Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Samfällighetsföreningar

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden med mera, som bildats genom lantmäteriförrättning för att tillgodose behov av till exempel garage som finns hos flera fastighetsägare i ett område.

En fastighets del i samfälligheten uttrycks i ett andelstal som bestäms i samband med att samfälligheten bildas. Den som äger fastighet med andel i en samfällighet brukar kallas för delägare i samfälligheten.

En samfällighetsförening ska registreras av Lantmäteriet, läs mer om det under Starta.

Reglerna på denna sida gäller enbart för de föreningar där föreningsbildning skett enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).

Samfällighetsföreningar
Skatteverket

Till toppen