På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Momsregler för utländska företagare i Sverige

Här kan du läsa om vem som räknas som utländsk företagare, vilka av dessa som är skyldiga att betala moms och hur registrering och redovising går till.

Vem är utländsk företagare?

En utländsk företagare är en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige. För att räknas som utländsk företagare får näringsidkaren inte heller ha ett fast etableringsställe i Sverige eller - om det gäller en fysisk person - vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Definitionen innebär att utländska juridiska personer med fast etableringsställe i Sverige, inte anses vara utländska företagare.

Vid bedömningen av vem som är skattskyldig för en försäljning kan ett företag som har säte utomlands och ett fast etableringsställe i Sverige, jämställas med ett utländskt företag under viss förutsättningar. Läs mer om detta nedan under omvänd skattskyldighet.

Vem är skattskyldig till moms i Sverige? 

För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder (vara skattskyldig) krävs att dessa förutsättningar är uppfyllda:

  • Du omsätter (säljer) varor eller tjänster.
  • Varorna eller tjänsterna är momspliktiga.
  • Omsättningen görs av dig i egenskap av beskattningsbar person.
  • Omsättningen sker inom Sverige.

Du är även skattskyldig i vissa andra fall, till exempel om du gör unionsinterna förvärv eller vid import.

När du som är utländsk företagare säljer varor eller tjänster i Sverige (omsättning sker i Sverige) till köpare som inte är momsregistrerade (exempelvis privatpersoner i Sverige) är det du som är skattskyldig för denna försäljning.

Omvänd skattskyldighet  

När du säljer skattepliktiga varor eller tjänster i Sverige, och köparen är momsregistrerad i Sverige, gäller i de flesta fall omvänd skattskyldighet. Det innebär att det är köparen som är skattskyldig och inte du som säljare. Även företagare som har säte i utlandet men ett fast etableringsställe i Sverige ska jämställas med utländsk företagare vid bedömningen av skattskyldigheten, om företagarens försäljning görs utan medverkan av det svenska fasta etableringsstället.  Även i sådana fall gäller alltså i de flesta fall omvänd skattskyldighet vid försäljning till i Sverige momsregistrerade köpare.

Undantag från den omvända skattskyldigheten

Du ska inte tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning av tjänster som avser tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, pedagogiska, vetenskapliga, av underhållningskaraktär och liknande evenemang. Du ska inte heller tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning av personbefordran (där skattesatsen är 6 procent) eller av restaurang- eller cateringtjänster samt vid korttidsuthyrning av transportmedel eller uthyrning av verksamhetslokal.

Vem ska vara momsregistrerad i Sverige?

Om du är skattskyldig till moms i Sverige måste du vara momsregistrerad här.

Även om du inte är skattskyldig till moms i Sverige ska du vara momsregistrerad här om du har rätt till återbetalning av ingående moms och ansökan om återbetalning inte ska göras genom ett elektroniskt förfarande.

Om du är etablerad utanför EU gäller dock att du inte ska vara registrerad här om du har återbetalningsrätt på grund av verksamhet utomlands eller på grund av försäljning med omvänd skattskyldighet i Sverige.

Oavsett om du är etablerad inom EU eller utanför EU ska du vara registrerad här om du gör ett unionsinternt förvärv i Sverige som är undantaget från skatteplikt på grund av att du skulle haft återbetalningsrätt av hela skatten på förvärvet. Trots att förvärvet är undantaget från skatteplikt så ska inköpsbeloppet redovisas i momsdeklarationen.

Frivillig momsregistrering

Du som är en utländsk beskattningsbar person och säljer varor i Sverige med omvänd skattskyldighet har möjlighet att frivilligt registrera dig som skattskyldig för denna försäljning. Härigenom får du möjlighet att begära avdrag för ingående moms i momsdeklarationen. Du som frivilligt registrerar dig för moms blir skattskyldig för all sådan omsättning i Sverige.

Registreringsanmälan

Utländska företagare ska använda blanketten Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632). Blanketten finns även på engelska. I dokumentet  Hur du ansöker om skatteregistrering genom blankett 4632  finns information om hur du ska fylla i anmälan.
 
Företagare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige ska i stället använda blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620).

Anmälan om avregistrering från moms

Om du inte längre behöver vara momsregistrerad i Sverige och väljer att tillämpa reglerna för omvänd skattskyldighet ska du lämna anmälan om avregistrering till Skatteverket. Du kan använda det formulär som finns på baksidan av det registreringsbevis du fått av Skatteverket. Du kan också lämna anmälan på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639).

Periodisk sammanställning

Har du sålt varor eller tjänster momsfritt därför att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land eller gjort överföringar av varor till ett annat EU-land? Då ska du lämna en periodisk sammanställning för:

  • varor → varje kalendermånad
  • varor och tjänster → varje kalendermånad
  • tjänster → varje kalenderkvartal

Den periodiska sammanställningen ska lämnas senast den 20:e (på papper) eller den 25:e (via e-tjänst eller filöverföring) i månaden efter den period som ska redovisas.

Krav på fakturan

Vid omsättning där omvänd skattskyldighet tillämpas ska du inte ange någon moms på fakturan. Du ska i stället ange varför kunden ska beräkna och betala momsen på det fakturerade beloppet. För dig som är utländsk företagare räcker det med att skriva "Omvänd betalningsskyldighet". Du ska också ange köparens momsregistreringsnummer på fakturan. Som momsregistrerad i Sverige ska du alltid ange ditt momsregistreringsnummer på fakturan. Är du inte momsregistrerad i Sverige ska du ange ditt momsregistreringsnummer i hemlandet om du är momsregistrerad där.

Observera att ovanstående gäller om Sveriges faktureringsregler ska tillämpas. Läs mer om vilket lands faktureringsregler som ska tillämpas under avsnittet "När gäller svenska faktureringsregler".

Redovisning och återbetalning

Redovisning i momsdeklarationen

Huvudregeln är att utländska företagare ska tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till momsregistrerade köpare i Sverige. Momsen redovisas av köparen. Trots att köparen redovisar momsen i dessa fall ska du som är momsregistrerad i Sverige redovisa försäljningen i fält 41 i din momsdeklaration.

Andra momspliktiga transaktioner redovisas enligt de allmänna bestämmelserna, t.ex. unionsinterna förvärv. Du kan också vara skyldig att lämna periodisk sammanställning i Sverige.

Återbetalning av mervärdesskatt

Du som är registrerad till moms i Sverige ska alltid ansöka om återbetalning av ingående moms i skattedeklarationen. Du som har haft kostnader för moms på anskaffningar av varor och tjänster och som inte är registrerad till moms får begära återbetalning av moms hos Skatteverket.

Skatteverket

Till toppen