På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Logotyp, till startsidan

Egenavgifter

Som företagare måste du betala egenavgifter. Det är dina personliga socialavgifter.

Det betyder att du ska göra avdrag för egenavgifter på dina inkomster i företaget.

Om du har begärt särskilda karensdagar kan även det påverka hur mycket du ska betala i egenavgifter.

Egenavgifternas sammansättning
Egenavgift 2013 2014 2015 2016
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 4,44 % 4,44 % 4,44 % 4,94 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 %
Arbetsskadeavgift 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 %
Arbetsmarknadsavgift 0,37 % 0,37 % 0,10 % 0,10 %
Allmän löneavgift 9,88 % 9,88% 10,15% 9,65%
Totalt 28,97 % 28,97 % 28,97 % 28,97 %

Så mycket ska du betala i egenavgifter 2015

Är du född mellan 1950 och 1988 betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du yngre eller äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Egenavgifter för dig som är född 1989 eller senare

Under 2015 har riksdagen beslutat om förändrade egenavgifter för unga. Därför kan det hända att beloppet som du ska betala i egenavgifter skiljer sig åt under året.

1992 eller senare
Från och med augusti 23,69 procent
Maj-juli 10,21 procent
Jan-april 14,88 procent
Schablonavdrag 16 procent
1990-1991
Från och med augusti 23,69 procent
Jan-juli 14,88 procent
Schablonavdrag 16 procent
1989
Från och med maj 28, 97 procent
Jan-april 14,88 procent
Schablonavdrag 20 procent

Egenavgifter för dig som är född 1949 eller tidigare

1938-1949

 • Du som är född mellan 1938 och 1949 betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Du gör ett schablonavdrag för egenavgifter på 10 procent.

1937 eller tidigare

 • Du som är född 1937 eller tidigare betalar varken egenavgifter eller särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet. Därför behöver du inte göra något schablonavdrag.

Passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter alls. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt. Då gör du ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Du betalar också en lägre egenavgift på 10,21 procent om du har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året. Likaså om du är född 1950 eller senare och tagit ut hel ålderspension och hel premiepension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret.

Så mycket ska du betala i egenavgifter 2016

Är du född mellan 1951 och 1990 så betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du yngre eller äldre så betalar du en lägre egenavgift, och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Egenavgifter för dig som är född 1991 eller senare

Jan-maj 23,69 procent
Från och med juni 28,97 procent
Schablonavdrag 21 procent

Egenavgifter för dig som är född 1950 eller tidigare

1938-1950

 • Du som är född mellan 1938 och 1950 betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent dvs totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

1937 eller tidigare

 • Du som är född 1937 eller tidigare betalar bara särskild löneskatt på 6,15 procent för aktivt bedriven näringsverksamhet. Du gör ett schablonavdrag på 6 procent.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Du betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent om du har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året. Du gör ett schablonavdrag med 10 procent.

Ålderspension

Du som är född 1951 eller senare och tagit ut hel ålderspension och hel premiepension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent dvs totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

Passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt. Då gör du ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Du kan välja antal karensdagar

Har du enskild firma eller är delägare i ett handels- eller kommanditbolag har du sju karensdagar (grundkarens). Du har möjlighet att välja en annan karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte väljer karenstid har du alltså sju karensdagar om du blir sjuk. Under karenstiden får du ingen sjukpenning.

Vill du ändra antalet karensdagar ska du kontakta Försäkringskassan.

När du har fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.

Avgifter för olika karenstider 

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2016 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 5,32 %
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,94 %
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,85 %
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,53 %
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 4,19 %
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,93 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,94 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2015 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,66 %
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,34 %
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,16 %
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,93 %
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,76 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Egenavgift till sjukförsäkringen avseende inkomstår 2014

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,61 %
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,35 %
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,18 %
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,96 %
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,81 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Nedsättning av egenavgifterna

Generell nedsättning av egenavgifter

Du som är enskild näringsidkare eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdraget måste du betala fulla egenavgifter och ha ett överskott av en aktiv näringsverksamhet som överstiger 40 000 kronor. Du får avdrag med 7,5 % av underlaget på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Skatteverket räknar automatiskt av ditt nedsättningsbelopp. Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sänka egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

Det betyder att du som är född 1989 har rätt att få generell nedsättning av egenavgifter från maj 2015 och framåt. Du som är född 1990 har rätt till generell nedsättning av egenavgifter från och med 1 januari 2016 och du som är född 1991 eller senare från och med 1 juni 2016.

Regional nedsättning av egenavgifter

För att ha rätt till regional nedsättning av egenavgifter krävs det att du betalar egenavgifter utöver ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Egenavgifter
Skatteverket

Till toppen