På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

MOSS – redovisning av moms på elektroniska tjänster

Regler för omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU finns sedan 1 januari 2015. För att underlätta redovisningen av moms från denna omsättning finns en e-tjänst.

Via e-tjänsten kan du redovisa och betala moms till Skatteverket avseende nämnda tjänster. Skatteverket distribuerar sedan momsen till de länder där köparen finns. Tjänsten är frivillig och kallas Mini One Stop Shop (MOSS).

Mini One Stop Shop (MOSS)

Om du vill använda tjänsten ska du göra det för all försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till köpare som inte är näringsidkare och som finns i andra EU-länder där du inte är etablerad som säljare.

Om du inte vill använda tjänsten måste du registrera dig för moms i varje land du säljer i. Du kan inte välja att använda både MOSS och registrera dig för moms i köparens land.

Registrering till MOSS

Om du för första gången säljer tjänster som kan omfattas av MOSS kan du använda MOSS från dagen för din första försäljning. Du måste i så fall registrera dig hos Skatteverket senast den 10:e i månaden efter den månad då försäljningen startade. Om du till exempel gör din första försäljning den 8 januari så kan du använda MOSS från det datumet under förutsättning att du har registrerat dig senast den 10 februari. Registrerar du dig senare än den 10 februari gäller registreringen för MOSS från närmast följande kvartal, det vill säga den 1 april. Om du har ett deklarationsombud kan ombudet göra registreringen och deklarera moms för dig i MOSS.

Deklaration och betalning

Du som är registrerad till MOSS lämnar din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration. Några ändringar med anledning av MOSS kommer därför inte att göras i den vanliga momsdeklarationen.

I MOSS-deklarationen redovisar du din omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till kunder i andra EU-länder. MOSS omfattar endast omsättning till privatpersoner och andra som inte är näringsidkare. Omsättning till företag omfattas alltså inte. Din omsättning av varor samt övriga typer av tjänster omfattas inte heller av MOSS. Dessa omsättningar redovisar du i den vanliga momsdeklarationen.

Många av EU:s medlemsländer har en omsättningströskel för små företag som innebär att försäljningar under tröskelvärdet är skattebefriade. Dessa tröskelvärden gäller inte för dig som ska redovisa moms inom ramen för MOSS, det vill säga du är skyldig att redovisa skatt från första kronan oavsett i vilket land du har sålt dina tjänster.

Beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor. Har du tillhandahållit tjänster i annan valuta än euro, ska du räkna om beloppet till euro när du redovisar i MOSS-deklarationen. Du ska använda den växelkurs som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller för den sista dagen av den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Lämna in deklarationen senast 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. Du lämnar den för varje kalenderkvartal. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Betalningen av momsen ska ha kommit in till Skatteverkets konto senast samma dag.

Du måste lämna in en deklaration även om du inte haft några försäljningar under kvartalet. Du lämnar då in en noll-deklaration.

Eftersom beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro ska även din betalning av momsen göras i euro. Betalningen görs via internationell betalning (EU-betalning) till Skatteverkets valutakonto i euro. Valutakontots IBAN och BIC samt den betalningsreferens du ska ange framgår av den kvittens du får när deklarationen lämnats via Skatteverkets e-tjänst.

Försäljning till köpare på Åland

Om du är registrerad till MOSS i Sverige och säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till köpare som inte är näringsidkare och som finns på Åland, gäller särskilda regler för din redovisning och betalning av moms. För dessa försäljningar lämnar du din deklaration, samt betalar momsen, via Finlands särskilda e-tjänst. För att kunna lämna din redovisning i e-tjänsten behöver du ett så kallat Katso-ID. Du hittar mer information på den finska skattemyndighetens webbplats.

E-tjänsten

Du lämnar in din deklaration i Skatteverkets e-tjänst. Det gör du antingen genom att mata in uppgifterna i deklarationen, eller genom filuppladdning då du laddar upp deklarationsuppgifterna direkt i e-tjänsten. Filen du laddar upp ska vara en semikolonseparerad fil. Det kommer inte att vara möjligt med så kallad batch-uppladdning, det vill säga att samtidigt ladda upp uppgifter för flera företag.

Uppgifter i deklarationen

För varje land som du har sålt tjänster i ska du redovisa:

 • det sammanlagda värdet av ersättningar för de tjänster som omfattas av ordningen
 • det sammanlagda skattebeloppet fördelat efter skattesatser.

Du ska även redovisa det totala skattebeloppet för alla dina försäljningar som omfattas av MOSS under perioden.

Du drar inte av din ingående moms i den särskilda momsdeklarationen för MOSS. Har du rätt till avdrag för ingående moms för inköp gjorda i Sverige gör du avdrag i den vanliga momsdeklarationen. Du som har rätt att få tillbaka ingående moms för inköp i andra EU-länder ansöker om detta enligt det elektroniska förfarande som finns för återbetalning av moms inom EU.

De tjänster som du redovisar i den särskilda momsdeklarationen för MOSS ska inte redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

Räkenskaper

Du måste i dina räkenskaper ha ett underlag för de försäljningar som omfattas av MOSS. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att skattemyndigheten i det land där köparen finns ska kunna avgöra om uppgifterna i din MOSS-deklaration är korrekt redovisade.

Vilka uppgifter?

 • Landet till vilket ditt tillhandahållande av tjänsten görs, det vill säga landet där din kund finns.
 • Typ av tjänster som du tillhandahållit.
 • Datum för tillhandahållandet av tjänsten.
 • Beskattningsunderlag med angivande av den valuta som används.
 • Senare ökningar eller minskningar av beskattningsunderlaget.
 • Tillämpad momssats.
 • Momsbelopp som ska betalas med angivande av den valuta som används.
 • Datum och belopp för mottagna betalningar.
 • Eventuella förskottsbetalningar innan tillhandahållandet av tjänsterna görs.
 • Om faktura utfärdas, de uppgifter som fakturan innehåller.
 • Kundens namn, om du känner till detta.
 • De uppgifter som används för att fastställa var kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Hur länge?

Du måste bevara räkenskaperna i tio år efter den 31 december det år då du sålde tjänsten. Detta oavsett om du upphört att använda MOSS eller inte.

Hur ska skattemyndigheterna ges tillgång till mina räkenskaper?

På begäran från Skatteverket eller skattemyndigheten i köparens land måste du utan dröjsmål göra de uppgifter i räkenskaperna som anges ovan tillgängliga på elektronisk väg.

MOSS – redovisning av moms på elektroniska tjänster
Skatteverket

Till toppen