 som du kan beställa via Skatteverkets beställningstjänst eller Servicetelefonen. Du kan också hämta blanketter på närmaste servicekontor. Om du lämnar blanketten i rätt tid får du normalt en ny blankett hemskickad nästa redovisningsperiod. Det är dock alltid ditt eget ansvar att skicka in en sammanställning för rätt period, även om du inte fått någon blankett hemskickad. Skatteverket skickar vanligen inte ut blanketter utifrån uppgifterna du lämnat i din momsdeklaration.

Vilket datum ska du senast lämna sammanställningen?

Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter en period (månad eller kvartal):

 • pappersredovisning: senast den 20
 • elektronisk redovisning: senast den 25.

Om den periodiska sammanställningen kommer in för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kr. Även om du har fått en blankett hemskickad ska du bara lämna periodisk sammanställning när du sålt varor och/eller tjänster som ska rapporteras.

Redovisa per månad eller kvartal?

Du ska lämna en sammanställning för

 • varor varje kalendermånad
 • tjänster varje kalenderkvartal
 • både varor och tjänster varje kalendermånad.

Byta redovisningsperiod

Du kan i vissa fall byta till en annan redovisningsperiod än vad som framgår av avsnittet Redovisa per månad eller kvartal. Nedan kan du läsa om i vilka fall du kan byta. Tänk på att ansöka om ett byte i god tid.

Varor – byte från månad till kvartal

Om du säljer varor och vill lämna en periodisk sammanställning varje kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Följande villkor gäller för att du ska få byta till redovisning per kvartal:

 • Du får inte ha sålt eller överfört varor till andra EU-länder för mer än 500 000 kr exklusive moms under det kvartal du ansöker eller något av de fyra föregående kvartalen. Så fort försäljningen överstiger maxbeloppet upphör beslutet att gälla. Du måste då lämna uppgifterna för den eller de månader som passerats senast den 20 i månaden efter den månad då beloppet överskreds (eller den 25 vid elektronisk redovisning).
 • Det får inte finnas något annat skäl till att du måste lämna en periodisk sammanställning varje månad. Exempel på ett annat skäl är brister i din redovisning eller betalning av skatt som har betydelse för kontrollen av handeln med andra EU-länder.

När Skatteverket har beslutat att du får byta redovisningsperiod börjar du ditt nya sätt att lämna sammanställningar från och med det första kalenderkvartalet efter det kalenderkvartal då Skatteverket beviljade din ansökan. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar att du får byta period, börjar du rapportera varje kvartal från och med april samma år. Du ansöker om bytet elektroniskt eller på blankett SKV 4853

Varor – byte från kvartal till månad

Om du säljer varor och har ett beslut om att få redovisa per kvartal kan du ansöka om att få redovisa per månad i stället. Du ansöker genom att lämna in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Ett beslut om månadsredovisning gäller omedelbart. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar om månadsredovisning ska du lämna periodiska sammanställningar månadsvis för januari, februari respektive mars.

Tjänster – byte från kvartal till månad

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till andra EU-länder är att du ska lämna den periodiska sammanställningen kvartalsvis. Du kan dock ansöka om att få redovisa månadsvis. Du ansöker genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Ett beslut om månadsredovisning gäller omedelbart. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar om månadsredovisning ska du lämna periodiska sammanställningar månadsvis för januari, februari respektive mars.

Tjänster – byte från månad till kvartal

Om du säljer tjänster och har fått ett beslut om att få redovisa månadsvis och vill lämna en periodisk sammanställning per kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Det får dock inte finnas något skäl som gör att du måste lämna en periodisk sammanställning varje månad. Ett sådant skäl kan vara brister i din redovisning eller betalning av skatt som har betydelse för kontrollen av handeln med andra EU-länder. Exempel: Den 3 mars begär du att få ändra perioden till kvartal, men du uppger inget datum då du vill börja redovisa på det nya sättet. Skatteverket kommer då att besluta att du ska börja redovisa varje kvartal från och med april samma år. Förutsättningen är att du redan har hunnit lämna en sammanställning för någon av månaderna i det innevarande kvartalet.

Ansök om bytet genom skicka en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Varor och tjänster – byte från månad till kvartal

Om du säljer både varor och tjänster och vill lämna en periodisk sammanställning per kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Samma regler gäller då som om du vill lämna sammanställningen för varor per kvartal. Läs mer under Varor – byte från månad till kvartal.

Varor och tjänster – byte från kvartal till månad

Om du säljer både varor och tjänster och har ett beslut om att få redovisa varje kvartal men i stället vill lämna en periodisk sammanställning per månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Ett beslut om byte gäller direkt. Exempel: Om Skatteverket beslutar om ändringen den 3 mars ska du lämna en sammanställning för januari, en för februari och en för mars samma år. Du ansöker om bytet genom att skicka en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Om ditt tjänsteföretag även börjar sälja varor

Om du säljer tjänster, lämnar en periodisk sammanställning varje kvartal och börjar sälja varor också ska du normalt byta till redovisning per månad. Eftersom redovisning per kvartal alltid innebär kalenderkvartal ska du t.ex. börja redovisa varje månad redan från och med januari, även om du börjar sälja varor först i mars.

Om du senare återgår till att bara sälja tjänster, kan du byta tillbaka till redovisning per kvartal. Du kan dock inte byta tillbaka tidigare än fyra kvartal efter att du bytt. Det innebär följande: Om du övergår till redovisning per månad från och med januari 2015 kan du byta till redovisning per kalenderkvartal tidigast från och med april 2016.

Du kan redovisa per kvartal även om du säljer både varor och tjänster, under förutsättning att din omsättning inte överstiger 500 000 kronor per kvartal exklusive moms. Då gäller samma regler som om du bara säljer varor. Läs mer under Varor – byte från månad till kvartal.

Periodisk sammanställning för varor och tjänster
Skatteverket

Till toppen