På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arbetsgivaravgifter

Här kan du lära dig mer om arbetsgivaravgifter och vilka underlag du behöver för att fylla i din arbetsgivardeklaration.

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut.

Arbetsgivaravgifterna omfattar avgifter för:

 2013201420152016
Ålderspensionsavgift10,21 %10,21 % 10,21 % 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,17 %1,17 % 1,17 % 1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %4,35 % 4,35 % 4,85 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %2,60 % 2,60 % 2,60 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %0,30 % 0,30 % 0,30 %
Arbetsmarknadsavgift 2,91 %2,91 % 2,64 % 2,64 %
Allmän löneavgift 9,88 %9,88 % 10,15 % 9,65 %
Totalt 31,42 %31,42 % 31,42 % 31,42 %

Så fyller du i Arbetsgivaravgifter att deklarera

Här kan du läsa vilket underlag du behöver för att fylla i fälten kopplade till arbetsgivaravgifter i arbetsgivardeklarationen.

Vi beskriver steg för steg vilket underlag du behöver och vad du ska skriva i respektive fält för att du ska kunna räkna ut hur mycket arbetsgivaravgifter du ska betala.

Tips!

Om du vill läsa om vilka steg du behöver gå igenom innan du gör din arbetsgivardeklaration kan du göra det på sidan Löneutbetalning.

Vill du snabbt läsa om hur du räknar ut arbetsgivaravgiften kan du gå till sidan Räkna ut arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet

Redovisas i fält 50

Bruttolön är summan av ersättning för arbete. I bruttolönen ingår till exempel månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön, övertidsersättning och skattepliktiga kostnadsersättningar.

» Läs mer om bruttolön

Redovisas i fält 51

Förmåner är en ersättning till den anställda som inte är kontanter. I fältet ska det totala värdet på samtliga förmåner fyllas i. Det finns vissa förmåner som är skattefria, som inte ska redovisas i detta fält.

Redovisas i fält 53

Bruttolön och förmåner summeras i fältet och blir det underlag du ska utgå ifrån för att beräkna arbetsgivaravgifter.

Vad redovisas i fält 52, Avdrag för utgifter?

Det finns två alternativ för hur en arbetsgivare får göra kostnadsavdrag, det vill säga avdrag för utgifter i arbetet, från arbetsgivaravgifterna,

Avdrag enligt schablon för vissa bestämda yrkesgrupper.

Avdrag efter ett beslut från Skatteverket när det handlar om andra anställda eller mottagare av ersättning än dem under alternativ 1. Ansökan görs på blanketten Ansökan - Utgifter i arbetet (SKV 4880)

Fördela beloppen från fält 53

När summan är klar i fält 53, ska beloppet föras vidare och fördelas på fälten som är underlag för arbetsgivaravgifter. Här visas de vanligaste procentsatserna för att räkna ut arbetsgivaravgifter.

Redovisas i fält 55

Från och med den 1 juni 2016 ska underlaget för arbetsgivaravgifter för alla personer som är födda 1951 eller senare redovisas i detta fält.

Du betalar full arbetsgivaravgift på beloppen i fält 50 och 51 för alla personer med  A-skatt som är födda 1951 eller senare. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av bruttolön och förmånsvärden.

Rutorna 57 och 58 Enskild näringsidkares första anställda

Här fyller du i underlaget för arbetsgivaravgifter för dig som är enskild företagare och har din första anställda.

Från och med 1 jan 2017 betalar du lägre arbetsgivaravgifter det vill säga 10,21 procent istället för 31,42 procent för din första anställda om du bedriver enskild näringsverksamhet.

Från och med detta datum ska underlaget för den första anställdas arbetsgivaravgift redovisas i fält 57 och arbetsgivaravgiften ska redovisas i fält 58. Den del av lönen som överstiger 25 000 kronor/månad ska redovisas i ruta 55 och 56.

För första anställda födda 1938 eller senare redovisas den del av lön som överstiger 25 000 kr i rutorna 59/60.

För första anställda födda 1937 eller tidigare får du nedsättning av särskild löneskatt om 6,15 procent för ersättning av arbete. Det innebär att du inte betalar några avgifter för din första anställda för lön som uppgår till 25 000 kronor. Därför ska du inte redovisa varken underlag för arbetsgivaravgifter eller arbetsgivaravgifter för den anställda. Den del av lön som däremot överstiger 25 000 kronor ska du redovisa i rutorna 61/62.

