Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Starta – ideella föreningar

Den ideella föreningen uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den

  • har bildats av minst tre personer
  • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, samt
  • tillsatt styrelse.

En juridisk person har rättskapacitet, vilket innebär att den kan ha tillgångar och skulder samt ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Starta - ideella föreningar
Skatteverket

Till toppen