På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny
Logotyp, till startsidan

Egenavgifter

Som företagare måste du betala egenavgifter, som är dina personliga socialavgifter.
Egenavgifternas sammansättning
Egenavgift 2012 2013 2014 2015
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 5,11 % 4,44 % 4,44 % 4,44 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 %
Arbetsskadeavgift 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 %
Arbetsmarknadsavgift 0,37 % 0,37 % 0,37 % 0,10 %
Allmän löneavgift 9,21 % 9,88 % 9,88% 10,15%
Totalt 28,97 % 28,97 % 28,97 % 28,97 %

Undantag från maj inkomståret 2015

Om du uppfyller något av följande villkor betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent:

 • Du är född 1992 eller senare
 • Du är född 1950 eller senare men har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket du kan göra från och med den månad du fyller 61 år (från 2011 krävs också att du har tagit ut hel premiepension).
 • Du är född 1938-1949.
 • Du har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året.

Är du född 1990 eller 1991 och inte heller har begärt särskilda karensdagar betalar du 14,88 procent. Du betalar bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Är du född 1989 betalar du fulla egenavgifter från och med 1 maj 2015.

Är du född 1937 och tidigare betalar du inte egenavgifter eller särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter alls. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt.  

Viktig information!

Förändrade regler för egenavgifter från och med den 1 maj för dig som är född 1989 och för dig som är född 1992 och senare. Vill du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration där vi räknar på de nya egenavgifterna?

Undantag för jan-april inkomståret 2015

Om du uppfyller något av följande villkor betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent:

 • Du är född 1950 eller senare men har tagit ut hel ålderspension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket du kan göra från och med den månad du fyller 61 år (från 2011 krävs också att du har tagit ut hel premiepension).
 • Du är född 1938-1949.
 • Du har haft hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under någon del av året.

Är du född 1989 eller senare och inte heller har begärt särskilda karensdagar betalar du 14,88 procent. Du betalar bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Är du född 1937 och tidigare betalar du inte egenavgifter eller särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter alls. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt.  

Du kan välja antal karensdagar

Har du enskild firma eller är delägare i handels- eller kommanditbolag har du sju karensdagar (grundkarens). Du har möjlighet att välja en annan karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte väljer karenstid har du ändå sju karensdagar om du blir sjuk. Under karenstiden får du ingen sjukpenning.

Vill du ändra antalet karensdagar ska du kontakta Försäkringskassan.

Efter det att du fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.

Avgifter för olika karenstider inkomstår 2015

Egenavgift till sjukförsäkringen avseende inkomstår 2015 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång.

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,66 %
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,34 %
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,16 %
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,93 %
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,76 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Avgifter för olika karenstider inkomstår 2014

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,61 %
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 %
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,35 %
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,18 %
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,96 %
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,81 %

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Nedsättning av egenavgifterna

Du som är enskild näringsidkare eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kronor. Du får dra av 7,5 procent av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år.

För delägare i ett handelsbolag och fysiska personer som driver näringsverksamhet tillsammans har den tidigare begränsningsregeln tagits bort, se nedan. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter. Från och med maj 2015 gäller detta även för dig som fyllt 25 men inte 65 vid ingången av beskattningsåret. 

Inkomster före 1 januari 2014

Gamla regler gäller för inkomster som du har haft före 1 januari 2014. Det innebär att det särskilda avdraget är 5 procent. Det högsta avdraget är 10 000 kronor per år för enskild näringsidkare. För samtliga delägare i ett handelsbolag samt även för personer som bedriver verksamhet tillsammans utan att det är ett handelsbolag är det högsta sammanlagda avdraget 20 000 kronor.

Egenavgifter
Skatteverket

Till toppen