Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten är 24,26 procent av underlaget. Det finns två typer av särskild löneskatt

  • Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) och
  • Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF)

Som arbetsgivare betalar du SLF om du lämnar bidrag till vinstandelsstiftelser eller betalar ut ersättningar enligt vissa kollektiva försäkringar med mera. Du redovisar SLF i arbetsgivardeklarationen.

Som enskild näringsidkare betalar du SLF om du har haft en inkomst från passiv näringsverksamhet eller fått vissa försäkringsersättningar. Du redovisar SLF i din inkomstdeklaration, och skatten fastställs när den slutliga skatten beslutas.

SLF ska också betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet av person som avlidit under året.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Som arbetsgivare betalar du SLP på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, till exempel avsättningar till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar. Du redovisar SLP i din inkomstdeklaration, och skatten fastställs när det slutliga skatten beslutas.

Som enskild näringsidkare eller delägare i ett handels- eller kommanditbolag betalar du SLP på dina egna pensionsförsäkringspremier eller inbetalningar till pensionssparkonto. Du redovisar då SLP i din egen inkomstdeklaration.

Särskild löneskatt
Skatteverket

Till toppen