På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Moms vid varuhandel med EU-länder

Momsreglerna för varuhandel med andra EU-länder är komplicerade. För att hjälpa dig att göra rätt vill vi kortfattat informera dig om vilka regler som gäller vid varuhandel och var det är vanligast att man gör fel.

Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder

Med EU-länder menar vi länder inom EU:s mervärdesskatteområde. Huvudregeln är att du ska lägga moms på försäljningen när du säljer en vara som finns i Sverige och transporteras till en köpare i ett annat EU-land.

Du får dock sälja utan moms till en köpare i ett annat EU-land om köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och åberopar detta momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Köparen ska då redovisa momsen i det andra landet. Värdet av varuleveransen ska du redovisa i ruta 35 (Försäljning av varor till ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Du måste även kunna visa att varan har transporterats till ett annat EU-land. Du kan enkelt kontrollera om ett momsregistreringsnummer är giltigt under

Lämna en periodisk sammanställning

Har du sålt varor momsfritt därför att en köpare i ett annat EU-land åberopat sitt momsregistreringsnummer?

Då ska du varje månad lämna uppgift till Skatteverket om värdet av dessa varuleveranser i en periodisk sammanställning. Du kan ansöka om att få lämna den periodiska sammanställningen varje kalenderkvartal i stället för månad. Lämna sammanställningen via e-tjänsten Periodisk sammanställning eller på blankett SKV 5740.

Du kan beställa blanketter för periodiska sammanställningar via någon av nedanstående länkar.

Ny företagare? Tips!

Du vet väl om att du kan få mer information om du går på en av våra informationsträffar?

Här hittar du våra kostnadsfria informationsträffar »

Sälja varor till ej momsregistrerade köpare i annat EU-land

Vid försäljning av varor till privatpersoner eller andra ej momsregistrerade köpare i annat EU-land, när varan transporteras dit från Sverige, är utgångspunkten att du ska lägga på moms. Det finns dock särskilda regler vid sådan försäljning, läs mer i broschyren moms vid utrikeshandel SKV 560.

Köpa varor från andra EU-länder

Du kan själv köpa varor utan utländsk moms från företagare i ett annat EU-land om varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land och du uppger ditt giltiga momsregistreringsnummer till säljaren. Det är du själv som ska beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration. Den här formen av omvänd skattskyldighet kallas ofta för unionsinternt förvärv.

Du ska redovisa värdet av inköpen i ruta 20 (Inköp av varor från ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Den utgående momsen ska du beräkna själv och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32 (beroende på skattesats). Du har avdragsrätt enligt de allmänna bestämmelserna. Du måste själv redovisa svensk moms även om säljaren har tagit ut moms i det andra EU-landet.

Trepartshandel

Om du är mellanman vid så kallad trepartshandel gäller särskilda regler för din momsredovisning. Med trepartshandel menas att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna är momsregistrerade i varsitt EU-land. 

Som mellanman, B, ska du inte redovisa inköpet som ett unionsinternt förvärv om du kan visa att inköpet gjorts för en försäljning till C. Som mellanman får du sälja varan utan moms till C, som åberopar sitt giltiga momsregistreringsnummer.  

I fakturan till C ska du ange ditt och köparens (C:s) momsregistreringsnummer och att det är fråga om trepartshandel. 

I momsdeklarationen ska du redovisa inköpet i ruta 37: "Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel". Försäljningen ska du redovisa i ruta 38: "Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel". Du ska också lämna uppgifter i periodisk sammanställning.

Lista över vanliga fel

Här kan du själv kontrollera att ditt företag inte gör något av de vanligaste felen.

Har du lämnat periodisk sammanställning?

Du måste lämna uppgifter i en periodisk sammanställning om försäljningar du gjort momsfritt därför att köparen i ett annat EU-land åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer. Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av en period (månad eller kvartal) när du sålt en vara eller en tjänst som ska rapporteras. Lämnar du sammanställningen elektroniskt ska den ha kommit in senast den 25 i samma månad.

Blanketten (SKV 5740) får du i vissa fall automatiskt, men din uppgiftsskyldighet är inte beroende av om du har fått en blankett. Du måste själv beställa en blankett om du inte har fått någon och inte har lämnat uppgifterna via Skatteverkets e-tjänst. Även du som lämnar Intrastatuppgifter till Statistiska centralbyrån måste lämna periodisk sammanställning.

Har du kontrollerat din kunds momsregistreringsnummer?

Det är viktigt att du kontrollerar din kunds momsregistreringsnummer. Du kan bli skyldig att betala svensk moms om du har sålt en vara utan svensk moms och det senare visar sig att köparen inte har haft ett giltigt momsregistreringsnummer vid leveransen och du inte på annat sätt kan visa att köparen ska beskattas för inköpet. Läs mer hur du kontrollerar momsregistreringsnummer under "Kontrollera köparens momsregistreringsnummer".

Har du redovisat varuinköp från annat EU-land?

I ruta 20 i momsdeklarationen ska du redovisa dina inköp av varor från ett annat EU-land. Den utgående momsen ska du redovisa i ruta 30, 31 eller 32.

Om du köper in varor som mellanman i så kallad trepartshandel ska du redovisa inköpen i ruta 37. Din vidareförsäljning ska redovisas i ruta 38. Du ska inte redovisa någon utgående eller ingående moms. Vidareförsäljningen ska även redovisas i periodisk sammanställning i kolumnen "Värde av trepartshandel per köpare/mottagare".

Har du meddelat ditt nya momsregistreringsnummer till din leverantör i ett annat EU-land?

Om ditt företag har ombildats och fått ett nytt organisationsnummer får det också ett nytt momsregistreringsnummer. Du måste då meddela ditt nya momsregistreringsnummer till dina leverantörer i andra EU-länder.

Har din leverantör i ett annat EU-land angett ditt momsregistreringsnummer felaktigt?

En säljare i ett annat EU-land som inte anger ett giltigt momsregistreringsnummer riskerar att få betala moms på försäljningen där. Du är ändå skyldig att redovisa och betala moms i Sverige.

Har du redovisat i rätt ruta?

Du kan ha redovisat rätt belopp men i fel ruta. Läs mer om vad som ska redovisas i vilken ruta i momsdeklarationen här.

Läs mer om hur du fyller i den periodiska sammanställningen på rätt sätt i broschyren Moms vid utrikeshandel SKV 560 via länken på webbplatsen. Kontakta gärna Skatteverket om du är osäker på hur du ska fylla i din momsdeklaration eller periodiska sammanställning.

Moms vid EU-handel
Skatteverket

Till toppen