Eftersom denna nedsättning av arbetsgivaravgifter utgör stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt EU-rätten så måste du lämna uppgift om den totala storleken på sådana stöd som du fått. Har du inte fått några sådana stöd ska du uppge det. Detta gör du i rutan för "Upplysningar".

Redovisas i fält 59

Här fyller du i underlag för arbetsgivaravgifter för alla personer födda mellan 1938 och 1950.

För personer som är födda mellan 1938 och 1950 betalar du 16,36 procent i ålderspensionsavgift och särskild löneskatt.

Redovisas i fält 61

Här fyller du i underlag för särskild löneskatt  (SLF) för personer som är födda 1937 eller tidigare.

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalar du särskild löneskatt på 6,15 procent för ersättning av arbete.

Tips!

Är du arbetsgivare och ska redovisa bruttolön och betala full arbetsgivaravgift deklarerar du samma belopp i fälten 50, 53 och 55. E-tjänsten beräknar arbetsgivaravgiften. Då är den övre delen av arbetsgivardeklarationen klar. Sedan kommer du till underlag för skatteavdrag och avdragen skatt att deklarera.

Redovisas i fält 65 och 66

Här fyller du i underlag och beräknar arbetsgivaravgiften för ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige. Du redovisar lön och avgift i ruta 65 och 66 i stället för i ruta 55 och 56. Det beror på att du inte betalar allmän löneavgift. Om den anställde är född 1938-1950 ska endast ålderspensionsavgift betalas.

Du redovisar också särskild löneskatt på vissa belopp som betalas ut enligt avtalsförsäkringar och på bidrag till vinstandelsstiftelse eller annan motsvarande juridisk person.

E-tjänsten innehåller en beräkningshjälp med aktuella procentsatser.

» Läs mer om särskild löneskatt (SLF) och procentsatserna i Rättslig vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisas i fält 67, 69 och 70

Här fyller du i kod, underlag och beräknar arbetsgivaravgift för utsänd personal i vissa länder, fält 67, 69 och 70.

E-tjänsten innehåller en beräkningshjälp med aktuella koder, länder och procentsatser.

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter

Du kan göra vissa avdrag från arbetsgivaravgifter för ersättning till personer som arbetar med forskning och utveckling samt som ett regionalt stöd för vissa branscher inom stödområden.

Forskning och utveckling, redovisas i fält 73 och 74

Du får i vissa fall göra avdrag från arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med kvalificerad forskning och utveck­ling.

» Läs mer om forskningsavdrag i Rättslig vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionalt stöd, redovisas i fält 75 och 76

Arbetsgivare med fast driftställe inom ett stödområde kan få göra avdrag från arbetsgivaravgifterna. Det gäller dock inte företag inom transportsektorn eller företag som bedriver jordbruk, vattenbruk och fiske på grund av EU:s regler om statsstöd.

» Läs mer om regionalt stöd i Rättslig vägledninglänk till annan webbplats

Eftersom denna nedsättning av arbetsgivaravgifter utgör stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt EU-rätten så måste du lämna uppgift om den totala storleken på sådana stöd som du fått. Har du inte fått några sådana stöd ska du uppge det. Detta gör du i rutan för "Upplysningar".

Make och barn i fåmansföretag

I fåmansföretag är det i vissa fall du som företagsledare som ska beskattas för ersättning till din make/maka och dina barn. Det gäller i huvudsak den del av ersättningen till make eller maka som överstiger marknadsmässig lön och ersättning till barn (styvbarn och fosterbarn) som inte fyllt 16 år.

Om du som företagsledare för ett fåmansföretag som drivs i aktiebolagsform ska beskattas för ersättning till maka, make eller barn, ska ersättningen också ingå i underlaget för beräkning av ditt företags arbetsgivaravgifter, på samma sätt som om du själv hade fått ersättningen. Barnet eller maken/makan blir alltså inte beskattad för ersättningen. Med make/maka menar vi också sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

Arbetsgivaravgifter
Skatteverket

Till toppen